SMS’e

Beeld - - Nuus - – Hans Re­tief, P­re­to­ria – Bets – Dr. Georg S­charf, P­re­to­ria – Py­ne, P­re­to­ria – Dou­lie, Cen­tu­ri­on – He­ster v. Zyl, P­re­to­ria – Wyn­and Kok, Val­hal­la – Mar­tin, Roo­de­poort – An­dré Groe­ne­wald, Roo­de­poort – Tou van Tank­wa – Die­ter, Rus­ten­burg – Ni­co, P­re­to­ria –

VSuid­A­fri­ka is ’n blap­so­kra­sie. Dis ’n re­ge­ring van on­be­voeg­des wat die een fout ná die an­der be­gaan. Zu­ma is die voor­bok, met die aan­stel­ling van Bu­si­si­we Mkhwe­ba­ne as o­pen­ba­re be­sker­mer en Ma­lu­si Gi­ga­ba as mi­nis­ter van fi­nan­sies. Dan is daar ook nog Mo­se­ben­zi Z­wa­ne se nu­we Myn­bou­hand­ves en Du­du My­e­ni by die SAL.

VNet gis­ter­aand het Aa­ron Mot­so­a­le­di, mi­nis­ter van ge­sond­heid, ge­sê die geld wat be­groot word vir die Na­si­o­na­le Ge­sond­heids­ver­se­ke­ring nie van die reg­te plek kom nie. Dus gaan men­se met ’n me­die­se fonds ge­dwing word om by te dra tot daar­die “ver­keer­de plek”. Ek noem dit die kor­rup­te fonds.

VEk werk as ’n des­kun­di­ge me­die­se ge­tuie in heel­wat hof­sa­ke. Ek voor­spel, in­dien uit­slui­tings nie af­ge­dwing word nie, me­die­se na­la­tig­heid­sei­se teen die staat so gaan toe­neem dat al die goeie dro­me van die mi­nis­ter van ge­sond­heid in ’n poel van ban­krot­skap sal tui­mel.

VDie feit bly staan, me­die­se fond­se het nou on­be­kos­tig­baar ge­word en dit is ná ses maan­de uit­ge­put.

VAs die kor­rup­te ANC­re­ge­ring op­hou om die staat­skof­fers te be­steel, sal dit nie no­dig wees om die me­die­se fond­se te melk nie. Daar sal dan meer as ge­noeg geld wees om gra­tis me­die­se hulp te ver­skaf.

VDr. Mot­so­a­le­di, kry as­se­blief eers die staats­hos­pi­ta­le op stan­daard voor­dat jy die Na­si­o­na­le Ge­sond­heids­ver­se­ke­ring in wer­king wil laat tree. So­lank som­mi­ge hos­pi­ta­le geen of ge­brek­ki­ge diens le­wer, sal die NGV nog geld in die drein af wees.

VIn som­mi­ge Suid­A­me­ri­kaan­se lan­de het on­wet­ti­ge dwelm­han­del werk en ’n in­kom­ste aan dui­sen­de ver­skaf. In Suid­A­fri­ka ver­skaf die han­del in half­mak leeus werk­ge­leent­he­de vir tal­le men­se. Is dit ge­noeg re­de om die mo­reel on­ver­de­dig­ba­re prak­ty­ke toe te laat en te wet­tig?

VHo­pe­lik sal daar ook nou aan­dag ge­gee word aan kri­tie­se ou­ers wat hul kin­ders aan geen ge­ïn­dok­tri­neer­de gods­diens wil bloot­stel nie.

VMet Ab­sa se nu­we OTM­stel­sel word ’n jag­veld vir boe­we ge­skep. ’n K­wes­ba­re, pa­nie­ke­ri­ge, ou­e­ri­ge da­me wat my van geen kant af ken nie, het my ge­vra om hulp om geld te trek. Ab­sa, doen as­se­blief iets om groot ska­de te voor­kom.

VSu­na Ven­ter, jou op­reg­te en eer­li­ke op­die­man­af­ joer­na­lis­tie­ke ver­slag­ge­wing sal ge­mis word. Rus sag. Ons dink aan jou fa­mi­lie.

VSu­na, jy was ’n en­gel by RSG. Dan­kie vir die goeie joer­na­lis­tiek en om­gee vir jou me­de­mens. Ons sal jou mis.

VEk hoop dat Su­na ’n ge­denk­plaat by die Voor­trek­ker­mo­nu­ment kry. Sy is ’n hel­din in my oë. S­terk­te aan haar fa­mi­lie, vrien­de en kol­le­gas.

VSu­na se on­ty­di­ge dood is so hart­seer. ’n Mens kan maar net won­der wat haar jong le­we kort­ge­knip het. Sim­pa­tie aan haar ou­ers en fa­mi­lie.

VSu­na Ven­ter, jy is ’n hel­din, ek sal jou al­tyd ont­hou. Sim­pa­tie aan haar moe­der.

VGaan die po­li­sie on­der­soek in­stel na wie Su­na Ven­ter met ’n wind­buks in die ge­sig ge­skiet het? Wat van die per­so­ne wat haar aan ’n boom vas­ge­bind en ge­teis­ter het? Sy het van al die span­ning ge­sterf. Die skul­di­ges be­hoort nou van aan­ran­ding met die doel om erns­tig te be­seer, teis­te­ring en moord aan­ge­kla te word! F.

VAs ie­mand die sa­me­le­wing se be­hept­heid met die ko­nink­li­kes kan op­klaar, moet hul­le dalk ook pro­beer vas­stel waar­om an­der weer so swy­mel oor ons eie

Fo­to: FELIX DLANGAMANDLA.

Su­na Ven­ter

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.