Le­ning ver­snel op­knap­werk

Beeld - - Huisgids - Li­net­te Re­tief

Hoe­wel die nu­we Wet op die Be­stuur van Deel­ti­tel­ske­mas dit nou vir al­le ske­mas ver­plig­tend maak om ’n aan­sien­li­ke re­ser­we­fonds te hê om groot in­stand­hou­ding- en her­stel­pro­jek­te op ’n be­plan­de grond­slag te dek, is daar baie ge­boue en kom­plek­se waar die be­hoef­te aan on­mid­del­li­ke op­gra­de­rings be­staan. maar die be­skik­ba­re re­ser­wes on­vol­doen­de is.

Die ant­woord vir hier­die ske­mas, sê Andrew S­cha­e­fer, be­stu­ren­de di­rek­teur van die ei­en­doms­be­stuurs­maat­skap­py Tra­fal­gar, is ’n be­heer­lig­gaam­le­ning wat on­mid­del­li­ke toe­gang bied tot die fi­nan­sie­ring wat vir drin­gen­de in­stand­hou­ding- en ka­pi­taal­pro­jek­te no­dig is – en wat ei­e­naars in staat stel om die waar­de van hul een­he­de te be­skerm en selfs te ver­hoog.

“Die ver­plig­te re­ser­we­fonds gaan in baie ge­val­le ’n paar jaar neem om op te bou – ver­al in ge­boue en kom­plek­se waar die ei­e­naars voor­heen ge­stem het om hef­fings laag te hou deur van re­ser­we­be­fond­sing af te sien. Waar­des in dié ske­mas sal eg­ter af­neem as her­stel­werk en groot in­stand­hou­dings­pro­jek­te weens ’n ge­brek aan geld uit­ge­stel word.

“Die trus­tees sal dus óf ’n spe- si­a­le hef­fing moet in­vor­der el­ke keer as ’n spe­si­a­le pro­jek aan­ge­pak word, en pro­beer om die ad­di­si­o­ne­le geld te spaar wat ei­e­naars maan­de­liks be­taal tot­dat hul­le ge­noeg het om die werk te dek. An­ders kan hul­le ge­bruik maak van be­heer­lig­gaam­le­nings soos wat be­skik­baar ge­stel word deur Tra­fal­gar. Dié le­nings het guns­ti­ge te­rug­be­ta­lings­voor­waar­des wat spe­si­aal ont­werp is om die kon­tant­vloei-be­per­kings van spe­si­fie­ke ske­mas te pas.”

Die twee hoof­pro­ble­me met tra­di­si­o­ne­le hef­fings­fi­nan­sie­ring, ver­dui­de­lik S­cha­e­fer, is dat daar streng be­per­kings is op waar die geld be­lê mag word ter­wyl dit vir ’n pro­jek op­loop, as­ook dat die kos­te van die pro­jek heel moont­lik sal styg voor­dat die be­heer­lig- gaam daar­voor kan be­taal.

“Daar­be­ne­wens be­te­ken die weer­stand van ei­e­naars teen dié soort hef­fings dat dit dik­wels moei­lik is om in te sa­mel en te ad­mi­nis­treer.

“Met ’n be­heer­lig­gaam­le­ning kan die pro­jek­kos­te on­mid­del­lik ver­ef­fen word en die waar­de van een­he­de in die ske­ma word da­de­lik her­stel of selfs ver­hoog, wat ui­ter­aard by­dra tot die be­reid­heid van ei­e­naars om hul deel tot die te­rug­be­ta­ling van die le­ning by te dra.”

S­cha­e­fer sê daar is baie ge­val­le waar die ver­be­te­rings wat met be­hulp van be­heer­lig­gaam­le­nings aan­ge­pak is, die waar­des van in­di­vi­du­e­le een­he­de ver­hoog het met baie meer as die be­drag wat el­ke ei­e­naar in die te­rug­be­ta­ling van die le­ning “be­lê” het.

“By een kom­pleks in Rem­brandt­park was die pro­jek­kos­te by­voor­beeld R4 mil­joen en die te­rug­be­ta­lings­kos­te per een­heid so­wat R30 000. Die ge­mid­del­de her­ver­koop­waar­de in die ske­ma het eg­ter reeds met R180 000 per een­heid ge­styg as ge­volg van die op­gra­de­ring wat ver­le­de jaar vol­tooi is, en die ei­e­naars is baie ge­luk­kig met die re­sul­taat.

“Nog ’n voor­beeld is ’n kom­pleks in P­re­to­ria-Wes waar ’n be­heer­lig­gaam­le­ning van R650 000 in 2015 toe­ge­staan is met ’n pro­jek­kos­te van so­wat R14 000 per een­heid. Die re­sul­ta­te was eg­ter on­mid­del­lik sig­baar, wat die een­he­de in die kom­pleks baie aan­trek­lik ge­maak het vir voor­ne­men­de ko­pers en wat bin­ne 12 maan­de ge­lei het tot ’n ge­mid­del­de waar­desty­ging van R98 000 per een­heid.

S­cha­e­fer wys daar­op dat dié fi­nan­sie­rings­op­sie ook be­skik­baar is vir huis­ei­e­naars­ver­e­ni­gings en aan­deel­blok­maat­skap­pye.

Vir meer in­lig­ting kon­tak Andrew S­cha­e­fer by 011 214 5228 of 083 399 9907 of be­soek www. tra­fal­gar.co.za.

Be­heer­lig­gaam­le­nings bied on­mid­del­li­ke toe­gang tot die geld wat no­dig is vir drin­gen­de in­stand­hou­ding­werk.

Fo­to: iSTOCK

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.