Klein­sa­ke kan stryd teen ar­moe­de wen, sê Zu­lu

Beeld - - Nuus - Sa­rel van der Walt

Die pro­ble­me tus­sen die re­ge­ring en die myn­be­dryf moet op­ge­los word voor­dat dit in die hof be­land.

Só het Z­we­li Mk­hi­ze, ANC-te­sou­rier-ge­ne­raal, gis­ter op ’n ont­byt­by­een­koms van die ANC se Pro­gres­si­ve Bu­si­ness Fo­rum by Nas­rec in Jo­han­nes­burg ge­sê. Hy en Lin­di­we Zu­lu, mi­nis­ter van klein­sa­ke­ont­wik­ke­ling, was die spre­kers op die by­een­koms, wat aan die rand van die kon­fe­ren­sie plaas­ge­vind het.

Daar is tans groot span­ning tus­sen die myn­be­dryf en die re­ge­ring oor Mo­se­ben­zi Z­wa­ne, mi­nis­ter van mi­ne­ra­le bron­ne, se nu­we myn­bou­hand­ves.

Die Ka­mer van Myn­we­se het reeds die hoog­ge­regs­hof ge­na­der vir ’n drin­gen­de in­ter­dik teen die in­wer­king­stel­ling van die hand­ves.

Mk­hi­ze het aan die groep sa­ke­lui wat die by­een­koms by­ge­woon het, ge­sê daar moet ’n her­sie­ning van ver­kry­gings­wet­ge­wing wees om dit vir klein en me­di­um­on­der­ne­mings mak­li­ker te maak om met die re­ge­ring sa­ke te doen. Dit is vol­gens hom ook be­lang­rik dat dié on­der­ne­mings in ’n gro­ter ma­te in die e­ko­no­mie ge­ïn­kor­po­reer word.

Hy het ’n be­roep op die pri­va­te sek­tor ge­doen om te help en ge­sê die land het meer en­tre­pre­neurs, en ver­al swart en­tre­pre­neurs, no­dig.

“Die pri­va­te sek­tor, en ver­al groot maat­skap­pye, moet help om plek te vind vir klein on­der­ne­mings. Dié maat­skap­pye moet ook hul ver­kry­gings­pro­se­du­res aan­pas om klein en me­di­um­on­der­ne­mings te be­trek,” het Mk­hi­ze ge­sê.

Daar moet ook on­der­soek in­ge­stel word na die moont­lik­heid van be­las­ting­voor­de­le vir be­leg­gers wat in dié on­der­ne­mings be­lê. Kwes­sies oor so­ge­naam­de “tuis­ny­wer­he­de en ju­ni­or myn­bou-i­ni­si­a­tie­we” verg meer be­spre­king.

Zu­lu, wat die hoof­spre­ker was, het ge­sê die ont­wik­ke­ling van klein en me­di­um­on­der­ne­mings kan die voer­tuig wees waar­mee Suid-A­fri­ka die stryd teen ar­moe­de, werk­loos­heid en on­ge­lyk­heid kan wen.

“Dit het daar­om tyd ge­word dat Suid-A­fri­ka­ners be­sef dat die ont­wik­ke­ling van dié on­der­ne­mings van baie groot be­lang is om werk te skep en meer Suid-A­fri­ka­ners by die e­ko­no­mie be­trok­ke te kry.”

Dit kan ver­al swart Suid-A­fri­ka­ners wat voor­heen uit die e­ko­no­mie ge­sluit was, help om uit­ein­de­lik wel deel daar­van te word.

“In die Na­si­o­na­le Ont­wik­ke­lings­plan word dit in die voor­uit­sig ge­stel dat klein en me­di­um­on­der­ne­mings teen 2030 so­wat 90% van die 11 mil­joen ver­wag­te werk­ge­leent­he­de moet skep,” het Zu­lu ge­sê.

Wat haar pla, is die feit dat SuidA­fri­ka­ners te ka­pi­ta­lis­ties dink.

“So­lank as wat Suid-A­fri­ka­ners op ’n ka­pi­ta­lis­tie­se wy­se dink, sal dit on­moont­lik wees om al­mal te be­mag­tig,” het Zu­lu ge­sê.

Sy het nie daar­oor uit­ge­wei nie.

Fo­to: SA­REL VAN DER WALT

Z­we­li Mk­hi­ze

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.