Me­dia op hok ge­hou by Nas­rec

Beeld - - Nuus - Sa­rel van der Walt

Die be­faam­de rug­by­kom­men­ta­tor wy­le Ger­hard (S­pie­ke­ries) Vi­vier het ná die S­pring­bok­rug­by­span se be­to­ger­toer van 1969’70 in B­rit­tan­je en Ier­land ’n boek ge­ti­teld Rug­by ag­ter do­ring­draad ge­skryf.

Die ANC se be­leids­kon­fe­ren­sie by Nas­rec in Jo­han­nes­burg kan op sy beurt be­skryf word as “po­li­tiek ag­ter die hei­ning”.

’n Hei­ning skei die me­di­a­sen­trum en die res van die Nas­rec-ter­rein en word deur wag­te be­waak.

Die ANC doen al­les in sy ver­moë om die groot ge­tal joer­na­lis­te wat oor dié be­lang­wek­ken­de kon­fe­ren­sie ver­slag doen so ver moont­lik weg te hou van die so­wat 4 000 af­ge­vaar­dig­des wat tot Woens­dag hier oor par­ty­be­leid be­sin.

Die par­ty­lei­ers is waar­skyn­lik bang dié men­se praat uit oor wat op die on­der­skeie ver­ga­de­rings ge­beur.

Pres. Ja­cob Zu­ma se o­pe­nings­toe­spraak Vry­dag­og­gend was wel oop vir die me­dia.

Joer­na­lis­te mag net on­der­hou­de voer met mi­nis­ters en se­ni­or ANC-le­de wan­neer hul­le aan die me­dia se kant van die hei­ning is. Van hul­le kom hier­heen vir te­le­vi­sie-on­der­hou­de of om me­di­a­kon­fe­ren­sies toe te spreek.

Die ANC se Pro­gres­si­ve Bu­si­ness Fo­rum se ont­byt­ge­leent­he­de wat sog­gens aan die rand van die kon­fe­ren­sie ge­hou word, is ook oop vir die me­dia.

Maar wan­neer joer­na­lis­te, fo­to­gra­we en te­le­vi­sie­ka­me­ra- man­ne dit wil by­woon, moet hul­le deur vei­lig­heids­per­so­neel­le­de na die saal en te­rug be­ge­lei word.

Wee jou as jy dit pro­beer waag om weg te glip van dié be­ge­lei­de groep. Jou ak­kre­di­ta­sie sal te­rug­ge­trek word, sê die ANC.

Gis­ter­og­gend is pers- en te­le­vi­sie­ka­me­ra­man­ne wel in twee van die kon­fe­ren­sie­sa­le toe­ge­laat. Hul­le mag met nie­mand ge­praat het nie en is net ’n mi­nuut lank in el­ke saal toe­ge­laat.

Ter­wyl hul­le tus­sen die sa­le ge­loop het, mag hul­le fo­to’s en beeld­ma­te­ri­aal van die stal­le­tjies waar ANC-aan­den­kings ver­koop word, ge­neem het.

Hul­le mag nie gaan staan het nie. Hul­le moes af­neem ter­wyl hul­le stap.

Gis­ter­mid­dag, net ná die me­di­a­kon­fe­ren­sie wat deur Fi­ke­le M­ba­lu­la toe­ge­spreek is oor or­ga­ni­sa­to­rie­se ver­nu­wing van die ANC, het ’n ANC-amp­te­naar in die me­di­a­sen­trum kom sê adj.pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa sou oor ’n ruk­kie deur die saal stap waar pri­va­te maat­skap­pye uit­stal­lings het.

’n Groot me­di­a­kon­tin­gent het hu­le na die hek bui­te die me­di­a­sen­trum ge­haas. Soos ska­pe het hul­le daar ge­wag om – on­der be­ge­lei­ding na­tuur­lik – deur die hek te kon gaan.

Hul­le het la­ter on­ver­rig­ter sa­ke na die me­di­a­sen­trum te­rug­ge­keer.

Ra­map­ho­sa sou glo eers la­ter deur die saal stap.

’n Half­uur la­ter is hul­le te­rug­ge­roep.

Fo­to: DE­AAN VI­VIER

Ba­le­ka M­be­te, ANC­voor­sit­ter, ag­ter die hei­ning wat die me­dia weg­hou van die so­wat 4 000 af­ge­vaar­dig­des wat die ANC se be­leids­kon­fe­ren­sie by Nas­rec in Jo­han­nes­burg by­woon.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.