I­vor skryf oor Su­na

‘Sy het die mees­te van die vuis­houe ge­vat’

Beeld - - Front Page - I­vor P­ri­ce is ’n voor­ma­li­ge SABC2­nuus­le­ser en RSG­om­roe­per. Hy is tans ’n be­stuur­der by Me­dia24.

“Su­na het die mees­te van die vuis­houe al­leen ge­vat; in by­kans he­ro­ïe­se stil­te tot­dat haar lyf dié week in­ge­gee het,” skryf I­vor P­ri­ce oor Su­na Ven­ter wat Don­der­dag dood ge­vind is.

Ons kon haar nie in die oë kyk nie. Haar saf­fier­blou oë was ’n her­in­ne­ring aan al die aan­slae op die plaas­li­ke joer­na­lis­tiek wat ons nie wou aan­vaar nie; nie wou glo nie.

Sy was ’n out­si­der, dié Su­na Ven­ter wat my op Dins­dag 9 Ok­to­ber 2013 as ’n TV-nuus­le­ser aan die land be­kend ge­stel het.

Voor dit, in Au­gus­tus 2012 toe ek by RSG se nuus- en ak­tu­a­li­teit­span in­ge­val het, was dit ook sy wat my die og­gend half­vyf by die SAUK se uit­saai­sen­trum in Auck­land Park, Jo­han­nes­burg, met ope arms ver­wel­kom het. Sy was my werk­buur­vrou, en in on­lang­se dae ook ’n ver­trou­e­ling.

Ek en Su­na het nie al­tyd langs die­self­de vuur ge­sit nie.

Trou­ens, ek is daar­van oor­tuig dat haar pas­sie vir die o­pen­ba­re uit­saai­er haar 32 en bit­ter ge­maak het.

Maar ons het me­kaar al­tyd as joer­na­lis­te en men­se ge­re­spek­teer – en bo­wen­al was sy een van net min­der as ’n hand­vol joer­na­lis­te wat dik­wels in die ou­nag ’n troos­skou­er ge­bied het wan­neer ek, sy en so­veel an­der met Hlau­di Mot­soe­neng se spo­ke ge­wor­stel het.

Die spo­ke wat uit­ein­de­lik van­dees­week let­ter­lik haar hart ge­breek het.

Ter­wyl ek ver­geefs pro­beer het om nie te ver­drink nie na­dat die SAUK my om­trent ’n jaar ge­le­de sum­mier van ra­dio en te­le­vi­sie ver­wy­der het, het sy moe­dig voort­ge­veg.

As deel van die SAUK-agt, ja, maar ook vrou-al­leen teen ’n ge­boe­lie (ook uit joer­na­lis­tie­ke ge­le­de­re) en ook an­der voor­val­le van in­ti­mi­da­sie, vik­ti­mi­se­ring en selfs doods­drei­ge­men­te; voor­val­le so on­smaak­lik en ab­surd dat so min van ons werk­lik be­reid was om haar te glo.

Sy het eg­ter voort­ge­beur as een van die SAUK-agt wat die nou ont­troon­de oud­be­dryfs­hoof van die SAUK se sen­suur­op­drag­te en hul eie on­reg­ma­ti­ge af­dan­kings in die hof be­veg het.

Dis ook die ein­ste Su­na – die jong­ste van die lot – wat ’n leeue- aan­deel ge­had het in spe­si­fiek die teg­nie­se voor­be­rei­ding vir hul dap­per hof­stryd om me­di­a­vry­heid te help ver­se­ker.

Su­na was in ’n sta­di­um die tus­sen­gan­ger tus­sen die SAUK-agt en die reg­span­ne, en dis sy wat ag­ter die skerms so­veel van die hof­do­ku­men­te ver­sa­mel en ge­tran­skri­beer het wat uit­ein­de­lik tot hul her­aan­stel­ling by die SAUK ge­lei het – ’n oor­win­ning vir elk­een wat van die o­pen­ba­re uit­saai­er se ra­dio- en te­le­vi­sie­diens­te vir on­af­hank­li­ke, on­ge­sen­su­reer­de nuus af­hank­lik is.

Dat ko­ning Hlau­di toe wel la­ter uit die kus­sings ge­lig is, is ’n groot bo­nus, maar dié van ons in die bin­ne­kring weet dat ’n dra­ma­tie­se om­me­swaai steeds no­dig is om die o­pen­ba­re uit­saai­er tot sy vol­le glo­rie te her­stel.

Dit is jam­mer dat Su­na nooit die ge­leent­heid ge­kry het om ook ver­le­de jaar, soos die mees­te van die SAUK-agt, voor die par­le­men­tê­re ad hoc-ko­mi­tee te kon ge­tuig oor die be­voegd­heid van die voor­ma­li­ge SAUK-raad nie.

Dit was vir haar ’n groot te­rug­slag, en tog was sy steeds ver­bind tot die daar­stel­ling van ’n on­af­hank­li­ke nuus­kan­toor, vry van e­ni­ge po­li­tie­ke in­men­ging. Sy was am­per ob­ses­sief daar­oor.

Min men­se weet reg­tig van al die ont­be­rings en per­soon­li­ke te­rug­slae wat so­veel van ons ge­ly het ná Mot­soe­neng se skrik­be­wind.

Min men­se weet van al die sla­pe­lo­se nag­te, die vre­se, tra­ne en ver­wer­ping wat nou deur Su­na se on­ty­di­ge dood ver­sin­ne­beeld word.

Su­na het die mees­te van die vuis­houe al­leen ge­vat; in by­kans he­ro­ïe­se stil­te tot­dat haar lyf dié week in­ge­gee het.

Vir dié van ons wat ag­ter­bly, is dit ’n aan­spo­ring om dap­per­der te veg vir ’n saak waar­in ons glo, maar ook ’n taam­lik erns­ti­ge ver­ma­ning dat ons een­vou­dig meer sal moet doen om te ver­hoed dat ons weer die­self­de paad­jie loop. )

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.