Ri­che­mont se kop en skou­ers waar­sku be­leg­gers

Beeld - - Sake - Frans de K­lerk

In ’n vo­ri­ge ru­briek het ek ge­waar­sku dat Ang­lo A­me­ri­can ’n kop-en­skou­er­for­ma­sie, of waar­sku­wings­for­ma­sie, vorm.

Toe het dit ge­lyk as­of die rand net kan ver­swak en dat die kop-en­skou­er­for­ma­sie “nie reg” kan wees nie.

Wel, die kop-en-skou­er­for­ma­sie dwing Ang­lo nou steeds la­er en die rand, wat Ang­lo as rand­ver­skan­ser moes on­der­steun, ver­sterk steeds teen die ver­wag­ting in.

Nou waar­sku die luuk­se­goe­de­re­ver­vaar­di­ger en -ver­sprei­der Ri­che­mont ook met ’n kop-en-skou­er­for­ma­sie.

Wil dié aan­deel ons dalk ver­tel dat nie net ge­wo­ne ver­brui­kers on­der druk is nie, maar dat ook ver­brui­kers wat luuk­se goe­de­re koop, on­der druk be­gin kom? Of gaan die rand dalk selfs ver­der ver­sterk?

Die daag­lik­se teg­nie­se gra­fiek het be­trek­king.

Dit lyk as­of die aan­deel be­sig is om die reg­ter­skou­er van die ge­vaar­li­ke for­ma­sie te ont­wik­kel. Die sleu­tel van die for­ma­sie wag by lyn A (R102,74). In­dien die nek­lyn in ’n weer­stand ver­an­der, sal die for­ma­sie be­ves­tig wees en in­dien die for­ma­sie na on­der uit­speel, kan die aan­deel tot R95,93 daal. Die ge­vaar van die for­ma­sie sal eers van die ta­fel wees wan­neer die aan­deel bo R110,75, die hoog­te­punt van die lin­ker­skou­er, kan kon­so­li­deer. ) S­pe­ku­lan­te: Ver­koop eers on­der lyn A, en as jy ’n kort­po­si­sie oor­weeg (dus om die aan­deel te “ver­koop” in die hoop om dit la­ter teen ’n la­er prys te­rug te koop), ver­koop on­der lyn A, maar ge­bruik R110,75 as keer­ver­lies. ) Me­di­um­ en lang­ter­myn­be­leg­gers: Staak ak­ku­mu­la­sie en/of ver­min­der bloot­stel­ling on­der lyn A, maar on­ge­luk­kig sal die gra­fiek on­der die 200-dae- be­we­gen­de ge­mid­del­de (R97,70) be­slis die te­ken vir ’n teg­nie­se ver­koop gee. Kon­so­li­da­sie on­der dié ge­mid­del­de sal dien as be­ves­ti­ging dat die ge­ty on­ge­luk­kig teen die staat­ma­ker ge­draai het. ) No­ta: In­dien die ko­pers van luuk­se goe­de­re on­der druk kom, kan aan­vaar word dat al­le klein­han­del­aan­de­le net meer sal suk­kel om kop op te tel. ) Frans de K­lerk is ’n on­af­hank­li­ke teg­nie­se ont­le­der: fdk@tel­kom­sa.net, www.frans­de­klerk.com, T­wit­ter­naam: Tra­derFrans

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.