Lok ko­pers met reg­te fo­to’s

Beeld - - Huisgids - Li­net­te Re­tief Maak se­ker die huis is skoon en net­jies

Na­vor­sing toon dat die mees­te ko­pers aan­lyn na eien­dom­me sal kyk voor­dat hul­le e­ni­ge an­der bron raad­pleeg.

Wat dit be­te­ken, is dat ko­pers se eer­ste in­druk van ’n huis waar­skyn­lik ’n aan­lyn fo­to gaan wees. A­dri­an Gos­lett, streeks­be­stuur­ders en be­stuurs­hoof van Re/Max van Sui­der-A­fri­ka sê dit be­wys hoe be­lang­rik dit is om fo­to’s te ge­bruik wat ’n ei­en­dom se bes­te ken­mer­ke be­klem­toon om ko­pers te oor­tuig om ver­der te kyk.

“’n Aan­trek­li­ke, hoogs be­mark­ba­re huis kan oor die hoof ge­sien word deur ko­pers as die be­mar­kings­fo­to’s van ’n swak ge­hal­te is of nie die ei­en­dom se ver­koop­pun­te ten bes­te ver­toon nie.

“Juis daar­om is dit deur­slag­ge­wend be­lang­rik dat hier­die fo­to’s van ’n hoë ge­hal­te is so­dat dit ko­pers se aan­dag kan trek en hul­le in­sig gee in wat die ei­en­dom al­les kan bied.

“Ko­pers gaan nie die moei­te doen om ’n huis te be­sig­tig as die fo­to’s wat aan­lyn ver­skyn, nie hul be­lang­stel­ling prik­kel nie. Ver­ko­pers be­hoort dus se­ker te maak dat hul­le 100% te­vre­de is met die fo­to’s wat a­gen­te ge­bruik om hul hui­se te be­mark,” sê Gos­lett.

Uit die aard van die saak het nie al­le ver­ko­pers pro­fes­si­o­ne­le fo­to­gra­fie­se ver­nuf nie, maar die mees­te kan tus­sen ’n goeie en ’n swak fo­to on­der­skei. Ver­ko­pers be­hoort van­uit ’n ko­per se per­spek­tief na die fo­to’s te kyk en hul­le moet so ob­jek­tief as moont­lik wees.

“Vra jou­self af: as jy hier­die fo­to en niks an­ders sien nie, sou jy meer wou sien? Is dit aan­lok­lik of sal jy net vlug­tig daar­van ken­nis neem en na die vol­gen­de huis be­gin kyk?”

Ter­wyl die ver­ant­woor­de­lik­heid om die fo­to’s te neem aan die a­gent of ’n pro­fes­si­o­ne­le fo­to­graaf oor­ge­laat kan word, sê Gos­lett ver­ko­pers be­hoort se­ker te maak dat hul­le hul hui­se voor­be­rei en ge­reed maak voor­dat dit af­ge­neem word.

Hy gee die vol­gen­de rig­ly­ne wat ver­ko­pers kan ge­bruik om te ver­se­ker dat die fo­to’s die reg­te bood­skap oor­dra: Ver­ko­pers be­hoort die fo­to­ses­sie te be­skou as ’n skou­dag en die huis dien­oor­een­koms­tig reg te kry. Pak ar­ti­kels weg wat nie ge­bruik word nie. Maak se­ker die bed­dens is op­ge­maak en daar is geen vuil skot­tel­goed in die op­was­bak nie.

Hier­die soort din­ge sal af­breuk doen aan wat be­lang­rik is en die aan­dag af­trek van die

Fo­to: iSTOCK

Wan­or­de is ’n groot “nee” as jy jou huis wil laat uit­blink op fo­to’s.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.