‘Cy­ril ver­sterk’

‘40% van die tak­ke in KZN staan ag­ter hom’

Beeld - - Front Page - Ver­slag­span Ci­ty P­ress – Sa­rel van der Walt, Sel­lo­a­ne K­ha­la­na, L­le­wel­lyn P­rin­ce

Adj.pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa se on­der­steu­ners meen hy is be­sig om sy po­si­sie as moont­li­ke op­vol­ger van pres. Ja­cob Zu­ma te ver­sterk.

Sy on­der­steu­ners het gis­ter by die ANC se na­si­o­na­le be­leids­kon­fe­ren­sie by Nas­rec in Jo­han­nes­burg ge­sê vol­gens hul be­re­ke­nings het Ra­map­ho­sa 40% steun on­der ANC­tak­ke in K­waZu­lu-Na­tal, 60% in die Oos-Kaap, 100% in die WesKaap, 100% in die Noord-Kaap, 50% in die Vry­staat, 80% in Gau­teng, 35% in M­pu­ma­lan­ga, 20% in Noord­wes en 40% in Lim­po­po.

Dit plaas hom in ’n ste­wi­ge po­si­sie om oor min­der as ses maan­de die nu­we ANC-lei­er te word.

Boon­op het Ra­map­ho­sa Vry­dag ’n siel­kun­di­ge slag ge­slaan toe sy on­der­steu­ners daar­in ge­slaag het om G­we­de Man­tas­he, die ANC se se­kre­ta­ris-ge­ne­raal, se op­spraak­wek­ken­de di­ag­nos­tie­se ver­slag ter ta­fel ge­lê te kry.

het gis­ter be­rig dat dr. N­ko­sa­za­na Dla­mi­ni-Zu­ma se on­der­steu­ners, hoof­saak­lik van K­waZu­lu-Na­tal, Vry­dag “ver­ne­der” is toe hul­le die ter­ta­fel­leg­ging van dié ver­slag wou keer. Dla­mi­ni- Zu­ma is Ra­map­ho­sa se ver­naam­ste teen­stan­der in die lei­er­stryd.

Die ver­slag, wat on­der meer die rol van die Gup­ta-fa­mi­lie in staat­skaping, die im­pak van Zu­ma se mid­der­nag­te­li­ke ka­bi­net­s­kom­me­ling op 31 Maart, die uit­ge­lek­te Gup­ta-e-pos­bood­skap­pe en die N­kand­la-skan­daal as die ANC se groot­ste pro­ble­me uit­lig, is glo “baie goed” deur die meer as 4 000 af­ge­vaar­dig­des ont­vang.

Ra­map­ho­sa het gis­ter­mid­dag, toe hy deur die saal by Nas­rec ge­stap het waar maat­skap­pye en staats­de­par­te­men­te uit­stal­lings het, ge­sê vir die af­ge­vaar­dig­des gaan dit oor meer as net “ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie”, Zu­ma en Dla­mi­ni­Zu­ma se man­tra, om­dat die ANC die maat­skap­li­ke si­tu­a­sie van baie men­se wil ver­be­ter.

“Hul­le (die af­ge­vaar­di­ges) is baie dui­de­lik oor be­leids­kwes­sies. Die kla­rig­heid wat hul­le wil hê, is nie nét i­de­o­lo­gies of po­li­ties nie, dit gaan ook oor sub­stan­tie­we kwes­sies.

“Hul­le de­bat­teer oor kwes­sies wat met die e­ko­no­mie te ma­ke het, hoe staats­be­heer­de maat­skap­pye her­vorm moet word en wat­ter stap­pe ge­doen moet word om die ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie te­weeg te bring,” het Ra­map­ho­sa aan joer­na­lis­te ge­sê.

Fi­ki­le M­ba­lu­la, voor­sit­ter van die ANC se ko­mi­tee oor or­ga­ni­sa­to­rie­se ont­wik­ke­ling, het vroe­ër die dag op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie op die vraag of die Gup­tas en staat­skaping op die kon­fe­ren­sie be­spreek sal word, ge­sê daar is geen hei­li­ge koeie nie.

Al­le pro­ble­me in die par­ty sal o­pen­lik be­spreek word. Dit sluit fak­sies, die Gup­tas en staat­skaping in.

Vol­gens M­ba­lu­la is dit ’n feit dat daar fak­sies in die ANC is. Die be­leids­kon­fe­ren­sie moet ge­bruik word om dit te ver­an­der. “Die feit is dat po­li­tie­ke mag (deur kie­sers) aan die ANC ge­gee is. Dit is ’n mi­te dat die ANC die mag vir e­wig sal hê. Ons ver­staan dit. Ons moet die ANC daar­om aan sy reg­ma­ti­ge ei­e­naars te­rug­be­sorg. Daar­om moet die ANC te al­le tye op sy to­ne wees. As ons dit nie doen nie, sal ons die mag ver­loor.”

Top­lei­ers van die ANC het gis­ter ook ge­sê hul­le on­der­skryf die di­ag­nos­tie­se ver­slag oor die par­ty se pro­ble­me.

David Ma­bu­za, pre­mier van M­pu­ma­lan­ga, het dit as “’n uit­ste­ken­de ver­slag” be­skryf.

“Die ver­slag praat oor hoe sleg die ANC vaar. Dis pyn­lik,” het hy ge­sê.

“Die ver­skil­le in die par­ty is nie i­de­o­lo­gies nie. Dit is persoonlike twis­te wat by­ge­lê kan word.”

P­hu­mu­lo Ma­su­al­le, pre­mier van die Oos-Kaap, het ge­sê hy stem saam met Ma­bu­za oor die di­ag­nos­tie­se ver­slag. Die ver­slag dwing ANC-le­de om te be­sin oor wat be­sig is om die “ANC dood te maak”.

Ma­su­al­le het ge­sê af­ge­vaar­dig­des het die di­ag­nos­tie­se ver­slag goed ont­vang. Hul­le ver­wys ge­reeld in die be­spre­kings in die on­der­skeie ko­mi­tees na die ver­slag, sê hy.

S­tan­ley Mat­ha­ba­tha, pre­mier van Lim­po­po, het ge­sê die af­ge­vaar­dig­des het on­der­neem om op te hou om me­kaar “uit­me­kaar te trek”. Daar is ’n “daad­werk­li­ke po­ging” tot een­heid on­der hul­le.

Paul Mas­ha­ti­le, voor­sit­ter van die ANC in Gau­teng, wou nie be­ves­tig nie dat hy na­mens die Ra­map­ho­sa-groep die aan­voor­werk ge­doen het dat die di­ag­nos­tie­se ver­slag ter ta­fel ge­lê word.

Fo­to: DE­AAN VI­VIER

Adj.pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa spreek die me­dia gis­ter op die ANC se na­si­o­na­le be­leids­kon­fe­ren­sie in Jo­han­nes­burg toe.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.