Jy mag nie be­slag lê op huur­der se ei­en­dom

Beeld - - Huisgids - Li­net­te Re­tief

’n Mens hoor dik­wels in die re­si­den­si­ë­le huur­mark sto­ries van ver­huur­ders wat huur­ders uit­sluit vir die nie-be­ta­ling van huur of e­lek­tri­si­teit. Vol­gens die wet mag ver­huur­ders en huur­a­gen­te dit nie doen nie. Nog­tans bly dit be­lang­rik dat huur­ders te al­le tye met hul huur by­bly.

“As ’n huur­der laat is met sy huur, raai ons a­gen­te aan om vin­nig stap­pe te neem so­dat die huur­der ver­staan dat die ver­hu­ring ’n sa­ke­oor­een­koms is en dat mis­stap­pe nie ge­duld sal word nie,” sê Paul S­te­vens, be­stuurs­hoof van die ei­en­doms­groep Just Pro­per­ty.

Hy sê in­dien ’n huur­der nie hul huur of nuts­re­ke­nin­ge be­taal het teen die eer­ste van die maand – of wat ook al in die huur­kon­trak ge­sti­pu­leer is – nie, be­hoort die a­gent of ver­huur­der on­mid­del­lik ’n foon­op­roep te maak of ’n e-pos te stuur om uit te vind waar­om. Daar is geen gra­sie­tyd­perk nie. Daar­na, ge­woon­lik bin­ne se­we dae, be­hoort hul­le ’n brief per ge­re­gis­treer­de pos, e-pos of per­soon­li­ke af­le­we­ring aan die huur­der te stuur wat hom van die breuk in­lig en dat hy 20 werks­dae het om die be­ta­ling te maak, an­ders word die kon­trak ge­kan­sel­leer.

“As die huur­der ver­suim om te bly by die voor­waar­des van laas­ge­noem­de brief na­dat die kon­trak ge­kan­sel­leer is of in­dien hul­le ver­suim om die per­seel op die ge­sti­pu­leer­de da­tum te ver­laat, sal regs­ver­teen­woor­di­ging no­dig wees om ver­de­re ak­sie te neem, wat ’n uit­set­tings­be­vel kan in­sluit,” sê S­te­vens.

Hy ver­dui­de­lik ook dat die huur­der nie die ver­huur­der of a­gent mag op­drag gee om hul de­po­si­to as die laas­te maand se huur te ge­bruik nie.

“Die de­po­si­to dien ’n spe­si­fie­ke doel, wat is om dek­king te ver­skaf vir e­ni­ge ska­de wan­neer die ei­en­dom ont­ruim word. As dit vir huur ge­bruik word, sal daar nie geld wees vir uit­staan­de nuts­kos­te en ska­de aan die ei­en­dom nie.”

Ter­wyl die ver­huur­der regs­ak­sie mag neem wat uit­ein­de­lik op uit­set­ting kan neer­kom, is daar eg­ter din­ge wat hul­le nie mag doen tot tyd en wyl die pro­ses be­ëin­dig is nie.

“In­ge­vol­ge die Wet op Huur­be­hui­sing, Wet Nr. 50 van 1999, is dit on­wet­tig en ’n straf­reg­te­li­ke oor­tre­ding vir ’n ver­huur­der om e­lek­tri­si­teit of wa­ter af te sny of slot­te te ver­an­der (son­der om die huur­der van die nu­we sleu­tels te voor­sien), om op goe­de­re be­slag te lê (son­der ’n hof­be­vel), of om die huur­der te in­ti­mi­deer of sy toe­gang tot die ei­en­dom op e­ni­ge ma­nier te ver­sper.”

Die huur­der bly eg­ter ver­plig, ten spy­te van e­ni­ge dis­pu­te of kwes­sies, om by te bly met die huur soos in die huur­oor­een­koms uit­een­ge­sit tot­dat die dis­puut op­ge­los is.

S­te­vens sê huur­ders wat on­reg­ver­dig deur hul ver­huur­ders of a­gen­te be­han­del is, kan aan­klop by die Huur­be­hui­sings­tri­bu­naal, ’n on­af­hank­li­ke lig­gaam wat tot stand ge­bring is oor­een­koms­tig die Wet op Huur­be­hui­sing om dis­pu­te tus­sen ver­huur­ders en huur­ders op te los.

Die tri­bu­naal het die mag om ’n ver­huur­der of huur­der na ’n be­mid­de­ling of ver­hoor te ont­bied, en dié diens word ver­skaf teen geen kos­te aan ver­huur­ders, huur­ders en ei­en­doms­be­stuur­ders.

As ’n huur­der om­stan­dig­he­de on­der­vind wat dit vir hom on­moont­lik maak om sy huur be­tyds te be­taal, is die be­lang­rik­ste ding wat hy kan doen om te kom­mu­ni­keer.

“On­voor­sie­ne om­stan­di­ge duik op en ons glo dat el­ke si­tu­a­sie on­af­hank­lik, op die me­rie­te daar­van, be­oor­deel be­hoort te word,” sê S­te­vens.

“Kom­mu­ni­ka­sie en die skep­ping van ’n goeie ver­stand­hou­ding met die ver­huur­der is ’n sleu­tel­fak­tor in die in­stand­hou­ding van ’n we­der­syds voor­de­li­ge ver­hou­ding.” ) Vir meer in­lig­ting oor Just Pro­per­ty be­soek www.just.pro­per­ty of s­ka­kel 081 355 6700. ) Vir meer in­lig­ting oor die Huur­be­hui­sings­tri­bu­naal, stuur ’n e-pos na ren­tal­tri­bu­nal@gau­teng.gov.za, be­soek hul web­werf, www.dlgh.gpg.gov.za, of s­ka­kel 0800 046 873 tol­vry.

Fo­to: ISTOCK

Om slot­te te ver­an­der as jou huur­der nie be­taal nie, is on­wet­tig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.