Ont­hou, Zu­ma, ’n mens ken ie­mand aan sy v­rien­de

Beeld - - Kommentaar -

Die vei­lig­heid­si­tu­a­sie in die De­mo­kra­tie­se Re­pu­bliek van die Kon­go (DRK) is “sta­biel”. Die si­tu­a­sie “het ver­be­ter”, en pres. Jo­seph Ka­bi­la moet ge­luk­ge­wens word vir die ma­nier waar­op hy die pro­ses ge­han­teer het.

’n Mens moet jou­self knyp as jy woor­de soos dié lees. Leef die per­soon wat dit uit­ge­spreek het op die­self­de pla­neet as die be­vol­king van die DRK?

Die per­soon se naam is, nie heel­te­mal on­ver­wags nie, pres. Ja­cob Zu­ma.

Die DRK-be­vol­king kre­peer van hon­ger in ui­ter­ste ar­moe­de. En dis as dit be­trek­lik “goed” gaan. Wan­neer die wérk­li­ke on­ge­luk hul­le tref, gaan dit oor bur­ger­oor­log, mas­sa­moor­de en ver­krag­tings, oor hon­derd­dui­sen­de men­se wat na ’n on­se­ke­re toe­koms moet vlug.

Aan die hoof van die land se re­ge­ring staan ’n lei­er wat wei­er om sy grond­wet te ge­hoor­saam en die mag ná twee ter­my­ne ein­de 2016 nie vreed­saam wou prys­gee nie.

Lui­dens ’n oor­een­koms wat on­langs be­reik is, mag Ka­bi­la pre­si­dent bly tot­dat ’n ver­kie­sing la­ter van­jaar ge­hou word. Maar Ka­bi­la ver­traag die toe­pas­sing daar­van en die be­pa­ling van ’n ver­kie­sings­da­tum in so ’n ma­te dat die oor­een­koms glo op die punt van in­stor­ting staan.

Dis nie son­der re­de dat die Ka­to­lie­ke Bis­kop­pe­kon­fe­ren­sie, wat die helf­te van die land se 67 mil­joen men­se ver­teen­woor­dig, die re­ge­ring on­langs skerp hier­oor ver­oor­deel het nie.

Maar Ka­bi­la is Ja­cob Zu­ma se vriend. Zu­ma prýs vir Ka­bi­la.

Laat ’n mens nou nie te hei­lig hier wees nie. Prag­ma­tie­se oor­we­gings ver­eis soms dat jy jou te­rug­hou­dend in die in­ter­na­si­o­na­le po­li­tiek moet uit­laat en die re­ge­rings­hoof van ’n be­vrien­de land nie in die o­pen­baar moet be­le­dig nie.

Maar dis een ding om nie o­pen­lik be­le­di­gend te wees nie, en dis ’n an­der om ’n mags­be­lus­te wreed­aard soos Ka­bi­la, wat ver­ant­woor­de­lik is vir die el­len­de en dood van tien­dui­sen­de men­se, ak­tief te prys as ie­mand wat sta­bi­li­teit ge­bring het.

Ten eer­ste is daar geen sta­bi­li­teit in die DRK nie; ten twee­de is die bloed van on­tel­ba­re men­se ’n on­aan­vaar­ba­re prys.

Maar dit al­les gee ons dalk ’n i­dee in wat­ter soort ge­sel­skap Zu­ma graag ver­keer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.