Klag­te van die week

Beeld - - Tot u Diens -

Piet van Zyl se skry­we aan Tot u Diens was oor “Ek het in Ok­to­ber of No­vem­ber 2015 ’n da­ta­kon­trak met Vo­da­com aan­ge­gaan. Daar was eg­ter ’n pro­bleem om die toe­stel wat ek op die kon­trak ge­kry het te kry om kor­rek te funk­si­o­neer. My ver­moe­de was dat Vo­da­com ’n be­per­king op die toe­stel ge­plaas het en ek het hul­le ge­vra om dit te ver­wy­der. Vol­gens hul­le is die be­per­king ver­wy­der. On­ge­luk­kig was dit nog nie die ein­de van die pro­bleem nie. “Weer het ek Vo­da­com ge­kon­tak en die per­soon waar­mee ek hier­die keer ge­praat het, het ge­sê my vo­ri­ge ver­soek is nie kor­rek uit­ge­voer nie. Ek het la­ter by die plaas­li­ke Vo­da­com­win­kel vir hulp gaan aan­klop. Die per­so­neel was hier baie vrien­de­lik en het reg­tig hul bes pro­beer om te help, maar kon on­ge­luk­kig ook nie ag­ter die kap van die byl kom nie.” Van Zyl het ook by ’n der­de par­ty vir hulp aan­ge­klop. “Selfs met die hulp van ’n der­de par­ty kon ons nie die pro­bleem op­los nie. Iets an­ders wat pla, is be­ta­lings aan Vo­da­com wat aan ’n de­biet­or­der ge­kop­pel is. Ver­le­de Au­gus­tus het ek ge­merk my Vo­da­com­re­ke­ning is ag­ter­stal­lig. Dis vreemd as ’n mens in ag neem Vo­da­com moet net die de­biet­or­der vir die kor­rek­te be­drag ver­haal. My vrou het Vo­da­com oor die pro­bleem met die re­ke­ning ge­kon­tak. Vo­da­com het my bank­be­son­der­he­de in ’n sta­di­um aan­ge­pas en dit was al vir ’n paar maan­de ver­keerd. Dit lyk toe as­of die da­ta­kaart in die pro­ses ge­blok is en dit is dalk nog die heel­tyd die oor­saak van die aan­vank­li­ke pro­bleem. “Om­trent ’n jaar na­dat die kon­trak aan­ge­gaan is, het ek maan­de geen ge­bruik daar­van ge­had nie. On­der dié om­stan­dig­he­de het ek Vo­da­com ver­soek om die kon­trak te kan­sel­leer. Dis nou al maan­de la­ter en nog is daar nie te­rug­voe­ring van Vo­da­com nie. In­der­waar­heid dreig Vo­da­com my nou al met regs­ak­sie as ek nie my ag­ter­stal­li­ge re­ke­ning be­taal nie. Ek voel die fout lê aan hul kant en hul­le moet dit op­los.” Tot u Diens het Vo­da­com oor Van Zyl se klag­te ge­pols. Hul­le het nou die be­trok­ke kon­trak ge­kan­sel­leer en ’n te­rug­be­ta­ling aan Van Zyl ge­maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.