Aan­de­le: Ver­fris jou por­te­feul­je

Beeld - - Sake - Ge­off Blount

Dit is die mid­del van die jaar en die per­fek­te tyd om weer na jou aan­de­le­por­te­feul­je te kyk.

Baie be­leg­gers wat hul eie por­te­feul­je be­stuur, ein­dig met ’n “ver­waar­loos­de por­te­feul­je” of raak ge­frus­treerd met die ver­to­ning daar­van. Hou dié paar goed in ge­dag­te: ) Her­sien die wen­ners om oor

kon­sen­tra­sie te ver­my: As aan­de­le goed vaar, moe­nie bang wees om ’n bie­tjie wins te neem nie. As die aan­deel aan­hou goed vaar, het jy nog in jou por­te­feul­je, maar in­dien dit sleg be­gin vaar, het jy ten min­ste geld van die ta­fel af­ge­haal.

Geen aan­deel kan on­be­paald be­ter as die mark vaar nie. ) Ver­my ‘lang ster­te’: Die mees­te be­leg­gers hou daar­van om nu­we aan­de­le by te voeg, maar nie so­seer om aan­de­le te ver­koop nie. Met­ter­tyd het hul­le ’n por­te­feul­je met al hoe meer na­me, maar met klei­ner ge­wig­te in die por­te­feul­je. Dit word die “lang stert” ge­noem – en dit is iets wat jy wil ver­my.

Pa­s­op vir aan­de­le wat ’n baie klein ge­deel­te van jou por­te­feul­je ver­teen­woor­dig, by­voor­beeld 0,2%. Selfs al sou die aan­deel ver­dub­bel in prys, gaan dit nie ’n we­sen­li­ke in­vloed hê op die por­te­feul­je nie. Ver­koop dit, of koop meer om sy ge­wig te ver­hoog –’n mi­ni­mum ge­wig in ’n por­te­feul­je moe­nie min­der as 2% wees nie.

Hoe be­sluit jy of jy moet ver­koop, of meer moet koop? As die oor­spronk­li­ke mo­ti­ve­ring hoe­kom jy die aan­deel ge­koop het, steeds geld, en dit is kort­ter­myn­sen­ti­ment wat die prys af­ge­druk het, oor­weeg dit om nog te koop. As die prys eg­ter ge­val het om­dat die oor­spronk­li­ke re­de nie meer geld nie, ver­koop. ) Ver­my be­voor­oor­deeld­heid teen­oor be­ken­de groot aan­de­le: Die mees­te be­leg­gers is dik­wels sterk be­voor­oor­deeld ten gun-

ste van ge­wil­de, be­ken­de en groot “ge­hal­te”-aan­de­le. Dit gee hul­le ’n ge­voel van ge­rust­heid en se­ku­ri­teit, maar kan ook hul pres­ta­sie op lang ter­myn be­na­deel. Op lang ter­myn vaar mid­del- en klein­ka­pi­ta­li­sa­sie­aan­de­le be­ter as die gro­tes, so maak se­ker jy het ’n paar klei­ner maat­skap­pye van goeie ge­hal­te in jou por­te­feul­je wat goeie groei­voor­uit­sig­te het. ) Wees be­wus van en­ke­le te­mas

in jou por­te­feul­je: Die re­de vir ’n ge­di­ver­si­fi­seer­de por­te­feul­je is om jou ri­si­ko te di­ver­si­fi­seer.

Maak eg­ter se­ker dat daar nie slegs ’n en­ke­le al­ge­me­ne te­ma of dryf­veer in die por­te­feul­je is nie. By­voor­beeld, as jou por­te­feul­je baie aan­de­le het, maar al­mal is rand­ver­skan­sers, is die por­te­feul­je min­der ge­di­ver­si­fi­seer en fo­kus dit op slegs een fak­tor, naam­lik die wis­sel­koers. As die rand ver-

sterk, sal dit die he­le por­te­feul­je ne­ga­tief raak. ) Hou reg­te­uit­gif­te en an­der kor­po­ra­tie­we ak­ti­wi­tei­te dop: Wan­neer jy kor­re­spon­den­sie kry oor aan­de­le wat jy be­sit, moet dit nie ig­no­reer nie.

Pro­beer die im­pak van reg­te­uit­gif­te, sa­me­smel­tings en an­der kor­po­ra­tie­we op­tre­des op jou por­te­feul­je ver­staan. Bel jou ma­ke­laar en vra sy me­ning as op­tre­de van jou ver­eis word. ) Wees be­wus van kon­tant en

di­vi­dend: As maat­skap­pye di­vi­den­de aan jou be­taal en jy nie die kon­tant be­no­dig nie, her­be­lê dit.

Oor die af­ge­lo­pe 60 jaar het die plaas­li­ke aan­de­le­mark ’n op­brengs van 7,7 per­sen­ta­sie­punt per jaar méér as in­fla­sie ge­le­wer. Maar slegs 3,3 per­sen­ta­sie­punt daar­van was van ka­pi­taal­groei – die res van die groei was van die her­be­lê van di­vi­den­de. Sit dus jou di­vi­den- de te­rug in jou por­te­feul­je.

Sluit daar­om ook maat­skap­pye in jou por­te­feul­je in wat hoë en vol­hou­ba­re di­vi­dend­op­brengs­te le­wer. ) Wees be­wus van mi­ni­mum

ver­han­de­lings­kos­te: Aan­de­le­ma­ke­laars vra ma­ke­la­ry­geld, so­wel as ’n mi­ni­mum be­drag per tran­sak­sie. Klei­ner be­leg­gers moet dus be­dag daar­op wees dat die mi­ni­mum tran­sak­sie­geld nie die tran­sak­sie on­le­wens­vat­baar maak nie.

By­voor­beeld, ’n kos­te van R100 op ’n tran­sak­sie van R5 000 is 2%. Dit be­te­ken die aan­deel moet met 2% styg voor­dat jy be­gin wins maak. 8. Oor­weeg jou tyds­ho­ri­son vir el­ke aan­deel: Wan­neer jy ’n aan­deel koop, moet jy weet of jy dit as ’n lang­ter­myn­be­leg­ging be­skou of ’n spe­ku­la­tie­we ver­han­de­ling op kort ter­myn.

Dit laat jou toe om jou e­mo­sies be­ter te be­stuur en jou be­slui­te be­ter te lei in­dien daar ’n groot prys­ver­an­de­ring is. ) Ge­off Blount is die be­stu­ren­de di­rek­teur van BayHill Ca­pi­tal.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.