‘Geen drin­gend­heid om sy pro­ble­me op te los’

Beeld - - Nuus - Sa­rel van der Walt

Hy kry nie die in­druk dat daar ’n drin­gend­heid by die ANC is om iets te doen aan die erns­ti­ge pro­ble­me waar­mee hy te kam­pe het nie.

“Die ANC dink al­les is reg, maar dit is nie so nie,” sê Luk­ho­na Mn­gu­ni, ’n po­li­tie­ke ont­le­der van die U­ni­ver­si­teit van K­waZu­lu-Na­tal.

Hy is gis­ter ge­vra oor sy in­druk­ke van die ANC-be­leids­kon­fe­ren­sie wat in Jo­han­nes­burg ge­hou word.

“Dit lyk vir my die kon­fe­ren­sie is vir die ANC bloot een van daar­die for­ma­li­tei­te wat hy krag­tens sy eie re­ëls móét af­han­del. Ek kry ook die in­druk die ANC is on­der die wan­in­druk dat al­mal in die par­ty die­self­de dink,” sê Mn­gu­ni.

“Die ver­skil­len­de op­vat­tings in die par­ty kan tot frus­tra­sie lei wan­neer be­leid toe­ge­pas moet word.

“Die par­ty er­ken self van die be­slui­te wat hy vyf jaar ge­le­de in Man­gaung ge­neem het, is nie uit­ge­voer nie.”

T­heo Ven­ter, po­li­tie­ke ont­le­der van die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit se sa­ke­skool, sê die ANC maak ’n groot fout as hy nie erns­tig dink oor die moont­lik­heid van ko­a­li­sies met an- der par­tye nie. “Al die an­der par­tye werk op die oom­blik aan so ’n stra­te­gie,” sê hy.

Hy meen die ANC het weens sy i­de­o­lo­gie van die laas­te 23 jaar in die po­si­sie be­land waar­in hy nou is – die swak­ste se­dert hy in 1994 aan die be­wind ge­kom het.

Ven­ter sê ook dit lyk nie vir hom of die par­ty be­sef hy kan met nu­we plan­ne vo­ren­toe be­weeg nie.

“Die e­nig­ste we­sen­li­ke or­ga­ni­sa­to­rie­se ver­an­de­ring wat ek tot dus­ver ge­sien het, is Fi­ke­le M­ba­lu­la (voor­sit­ter van die ko­mi­tee oor or­ga­ni­sa­to­rie­se ont­wik­ke­ling) se aan­kon­dig- ing Son­dag van die nu­we re­vo­lu­si­o­nê­re raad wat as ’n hek­wag­ter moet dien vir die kies van sy lei­ers.

“Dit is ook vir my dui­de­lik dat al­les wat die ANC nie wou hê op die kon­fe­ren­sie moet ge­beur nie en wat ad­mi­nis­tra­tief so ge­re­ël is om te keer dat dit ge­beur, toe wel ge­beur het.

“Dit is deur an­der men­se die kon­fe­ren­sie in­ge­dra en so het dit be­spre­kings­pun­te ge­word,” sê Ven­ter.

Een voor­beeld is die in­die­ning van die op­spraak­wek­ken­de di­ag­nos­tie­se ver­slag oor die swak stand van die par­ty.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.