On­nie is sleu­tel tot wis­kun­de

‘Ek­stra klas­se lei tot swak­ker pun­te’

Beeld - - Nuus - And­rea K­ü­sel

Hoe meer ek­stra wis­kun­de­klas­se gr. 12-leer­lin­ge by­woon, hoe swak­ker vaar hul­le, het So­li­da­ri­teit Hel­pen­de Hand se sko­le-on­der­steu­ning­sen­trum (SOS) in ’n on­lang­se stu­die be­vind.

“Daar is ook be­wy­se dat hoe meer tyd die leer­lin­ge aan huis­werk be­stee, hoe la­er is hul pun­te,” sê Hel­pen­de Hand in ’n ver­kla­ring.

Die ver­slag is uit­ge­reik op die SOS se on­der­wys­kon­gres, wat op 28 en 29 Ju­nie in P­re­to­ria ge­hou is.

Die stu­die is by ne­ge A­fri­kaan­se ho­ër­sko­le in P­re­to­ria ge­doen en het 23 wis­kun­de­on­der­wy­sers vir ma­trieks en meer as 1 200 ma­triek­leer­lin­ge in­ge­sluit.

“Al be­taal dié groep ge­sa­ment­lik on­ge­veer R750 000 per maand aan ek­stra klas­se, vaar hul­le ook aan­sien­lik swak­ker as die groep wat nie ek­stra klas­se neem nie.”

Vol­gens die stu­die is dit wat in die klas­ka­mer ge­beur, as­ook die ge­hal­te van die on­der­wy­ser, be­pa­lend vir suk­ses in wis­kun­de.

“Die wis­kun­de wat in die teen­woor­dig­heid van ’n on­der­wy­ser ge­doen word, bly die be­lang­rik­ste. Dit is daar waar die leer­ling da­de­lik hulp kan kry en strui­kel­blok­ke die bes­te uit die weg ge­ruim word,” sê prof. Ger­rit S­tols, de­par­te­ments­hoof van wis­kun­de­on­der­wys aan die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria.

Die leer­lin­ge en on­der­wy­sers het ook die wis­kun­de­vra­e­stel van die ma­triek­re­kord­ek­sa­men in 2016 ge­skryf. Die on­der­wy­sers se ge­mid­del­de was 97,3% en die leer­lin­ge het ’n ge­mid­del­de van 59,8% be­haal.

“Hier­die leer­lin­ge word on­der- rig deur ’n groep wis­kun­de­on­der­wy­sers van wê­reld­ge­hal­te. Hul vak­ken­nis is by­kans per­fek en hul­le is ui­ters er­va­re,” sê dr. Da­nie B­rink, uit­voe­ren­de di­rek­teur van Hel­pen­de Hand.

Hy sê hy is nie ver­baas dat leer­lin­ge wat tyd by dié on­der­wy­sers ver­vang deur tyd by men­se bui­te die skool­stel­sel nie nood­wen­dig daar­by baat vind nie.

Ver­der is be­vind dat die leer­lin­ge van wis­kun­de­on­der­wy­sers met meer er­va­ring be­ter vaar.

Ru­an Kapp van die Ver­e­ni­ging vir A­fri­kaan­se Wis­kun­de­on­der­wy­sers sê die A­fri­kaan­se on­der­wys­korps raak ou­er en dit is ’n bron van kom­mer.

Plan­ne moet ge­maak word om goeie, jong wis­kun­de­on­der­wy­sers te kry.

Die SOS-kon­gres vind Maan­dag en Dins­dag in Kaap­stad plaas.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.