ANC praat uit 2 mon­de oor moont­li­ke ko­a­li­sies: ‘Par­ty moet hom­self ver­trou’

‘Dit sal be­te­ken par­ty ver­trou hom­self nie’

Beeld - - Front Page - L­le­wel­lyn P­rin­ce en Sa­rel van der Walt

Die ANC dink glad nie aan die moont­lik­heid dat hy ná die al­ge­me­ne ver­kie­sing in 2019 in ’n ko­a­li­sie sal moet re­geer nie.

Deur hom met die moont­lik­heid van ko­a­li­sie­vor­ming te be­moei, sal be­te­ken hy ver­trou hom­self nie, het Na­thi Mthethwa, voor­sit­ter van die ANC se po­li­tie­ke-op­lei­dings­ko­mi­tee, gis­ter op die par­ty se be­leids­kon­fe­ren­sie by Nas­rec in Jo­han­nes­burg ge­sê.

Die par­ty moet sy sa­ke eer­der ter wil­le van hom­self en Suid-A­fri­ka in or­de kry.

Mthethwa het op die vier­de dag van die par­ty se na­si­o­na­le be­leids­kon­fe­ren­sie met die me­dia ge­praat oor die be­spre­kings­do­ku­ment oor stra­te­gie en tak­tiek.

Die so­wat 4 000 af­ge­vaar­dig­des het die do­ku­ment, wat groot­liks han­del oor die stand van die ANC en SuidA­fri­ka, die vo­ri­ge twee dae in­drin­gend be­spreek.

Hul­le sal aan die ein­de van die kon­fe­ren­sie aan­be­ve­lings doen oor wat ge­doen moet word om die par­ty se pro­ble­me op te los.

Mthethwa is ge­vra of die ANC aan ko­a­li­sies dink na­dat sy in­ter­ne me­nings­pei­ling voor 2016 se mu­ni­si­pa­le ver­kie­sing ge­toon het dat sy steun land­wyd tot min­der as 50% ge­daal het.

Hy het ge­ant­woord dat die af­ge­vaar­dig­des nie ko­a­li­sies be­spreek nie.

“Eer­stens sal dit be­te­ken dat die par­ty hom­self nie ver­trou nie. T­wee­dens weet ons wat ge­doen moet word om­dat die ant­woor­de reeds in ons kop is.

“Ons moet ver­lo­re steun te­rug­wen en weer in kon­tak met ons men­se kom,” sê hy.

Vol­gens Mthethwa het die ANC ver­le­de jaar die be­heer van drie me­tro’s ver­loor om­dat hy nie aan­dag ge­gee het aan men­se se g­rie­we nie.

“Ons lot is in ons eie han­de. As ons ons pro­ble­me net ge­deel­te­lik op­los, kan ons nog ’n deel van ons steun ver­loor.”

Mthethwa sê die ANC er­ken self hy het pro­ble­me en dat hy dit self moet reg­stel.

“As ons dit nie doen nie, is ons in ge­vaar.”

Hy ont­ken dat die ANC soos an­der be­vry­dings­or­ga­ni­sa­sies in A­fri­ka weens in­ter­ne pro­ble­me ná twee de­ka­des aan die be­wind be­sig is om in te plof.

“S­wa­po in Na­mi­bië het ook in ’n sta­di­um baie steun ver­loor, maar dit la­ter te­rug­ge­wen.”

Mthethwa het be­na­druk dat die ANC ’n ge­dis­si­pli­neer­de link­se par­ty sal bly.

“Hy sal vol­hard met sy an­ti­ko­lo­ni­a­lis­tie­se en an­ti-im­pe­ri­a­lis­tie­se po­si­sie.”

Vol­gens Mthethwa was 1994 se po­li­tie­ke oor­win­ning “hol” om­dat e­ko­no­mie­se be­vry­ding ook no­dig is.

Dit is waar­om die ANC vol­gens hom sy pro­gram van ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie wil ver­skerp.

Mthethwa sê dit is vals om te sê wit­mo­no­po­lie­ka­pi­taal be­staan nie.

“Dit be­heer steeds al­le sek­to­re van die e­ko­no­mie, van die fi­nan­si­ë­le tot die kon­struk­sie­sek­tor.

“Po­gings moet aan­ge­wend word om dié ka­pi­taal se hou­vas op die e­ko­no­mie te ont­wor­tel. Die de­ko­lo­ni­sa­sie van ons vas­te­land moet ook af­ge­han­del word.”

Fo­to: DEAAN VIVIER

Na­thi Mthethwa gis­ter op die ANC se be­leids­kon­fe­ren­sie in Jo­han­nes­burg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.