S­taat­ske­ma wil geld be­skerm as bank on­der­gaan

Beeld - - Sake - Niel Jou­bert

Die Re­ser­we­bank en die te­sou­rie wil ’n de­po­si­to­ver­se­ke­ring­ske­ma vir Suid-A­fri­ka in­stel om men­se se geld te be­skerm in die ge­val van ’n bank wat mis­luk.

Die hoof­doel­wit van so ’n ske­ma is om die min­der “fi­nan­si­eel ge­so­fis­ti­keer­de de­po­san­te te be­skerm in die ge­val van ’n bank­mis­luk­king”, sê die Re­ser­we­bank en te­sou­rie in ’n ge­sa­ment­li­ke ver­kla­ring. Dit sal by­dra tot die be­sker­ming van ver­brui­kers en sal die sta­bi­li­teit van die Suid-A­fri­kaan­se fi­nan­si­ë­le stel­sel ver­be­ter, lui die ver­kla­ring.

“Deur die ge­dek­te de­po­si­to’s in al­le ban­ke te be­skerm, kan die de­po­si­to­ver­se­ke­ring­ske­ma ook by­dra tot die ont­wik­ke­ling van ’n min­der ge­kon­sen­treer­de bank­sek­tor, fi­nan­si­ë­le in­slui­ting on­der­steun en die sek­tor trans­for­meer.”

Vol­gens die ver­kla­ring mo­ti­veer die be­leids­do­ku­ment ’n “eks­pli­sie­te, pri­vaat­ge­fi­nan­sier­de de­po­si­to­ver­se­ke­ring­ske­ma vir Suid-A­fri­ka”.

Die be­leids­voor­stel­le is daar­op ge­rig om by te dra tot die ont­werp van ’n “vei­lig­heids­net” wat die be­hoef­tes van die Suid-A­fri­kaan­se fi­nan­si­ë­le stel­sel sal dien.

Die be­spre­kings­do­ku­ment is ge­ti­teld “De­sig­ning a De­po­sit In­su­ran­ce S­che­me for South A­fri­ca”.

Vol­gens die do­ku­ment is daar tans “geen ek- spli­sie­te oor­een­koms­te in plek om de­po­san­te te be­skerm in die ge­val van ’n bank­mis­luk­king nie”.

Suid-A­fri­ka is tans die e­nig­ste G20-land son­der eks­pli­sie­te de­po­si­to­be­sker­ming in plek.

In die ver­le­de het die re­ge­ring de­po­san­te vir hul ver­lie­se ver­goed op elk­een se af­son­der­li­ke me­rie­te en dit het be­te­ken dat be­las­ting­be­ta­lers die kos­te moes dra van die mis­luk­king van ’n in­di­vi­du­e­le kom­mer­si­ë­le on­der­ne­ming.

Die re­ge­ring se ver­moë en ge­wil­lig­heid om te be­taal vir die kos­te van bank­mis­luk­kings neem af en daar heers on­se­ker­heid oor wat­ter de­po­san­te ver­goed moet word in die ge­val van ’n bank wat mis­luk, wat die be­drag van daar­die ver­goe­ding moet wees, en waar die fi­nan­sie­ring van­daan moet kom.

Die ske­ma ver­skaf ’n me­ga­nis­me “vir die voor­af­be­plan­de, or­de­li­ke en doel­tref­fen­de voor­sie­ning van be­sker­ming eer­der as ’n on­voor­be­rei­de ge­skar­rel vir fi­nan­sie­ring en luk­ra­ke be­leids­voor­stel­le”.

Die voor­stel is dat die ske­ma as ’n fi­li­aal van die Re­ser­we­bank ge­stig word en lid­maat­skap sal “ver­plig­tend en ou­to­ma­ties wees vir al­le ge­re­gis­treer­de ban­ke”.

Vol­gens die do­ku­ment moet die ske­ma ’n be­na­de­ring van ge­deel­te­li­ke voor­af­fi­nan­sie­ring volg. Die Re­ser­we­bank sal in die ge­val van ’n uit­be­ta­ling die no­di­ge li­ki­di­teit en by­ko­men­de nood­fi­nan­sie­ring vir te­kor­te ver­skaf. Die voor­ge­stel­de tei­ken­groot­te van die fonds is 5% van al­le ge­dek­te de­po­si­to’s.

Vol­gens die do­ku­ment is die Re­ser­we­bank “ge­wil­lig om die kon­tan­t­re­ser­we­ver­eis­te van ban­ke te ver­laag” om die aan­vank­li­ke fi­nan­sie­rings­kos­te van die ske­ma te ver­lig.

Fo­to: PIXABAY

As se­ku­ri­teit wil die Re­ser­we­bank van Suid­A­fri­ka ’n ske­ma in­stel om bur­gers se geld te be­skerm wat moont­lik kan ver­dwyn in­dien ’n bank vou.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.