Min­der rook nou as in 1998

Leer­lin­ge doen dit ook nie meer baie

Beeld - - News - Ma­rie­tie Louw­Car­stens

Heel­wat min­der Suid-A­fri­ka­ners rook nou as twee de­ka­des ge­le­de, lui ’n ver­slag wat aan die voor­aand van Wê­reld­ta­bak­vry­e­dag uit­ge­reik is.

So­wat 36% van mans en 7% van vroue rook nou ver­ge­le­ke met 42% van mans en 11% van vroue in 1998, vol­gens die SuidA­fri­kaan­se de­mo­gra­fie­se en ge­sond­heids­pei­ling wat in 2016 ge­doen is.

Die na­vor­sing is on­der 6 126 vroue en 4 210 mans ge­doen in sa­me­wer­king met S­ta­tis­tie­ke Suid-A­fri­ka, die de­par­te­ment van ge­sond­heid en die Suid-A­fri­kaan­se Me­die­se Na­vor­sings­raad (MNR).

Meer bruin (49%) en In­di­ër- mans (39%) rook as swart (35%) en wit mans (31%).

In­wo­ners van die Noord-Kaap rook die mees­te (44% van mans en 18% van vroue), ge­volg deur Wes-Ka­pe­naars (42% van mans en 25% van vroue). Lim­po­po is die pro­vin­sie waar die min­ste men­se rook: Slegs 25% van mans en 1% van vroue.

Leer­lin­ge rook ook dees­dae min­der. In 1999 het 23% ge­rook en 16,9% in 2011, vol­gens ’n wê­reld­wye stu­die.

S­te­de­lin­ge rook meer as plat­te­lan­ders. In ste­de rook 39% van mans en 9% van vroue teen­oor 31% van mans en 2% van vroue op die plat­te­land.

Mans in la­e­in­kom­ste­groe­pe rook meer (40%) as ry­ker mans (35%). Dit is die teen­oor­ge­stel­de

Dit lei weer tot die vroeë ver­lies van e­ko­no­mies ak­tie­we men­se in die sa­me­le­wing. — PROF. PRISCILLA REDDY

on­der vroue. 3,3% van vroue in la­e­in­kom­ste­groe­pe rook teen­oor 10% van meer wel­af vroue.

Prof. Priscilla Reddy, waar­ne­men­de hoof van die MNR, sê on­ge­luk­kig rook baie vol­was­se­nes steeds. “Baie is die af­ge­lo­pe 20 jaar ver­mag om die ge­bruik van ta­bak­pro­duk­te te ver­min­der. Dit moet ge­reeld ge­mo­ni­tor word om te ver­se­ker dat maat­re­ëls doel­tref­fend is.” Vol­gens haar hou rook ’n we­sen­li­ke ge­vaar in vir die vol­hou­ba­re ont­wik­ke­ling van lan­de en die ge­sond­heid en maat­skap­lik-e­ko­no­mie­se wel­stand van be­vol­kings.

Die Wê­reld­ge­sond­heids­or­ga­ni­sa­sie (WHO) se na­vor­sing wys dat die ge­bruik van ta­bak wê­reld­wyd die twee­de groot­ste oor­saak is van vroeë sterf­tes, siek­tes en ge­bre­ke. Die ver­naam­ste oor­saak is siek­tes wat deur hoë bloed­druk ver­oor­saak word. Meer as 6 mil­joen sterf­tes kan jaar­liks wê­reld­wyd aan ta­bak­ge­bruik toe­ge­skryf word.

Reddy sê na­vor­sing wys dat rook men­se se le­we met min­stens tien jaar ver­kort.

“Dit lei weer tot die vroeë ver­lies van e­ko­no­mies ak­tie­we men­se in die sa­me­le­wing.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.