Ver­ko­pers be­hoort die fo­to­ses­sie te be­skou as ’n skou­dag en die huis dien­oor­een­koms­tig voor­be­rei.

Beeld - - Huisgids - Speel klaar met wan­or­de Neem ’n paar toets­fo­to’s Die bin­ne­ruim én die bui­te­kant Die weer en die tyd van die dag Ge­bruik ’n pro­fes­si­o­ne­le fo­to­graaf

huis se po­si­tie­we ken­mer­ke. As die fo­to’s in hoë re­so­lu­sie is, wat raad­saam is, sal dit e­ni­ge te­ken van vui­lig­heid toon. Die huis moet dus voor­af skoon­ge­maak word. S­kenk ver­al aan­dag aan weer­kaat­sen­de op­per­vlak­ke wat mak­lik mer­ke en stre­pe wys. ’n Een­vou­di­ge, mi­ni­ma­lis­tie­se be­na­de­ring sal die fo­kus op die huis se ken­mer­ke hou en nie op die ver­ko­per se styl nie. Raak ont­slae van wan­or­de en e­ni­ge groot meu­bel­stuk­ke wat die a­rea klei­ner kan laat lyk. Dank­sy di­gi­ta­le ka­me­ras kan ver­ko­pers so­veel fo­to’s neem as wat hul­le no­dig het om die reg­te sko­te te kry. ’n Goeie i­dee is om ’n fo­to te neem, dit be­hoor­lik te be­kyk en dan, in­dien no­dig, aan­pas­sings te maak. Wan­neer die huis vir die fo­to­ses­sie voor­be­rei word, moet nie net op die bin­ne­kant fo­kus nie. Maak se­ker die gras is ge­sny en dat geen rom­mel rond­lê nie. Pak al­le tuin­ge­reed­skap en speel­goed weg en, in­dien moont­lik, sorg dat daar nie voer­tuie in die fo­to’s is nie. Die i­de­a­le tyd om ’n fo­to van die ei­en­dom te neem is óf vroeg in die og­gend óf laat in die mid­dag op ’n on­be­wolk­te, son­ni­ge dag. Hier­die tye sal ver­se­ker dat die huis ge­noeg­saam be­lig is, son­der die skerp lig van die mid­dag­u­re. As die lig te hel­der is, kan fo­to’s plat en kleur­loos lyk.

As die weer be­wolk en re­ë­ne­rig is, is daar die kans dat dit baie don­ker, kleur­loos en on­aan­lok­lik kan lyk. Of die fo­to’s bin­ne of bui­te ge­neem word, maak se­ker dat die lig­te aan is, aan­ge­sien dit ek­stra be­lig­ting sal ver­skaf en die de­tails in die fo­to’s ver­der sal uit­lig. Hoe­wel fo­to’s wat deur die ver­ko­per of ’n a­gent ge­neem word, toe­rei­kend kan wees, is die bes­te al­ter­na­tief die ver­nuf van ’n pro­fes­si­o­ne­le fo­to­graaf.

“Om­dat fo­to’s so ’n be­pa­len­de rol in die suk­ses­vol­le be­mar­king van ’n ei­en­dom speel, is dit die moei­te werd om se­ker te maak dat die beel­de van ’n hoë ge­hal­te en stan­daard is.

“Deur die oë van voor­ne­men­de ko­pers kan die fo­to’s per­sep­sies van die ei­en­dom be­ïn­vloed en ook of hul­le be­reid sou wees om die vol­gen­de stap te neem om die ei­en­dom te kom be­sig­tig.

“Deur die tyd te be­stee en die moei­te te doen om die fo­to’s reg te kry, sal gro­ter suk­ses in die hand werk deur die ver­ko­per te help om die reg­te ko­pers te lok,” is Gos­lett se slot­som. ) Vir meer in­lig­ting be­soek www.re­max.co.za.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.