‘Sko­le is ’n plek vir die vie­ring van ge­lo­we’

Beeld - - Nuus - And­rea K­ü­sel

Die Suid-A­fri­kaan­se Men­se­reg­te­kom­mis­sie (MRK) het gis­ter die hof­uit­spraak ver­wel­kom dat een ge­loof by sko­le nie bo ’n an­der ge­loof be­vor­der mag word nie.

“Die kom­mis­sie het op ver­skeie ge­leent­he­de te doen ge­had met kul­tu­re­le en gods­diens­ti­ge prak­ty­ke in sko­le en be­klem­toon dat die ge­not van di­ver­se kul­tuur en gods­diens ’n fun­da­men­te­le reg in­ge­vol­ge die Grond­wet is,” sê die MRK in ’n ver­kla­ring.

Lui­dens die ver­kla­ring is die ver­moë om o­pen­lik kul­tuur en ge­loof te be­oe­fen ’n in­te­gra­le deel van mens­waar­dig­heid.

“Dié reg sluit die reg in om nie on­der­wor­pe te wees aan in­di­rek­te druk om aan gods­diens­be­oe­fe­ning deel te neem wat nie strook met jou eie oor­tui­gings nie.

“Sko­le moet dus ’n plek wees waar ver­skil­len­de ge­lo­we ge­vier en aan­ge­moe­dig word.”

An­dré Gaum van die MRK sê die hof­uit­spraak ver­bied nie ge- loofs­be­oe­fe­ning in sko­le nie, maar keer o­pen­ba­re sko­le om een ge­loof bo an­der aan te neem.

“Op die uit­ein­de be­ves­tig die uit­spraak die vi­sie van ’n de­mo­kra­tie­se sa­me­le­wing waar­in di­ver­si­teit nie net ge­duld word nie, maar ge­vier word,” sê Gaum.

“Die kom­mis­sie sal dus ver­soek dat die de­par­te­ment van ba­sie­se on­der­wys ver­se­ker dat al­le sko­le se ge­drags­ko­de vir leer­lin­ge aan die Grond­wet vol­doen,” lui die ver­kla­ring.

Die hoog­ge­regs­hof in Jo­han­nes­burg het Woens­dag be­vind o­pen­ba­re sko­le mag nie ’n be­paal­de ge­loof voor­staan nie.

Die Or­ga­ni­sa­sie vir Gods­diens­on­der­rig en De­mo­kra­sie (O­god) wou hê die hoog­ge­regs­hof moes die La­er­skool Rand­hart in Al­ber­ton, die La­er­skool Baan­bre­ker in Boks­burg, die La­er­skool Gars­fon­tein in P­re­to­ria, die Ho­ër­skool Lin­den in Jo­han­nes­burg, die Ho­ër­skool Oudts­hoorn en ook die Lan­gen­ho­ven Gim­na­si­um in Oudts­hoorn se gods­diens­be­leid on­grond­wet­lik ver­klaar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.