Ak­ti­vis­te wat by re­dak­teur se huis be­toog ‘gou aan­ge­keer’

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce en Je­a­nel­le G­rey­ling Ay­an­da Dlod­lo

An­di­le Mngx­i­ta­ma, lei­er van Black First Land First (BLF), en die an­der BLF-ak­ti­vis­te wat on­langs by die huis van Pe­ter Bru­ce, hoof­re­dak­teur van Bu­si­ness Day, be­toog het, sal bin­ne­kort in heg­te­nis ge­neem word.

Fi­ki­le M­ba­lu­la, mi­nis­ter van po­li­sie, het dié on­der­ne­ming gis­ter op die ANC se be­leids­kon­fe­ren­sie in Nas­rec, Jo­han­nes­burg, ge­gee.

Vol­gens M­ba­lu­la sal dit nooit vir die ANC aan­vaar­baar wees as men­se joer­na­lis­te by hul huis oor hul werk aan­val nie.

“Dit is waar­om ons hul­le bin­ne­kort in heg­te­nis gaan neem. As ons toe­laat dat men­se op­tog­te na die hui­se van ons kin­ders hou oor wat hul­le in hul werk­plek doen, sal dit ver­keerd wees.”

M­ba­lu­la het ge­sê dit is ook waar­om die po­li­sie skok­gra­na­te tus­sen be­to­gers ge­gooi het toe men­se vroe­ër van­jaar voor die huis van die Gup­tas in Saxon­wold, Jo­han­nes­burg, be­toog het.

“Dit is waar­om ons ook in­ge­tree het toe men­se op­tog­te na die huis van Sol­ly Ma­pai­la (twee­de ad­junk­hoof­se­kre­ta­ris van die SAKP) ge­hou het. Ons het hul­le hárd ge­slaan.

“As hul­le na my huis toe kom, sal ek hul­le kláár­maak,” het M­ba­lu­la in ’n lig­ter luim ge­sê.

Vol­gens hom kan sul­ke a­nar­gie nie toe­ge­laat word nie.

“As dit voort­gaan, moet die po­li­sie dit in die kiem smoor om­dat dit ons de­mo­kra­tie­se reg­te on­der­myn.”

In­tus­sen het Ay­an­da Dlod­lo, mi­nis­ter van kom­mu­ni­ka­sie, gis­ter in ’n ver­kla­ring e­ni­ge vorm van in­ti­mi­da­sie van joer­na­lis­te ten sterk­ste ver­oor­deel.

“Joer­na­lis­te word wê­reld­wyd, nie net in Suid-A­fri­ka nie, aan mis­han­de­ling on­der­werp. Die nuus­me­dia word nie net deur or­ga­ni­sa­sies en le­de van die pu­bliek ge­vik­ti­mi­seer nie, maar hul­le het ook die prooi ge­word van ven­no­te in hul eie pro­fes- sie,” sê Dlod­lo.

“Die on­lang­se ge­val van in­ti­mi­da­sie teen Bu­si­ness Day- werk­ne­mers, so­wel as joer­na­lis­te van die The Ti­mes-groep en ANN7, is net ’n paar voor­val­le.”

Vol­gens Dlod­lo is sul­ke op­tre­de on­grond­wet­lik. Joer­na­lis­te moet vry wees om hul werk son­der e­ni­ge vrees of in­ti­mi­da­sie te kan doen.

Sy voeg by daar moet ’n vlak van ver­ant­woor­de­lik­heid in hul ver­slag­ge­wing wees wat die waar­des en e­tos soos ver­vat in die Hand­ves van Men­se­reg­te in­sluit.

Adv. An­ton Al­berts, VF Plus­woord­voer­der oor kom­mu­ni­ka­sie, het gis­ter ook die vik­ti­mi­se­ring van joer­na­lis­te ten sterk­ste ver­oor­deel en by­ge­voeg dat die par­ty die Suid-A­fri­kaan­se Na­si­o­na­le Re­dak­teurs­fo­rum (Sa­nef) se be­oog­de op­tre­de teen BLF on­der­steun.

“BLF het in ’n on­lang­se ver­kla­ring ge­sê hy gaan joer­na­lis­te tei­ken wat ‘ras­sis­me, las­ter, fop­nuus en die be­sker­ming van wit kor­rup­sie on­der die dek­man­tel van joer­na­lis­tiek’ ver­sprei.

“Die joer­na­lis­te wat ge­noem word, is Pe­ter Bru­ce, Sam So­le van a­maB­hun­ga­ne; A­dri­aan Bas­son, re­dak­teur van News24; Max du P­reez, po­li­tie­ke joer­na­lis en kom­men­ta­tor; S­te­phen Groo­t­es, po­li­tie­ke joer­na­lis van EWN; Bar­ry Ba­te­man van EWN; en A­lec Hogg, ’n sa­ke­joer­na­lis.”

Fe­ri­al Haf­fa­jee, Ka­ri­ma Bro­wn en Eu­se­bi­us M­cKai­ser is be­skryf as “swart joer­na­lis­te wat die a­gen­te van wit­mo­no­po­lie­ka­pi­taal na­boots” en hul “as­ka­ri-nei­gings” moet staak.

Vol­gens Al­berts is dit ui­ters kom­mer­wek­kend dat joer­na­lis­te ge­tei­ken word, aan­ge­sien hul­le met die oop­vlek­king van staatskor­rup­sie ’n be­lang­ri­ke skild is tus­sen die bur­gers van SuidA­fri­ka en to­ta­le staat­skaping met die ge­paard­gaan­de stro­ping van die fis­kus.

“Dit is dui­de­lik dat duis­ter mag­te ge­lei deur die Gup­tas en pres. Ja­cob Zu­ma nou in ’n des- pe­ra­te ma­fia-ag­ti­ge styl oor­log ver­klaar het teen die­ge­ne wat hul da­de oop­vlek,” sê Al­berts.

Sa­nef het Sa­ter­dag­aand ge­sê hy gaan ’n in­ter­dik teen BLF vra.

Vry­dag het Sa­nef in ’n pro­ku­reurs­brief aan BLF ge­sê hy gaan reg­stap­pe doen in­dien die or­ga­ni­sa­sie nie teen Sa­ter­dag­mid­dag met die drei­ge­men­te op­hou nie.

Hoe­wel ’n in­ter­dik nie be­te­ken die po­li­sie­le­de gaan oor dié joer­na­lis­te wag­hou nie, sal die po­li­sie “’n saak teen die ver­dag­tes in­dien, hul­le op­spoor en in heg­te­nis neem”, sê kapt. Kay Mak­hu­be­la, Gau­teng­se po­li­sie­woord­voer­der.

Fe­ri­al Haf­fa­jee

An­di­le Mngx­i­ta­ma

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.