NGV sal nie kan slaag nie

Beeld - - Kommentaar -

I­zak S­mal­man, Bail­lie­park Se­dert my af­tre­de ein­de 2005 tel ek el­ke dag my se­ë­nin­ge. Ek is lid van ’n goeie pen­si­oen­fonds en lid van die bes­te me­die­se ske­ma in die land.

Ek ver­neem my pen­si­oen­fonds (GEPF) het al ’n mil­jard of wat in San­ral be­lê en ek hoor ge­rug­te dat hier­die fonds moont­lik die SAL of selfs E­s­kom moet pro­beer red.

Mag dit tog net ge­rug­te wees, want hier­die fonds moe­nie ver­der on­no­di­ge straf­skop­pe af­staan nie.

Wat my be­kom­mer, is die be­rig wat ek in Beeld ge­lees het oor die Na­si­o­na­le Ge­sond­heids­ver­se­ke­ring (NGV) en die plan­ne om dit te fi­nan­sier.

Daar is dan ’n sterk moont­lik­heid dat my me­die­se ske­ma, Pol­med, in die stof gaan byt.

Ons moet daar­op let dat die VSA on­ge­veer 15 jaar ge­le­de ook ’n me­die­se ske­ma soort­ge­lyk aan die NGV op die proef ge­stel het. Dit het mis­luk.

Van­dag is me­die­se sorg in die VSA van die duur­ste ter wê­reld.

Ek is be­reid om 100% meer per maand vir my me­die­se fonds te be­taal ten ein­de die NGV te help sub­si­di­eer so­lank my me­die­se fonds staan­de kan bly. Die NGV wat be­oog word, kan on­moont­lik die mil­joe­ne werk­lo­ses en on­wet­ti­ge in­wo­ners van ons land van be­hoor­li­ke me­die­se sorg voor­sien.

Die staat het een­vou­dig nie die wil of die ver­moë om ’n ske­ma van dié om­vang te be­stuur nie. Dit gaan die weg baan vir ver­de­re kor­rup­sie en mis­luk­king. Reg­stel­len­de ak­sie sal ’n groot rol speel by die aan­stel­ling van dok­ters en an­der per­so­neel­le­de in hos­pi­ta­le en me­die­se staats­in­stel­lings.

Selfs die staat se pa­to­loë kan nie eens hul regs­me­die­se plig­te uit­voer nie.

Hoe­wel ek geen ske­te het nie, weet ek nie wan­neer die dag gaan kom (as my me­die­se fonds in die slag bly) dat ek heel­dag by ’n kli­niek moet gaan sit en wag op my beurt vir pil­le nie. Ek glo da­rem dat sal kan kies na wat­ter dis­triks­ge­nees­heer ek gaan. Dit kan moont­lik die een of an­der Ku­baan wees. Geen pri­va­te me­die­se fonds sal ’n be­jaar­de tog as nu­we lid aan­vaar nie.

Die feit dat daar moont­lik ook met Par­med, die me­die­se fonds vir par­le­ments­le­de, weg­ge­doen sal word, laat my geen­sins be­ter voel nie. Die re­ge­ring sal wel ’n plan kry om par­le­ments­le­de bo an­der men­se soos ek te be­voor­deel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.