Ge­la­ten­heid is nes in­stem­ming

Beeld - - Wêreld­beeld - Ka­da­lie is ’n men­se­reg­te­ak­ti­vis.

’NLys van die pro- en an­ti-Zu­ma­kam­pe in die ANC-lei­ers­korps is in die Sun­day Ti­mes van 28 Mei ge­pu­bli­seer. Tal­le na­me is ’n groot ver­ras­sing teen die ag­ter­grond van hul bond­ge­noot­skap met ’n pre­si­dent wat al­ler­mins vlek­ke­loos was toe hy die hoog­ste amp be­tree het.

In die “an­ti-groep” is oud­bond­ge­no­te soos Bla­de N­zi­man­de, Jack­son Mt­hem­bu, Win­nie Man­de­la, S­to­ne Si­za­ne en selfs Gu­gu N­kwin­ti. Hul­le is vas­be­slo­te om ’n man te kel­der wat hul­le eens ge­steun en selfs lief­ge­had het. Hul on­e­nig­heid met hom ver­skil van in­di­vi­du tot in­di­vi­du. Tal­le koes­ter hul eie am­bi­sies vir die troon.

Die “weet nie”-kamp maak my siek. Hul­le hou hul kruit droog so­dat hul­le nie ’n kans vir ’n pos of ’n tran­sak­sie in die vol­gen­de be­de­ling ver­on­ge­luk nie. Hul­le het nog nie ge­leer in­te­gri­teit is nie si­no­niem met draad­sit­te­ry nie, of dat ge­la­ten­heid in­stem­ming be­te­ken. Hul­le trek tou­tjies ag­ter die skerms en steun wie ook al die troon be­styg.

Die pro-Zu­ma-kamp is die ge­wo­ne klom­pie ver­dag­tes, ont­daan van ’n mo­re­le kom­pas, wat hom deur dik en dun on­der­steun. Hul­le is knie­diep in die ge­mors en het niks om te ver­loor deur end­uit lo­jaal te bly nie.

Om die Zu­ma-lo­ja­lis­te op Google na te spoor is soos om die diep­te van die hel te peil. Alom­teen­woor­di­ge na­me is dié van Sa­lim Es­sa, die drie Gup­ta­broers, B­ri­an Mo­le­fe en Du­du­za­ne Zu­ma. Hul­le word ver­bind met T­ril­li­an, De­nel, E­s­kom, myn­bou- en an­der o­pen­ba­re en­ti­tei­te. Die net­wer­ke van in­tri­ge en ban­de met po­li­ti­ci lees soos die wie is wie van kor­rup­sie. On­der­soe­ken­de joer­na­lis­te en die skry­wers van Be­tra­y­al of the Pro­mi­se: The A­na­tomy of S­ta­te Cap­tu­re het ge­leer hul­le moet die geld­spoor volg om skelm amp­te­na­re te ont­mas­ker – ons geld!

Die mor­si­ge e-pos­ont­hul­lings ont­lok si­nis­me en wan­hoop in ’n land wat ver­troue ver­loor het dat die ANC ooit weer ver­ant­woord­baar sal re­geer. Dat ’n kon­sor­ti­um van no­nen­ti­tei­te van In­dië die mag kry om Suid-A­fri­ka so om­vat­tend te ko­lo­ni­seer, laat die Hol­lan­ders se ko­lo­ni­se­ring van Suid-A­fri­ka soos ’n grap lyk. Die Zu­mas het die Gup­tas on­be­hol­pe as ge­lei­ers ge­bruik om hul­self te ver­ryk. Dié wat met hier­die on­hei­li­ge drie­man­skap saam­speel, sal in ruil ryk­lik be­loon word. Dit is hoe ba­sies en pri­mi­tief dit is.

Ons po­li­ga­me pre­si­dent met sy meer as 20 kin­ders lyk oor­ge­haal om hul­le al­mal in klein mil­jar­dêrs te om­skep voor­dat hy sy amp ont­ruim. Dít is wat hy en sy eks­vrou, N­ko­sa­za­na Dla­mi­niZu­ma, met ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie be­doel.

Die ANC kla hy is weens die aard van Zu­ma se be­sluit­ne­ming nie meer die mag­s­kern nie. Maar hier­die de­sen­tra­li­se­ring het sy oor­sprong in vo­ri­ge ad­mi­nis­tra­sies ge­had. Die ver­rot­ting het be­gin toe po­li­ti­ci en staats­amp­te­na­re toe­ge­laat is om hul sak­ke on­der die dek­man­tel van swart e­ko­no­mie­se be­mag­ti­ging te vul. Hier­die o­ën­skyn­lik on­skul­di­ge be­leid het tal­le po­li­ti­ci kitsen selfs bui­ten­spo­ri­ge ryk­dom be­sorg. Ont­hou die­ge­ne wat ge­sê het “ons het nie by die st­rug­gle aan­ge­sluit om arm te wees nie”? Wel, tal­le van hul­le is van­dag in die an­ti-Zu­ma-kamp.

Dit is hoe ons van ’n klep­to­kra­tie­se staat tot ’n mis­daad­staat van e­pie­se om­vang ont­wik­kel het. Ek is be­vrees dít is die tra­jek van A­fri­ka­sta­te ná on­af­hank­lik­heid. P­res. A­ti­fe­te Ja­h­jaga van Ko­so­wo het krag­tig ge­sê: “De­mo­kra­sie moet deur oop ge­meen­skap­pe ge­bou word wat in­lig­ting deel. Wan­neer daar in­lig­ting is, is daar ver­ligt­heid. Wan­neer daar de­bat is, is daar op­los­sings. Wan­neer daar geen mags­de­ling, op­per­ge­sag van die reg of ver­ant­woord­baar­heid is nie, is daar mis­bruik, kor­rup­sie, on­der­druk­king en on­ver­ge­noegd­heid.” )

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.