Toe­lae: ‘Be­kyk fir­ma se wins’

Beeld - - News - Ü­gen Vos

Die DA wil hê Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, moet ’n on­der­soek van sta­pel stuur na hoe Cash Pay­mas­ter Ser­vi­ces (CPS) min­stens R1,1 miljard wins uit die uit­be­ta­ling van maat­skap­li­ke toe­lae ge­maak het.

Die maat­skap­py het gis­ter aan die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof ver­klaar hy het dié be­drag die af­ge­lo­pe vyf jaar ver­dien. CPS se net­to wins ná be­las­ting be­loop R705 mil­joen, ge­lyk­staan­de aan R141 mil­joen wins per jaar vir aan­deel­hou­ers.

B­rid­get Ma­san­go, DA-woord­voer­der oor maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling, het dit as “ge­we­ten­loos” en as ’n be­le­di­ging vir arm Suid-A­fri­ka­ners be­skryf.

Vol­gens haar druis dit moont­lik ook in teen die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof se be­vel van 2014 wat CPS ver­bied om nog wins uit die on­gel­di­ge kon­trak te maak.

“CPS het dui­de­lik bui­ten­ge­wo­ne voor­deel (uit die be­ta­ling van die toe­lae) ge­trek. Sy wins kom di­rek uit die vei­lig­heids­net wat ver­on­der­stel is om die kwes­baar­ste Suid-A­fri­ka­ners te be­skerm.”

Die maat­skap­py het vol­gens Ma­san­go nie ver­klaar wat­ter wins hy ge­maak het uit an­der diens­te wat hy ver­skaf het nie, soos le­wens­ver­se­ke­ring, be­graf­nis­dek­king en voor­af­be­taal­de diens­te.

Vol­gens Ma­san­go is die maat­skap­py weens die “roe­ke­loos­heid” van Bat­ha­bi­le Dla­mi­ni, mi­nis­ter van maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling, en die on­be­voegd­heid van die Suid-A­fri­kaan­se a­gent­skap vir maat­skap­li­ke se­ker­heid (Sas­sa) toe­ge­laat om aan te hou maak en breek soos hy wil.

Die DA eis dat die hoof­ver­kry­gings­be­amp­te die be­pa­lings en voor­waar­des in die kon­trak wat die uit­be­ta­ling van sul­ke “ob­se­ne” be­drae geld aan CPS moont­lik ge­maak het, on­der­soek.

CPS het vol­gens haar óf die staat mis­lei toe oor die kon­trak be­ding is óf Sas­sa en die de­par­te­ment van maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling het tot die maat­skap­py se voor­waar­des in­ge­stem.

“As CPS die staat om die bos ge­lei het, moet el­ke lie­we sent wat hy ge­melk het, te­rug­be­taal word,” het Ma­san­go ge­sê.

“As die de­part­ment en Sas­sa eg­ter aan­spreek­lik is, sal mi­nis­ter Dla­mi­ni ’n R1 miljard-pro­bleem hê wat sy aan die par­le­ment sal moet ver­dui­de­lik.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.