SA 2 help ba­ba met skaars sin­droom

Beeld - - Nuus - El­sa­bé B­rits

’n Ni­ge­rie­se ba­ba met ’n skaars sin­droom se ly­ding is in Kaap­stad ver­lig met ’n pro­se­du­re wat twee plaas­li­ke dok­ters ont­wik­kel het.

Die Wor­ld Cra­ni­o­fa­ci­al Foun­da­ti­on het die pro­se­du­re op Som­tu (15 maan­de) ge­borg. Hy is in die Lou­is Lei­poldt Me­di­cli­nic ge­o­pe­reer waar ’n an­der pa­si­ënt in 2015 suk­ses­vol be­han­del is.

Som­tu het die skaars ge­ne­tie­se toe­stand Crou­zon se sin­droom, wat mis­vor­ming van die ske­del ver­oor­saak.

Dr. Frank Gra­e­we, ’n plas­tie­se en re­kon­struk­tie­we chi­rurg, en prof. Je­an Mor­kel van die U­ni­ver­si­teit van Wes-Kaap­land het die o­pe­ra­sie ge­lei saam met an­der des­kun­di­ges wat hul tyd gra­tis ge­gee het.

Gra­e­we en Mor­kel het oor die ja­re heen ’n mi­ni­maal in­drin­gen­de pro­se­du­re vir sul­ke ge­val­le ont­wik­kel.

Gra­e­we het by na­vraag ge­sê die sin­droom ver­oor­saak dat die pa­si­ënt se ge­sig en ske­del nie nor­maal groei nie.

Ve­ral die mid­del van die ge­sig ont­wik­kel te vlak en plat. Dit ver­oor­saak a­sem­ha­lings­pro­ble­me, wat tot hart­ver­sa­king en die dood kan lei.

Nog ’n pro­bleem is dat die oë nie vol­doen­de be­dek is nie.

Hy sê hul­le het voor­heen ge­wag tot­dat kin­ders so­wat vier jaar oud is. Dan is die he­le been in die mid­del van die ge­sig (die bo­kaak, wang­be­ne en die on­der­ste deel van die oog­kas­te) los­ge­sny, met pla­te en skroe­we ge­heg en dan sta­dig vo­ren­toe ge­trek.

Dit was ’n reu­se­pro­se­du­re met groot ri­si­ko’s en het die reeds on­der­ont­wik­kel­de been­groei weer ver­steur.

Gra­e­we sê die nu­we pro­se­du­re wat hul­le ont­wik­kel het, is om nie die been te sny nie, maar dit sta­dig maar se­ker vo­ren­toe te stoot met ’n toe­stel wat op en deur die been in­ge­sit word. Met dié toe­stel kan hul­le al op ba­bas van net ses maan­de oud o­pe­reer.

Die toe­koms­ti­ge groei van been word nie ver­steur nie, die been­groei word ge­sti­mu­leer en die o­pe­ra­sie is veel min­der in­gry­pend.

Klein gaat­jies word bo el­ke oor ge­maak en die toe­stel, wat vir el­ke kind pas­ge­maak word, stoot dan die mid­del van die ge­sig met 0,5 mm per dag vo­ren­toe. Daar is ook ’n plaat met baie klein skroe­we wat dit op die ske­del in po­si­sie hou.

So­dra die reg­te po­si­sie ge­vind word, word die pro­ses ge­staak en die dok­ters wag vier maan­de voor­dat die toe­stel ver­wy­der word.

Die pro­se­du­re kan tot op twee jaar oud ge­doen word, maar daar­na is die been te hard.

Die pro­se­du­re neem net 90 mi­nu­te en die kor­rek­sie is per­ma­nent.

Die 15 maan­de oue Som­tu, wat aan Crou­zon se sin­droom ly, is on­langs deur Gra­e­we en prof. Je­an Mor­kel ge­o­pe­reer. Hul­le het ’n re­kon­struk­tie­we pro­se­du­re ont­wik­kel om die mid­del van die ge­sig na vo­re te bring.

Dr. Frank Gra­e­we, ’n plas­tie­se en re­kon­struk­tie­we chi­rurg van Kaap­stad.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.