‘Staat wil 2 uit P­hahla­ne­saak kry’

Beeld - - News - Han­ti Ot­to

Wat die staat eint­lik wil hê, is dat die hof twee le­de van die on­af­hank­li­ke po­li­sie­on­der­soek­di­rek­to­raat (O­pod) uit die on­der­soek na die waar­ne­men­de po­li­sie­hoof ver­wy­der.

So het adv. Nor­man Mak­hu­be­la gis­ter na­mens die twee, Mand­la­kayi­se Mahlan­gu (44) en Te­ma­ne A­bram Bi­nang (35), in die land­dros­hof in P­re­to­ria ge­sê.

Vol­gens die staat het Bi­nang en Mahlan­gu, wat lt.genl. K­go­mot­so P­hahla­ne na­mens O­pod on­der­soek, saam met die pri­va­te on­der­soe­ker Paul O’Sul­li­van en sy as­sis­tent, Sa­rah-Ja­ne T­rent, ge­werk.

Mahlan­gu en Bi­nang word nou saam met O’Sul­li­van en T­rent van on­der meer in­ti­mi­da­sie, af­per­sing en oor­tre­ding van die wet op O­pod aan­ge­kla.

Adv. Mi­cha­el Mas­hu­ga, staats­aan­kla­er, het ge­sê die twee be­skul­dig­des wei­er om hul woon­a­dres­se aan die po­li­sie te ver­skaf.

“Hul­le be­weer hul­le is voor­heen ge­dreig en vrees vir hul vei­lig­heid.”

Die po­li­sie moet hul hui­se self be­soek om hul a­dres te be­ves­tig voor­dat hul­le vry­ge­laat kan word, het Mas­hu­ga ge­sê.

“Van die klag­te sluit in dat ge­tui­es be­ïn­vloed is. Ons het be­wy­se dat Be­skul­dig­de 4 (Bi­nang) O’Sul­li­van oor­tuig het om ’n ver­kla­ring van ie­mand te ver­sin son­der dat die per­soon on­der­vra is om lt.genl. P­hahla­ne so­doen­de te im­pli­seer.”

Die staat wil hê die hof moet hul­le ver­bied om met se­we van die ge­tui­es kon­tak te hê.

“Daar is 67 ge­tui­e­ver­kla­rings in die dos­sier teen lt.genl. P­hahla­ne. Ons vra dat die twee be­skul­dig­des nie kon­tak met net se­we van hul­le het nie. Hul­le kan steeds met die 60 an­der ge- tui­es werk,” het Mas­hu­ga ge­sê.

Daar­op het Mak­hu­be­la ge­sê: “Die staat vra die hof eint­lik om die twee be­skul­dig­des van die on­der­soek na die waar­ne­men­de na­si­o­na­le po­li­sie­kom­mis­sa­ris te ver­wy­der.”

Vol­gens hom is sy kli­ën­te die hoof­on­der­soe­kers in die kor­rup­sie­on­der­soek na P­hahla­ne.

Bi­nang, Mahlan­gu en hul span het be­ë­dig­de ver­kla­rings van ge­tui­es be­kom wat P­hahla­ne im­pli­seer, het Mak­hu­be­la ge­sê.

“Die ver­dag­te (P­hahla­ne) het toe in­ge­meng in die O­pod-on­der­soek deur dié ge­tui­es te on­der­vra om so­doen­de met hier­die ver­sin­de klag­te vo­ren­dag te kom.”

Dit is vol­gens hom ’n po­ging om O­pod se on­der­soek te ont­spoor.

Land­dros Au­brey Mp­hahle­le het be­vind daar is geen be­wys dat die twee be­skul­dig­des ’n vlug­ri­si­ko is nie.

“Na my me­ning is dit nie no­dig om hul woon­a­dres­se te hê nie.”

Die land­dros het eg­ter be­veel dat Mahlan­gu en Bi­nang nie met se­we spe­si­fie­ke ge­tui­es kon­tak mag hê nie en het hul­le op eie ver­ant­woor­de­lik­heid vry­ge­laat.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.