Hoof­weg­lan­ding: Hy’s dalk ver­kwis­ter

Beeld - - Nuus - Je­an­ne­Ma­rié Ver­sluis

’n Man van P­re­to­ria-Oos wat sy le­we glo met ’n vlieg­tuig wou be­ëin­dig, maar toe op die N4-hoof­weg gaan land en die vlieg­tuig daar ge­los het, gaan moont­lik deur die hoog­ge­regs­hof in die stad tot ’n ver­kwis­ter ver­klaar word.

Die hof het Vry­dag ’n ad­vo­kaat aan­ge­stel om S­te­fan du P­reez (49) te help met ’n hof­aan­soek om hom tot ’n ver­kwis­ter te laat ver­klaar en dat hy nie daar­toe in staat is om sy boe­del te ad­mi­nis­treer nie.

Du P­reez woon in ’n af­tree­oord.

Sy sus­ter Dei­d­re de Jongh (52) het vroe­ër by dié hof aan­soek ge­doen dat ’n ad­vo­kaat as ku­ra­tor ad l­i­tem vir Du P­reez aan­ge­stel word.

Die res van haar aan­soek is uit­ge­stel tot­dat die ku­ra­tor en die mees­ter van die hoog­ge­regs­hof aan die hof ver­slag ge­doen het en De Jongh ver­lof be­kom het om te vra dat Du P­reez ver­bied word om van die ba­tes in sy boe­del te ver­vreem en kon­trak­te met e­ni­ge mens te sluit.

De Jongh gaan die hof dan vra dat ’n ku­ra­tor bo­nis aan­ge­stel word om die be­heer van Du P­reez se boe­del oor te neem.

De Jongh, ook van P­re­to­ria, sê in hof­stuk­ke hul ma se af­ster­we in Fe­bru­a­rie het die hof­aan­soek ge­nood­saak. “Ons drie (kin­ders) sal (in­ge­vol­ge hul ma se tes­ta­ment) elk ’n ge­ly­ke deel van haar boe­del ont­vang, wat ek skat in die om­ge­wing van so­wat R1,6 mil­joen aan el­ke erf­ge­naam is.”

De Jongh meen Du P­reez het nie die ver­moë om sy boe­del te ad­mi­nis­treer nie. Sy meen hy het die ver­moë om die aard en ef­fek van die hof­ver­rig­tin­ge te ver­staan, maar sy is waar­lik be­kom­merd oor sy toe­koms­ti­ge wel­syn.

“My broer is on­ge­troud, het geen ter­si­ê­re op­lei­ding nie en het ’n lang ge­skie­de­nis van swak in­ter­per­soon­li­ke ver­hou­dings, werk­loos­heid, al­ko­hol- en dwelm­mis­bruik en dak­loos­heid.”

Du P­reez het daar­van ge­droom om ’n lug­mag­vlie­ë­nier te word. Hul pa het hom kort ná sy 16de ver­jaar­dag in­ge­skryf om ’n pri­va­te vlieg­li­sen­sie te be­kom.

Du P­reez het sy op­lei­ding vol­tooi en ná skool sy diens­plig in die lug­mag ge­doen in die hoop om ’n vlie­ë­nier te word. Hy het eg­ter nie sy me­die­se on­der­soe­ke ge­slaag nie.

Haar broer was la­ter “in en uit” werk­ge­leent­he­de in die lug­vaart­be­dryf.

In Sep­tem­ber 2002 het hy ’n lig­te vlieg­tuig by die Won­der­boom-lug­ha­we in P­re­to­ria ge­neem om daar­mee sy le­we te be­ëin­dig deur die vlieg­tuig ê­rens te laat neer­stort.

Hy het toe tot sy sin­ne ge­kom en die vlieg­tuig op die N4 na­by Bronk­horst­spruit ge­land en dit net daar ge­los, sê sy.

Hy is uit­ein­de­lik in Ja­nu­a­rie 2003 in heg­te­nis ge­neem.

Borg­tog is aan hom toe­ge­staan en in Fe­bru­a­rie 2006 is al­le aan­klag­te teen hom laat vaar weens ’n “skyn­ba­re ge­brek aan ge­tui­e­nis”.

Vol­gens De Jongh het haar broer se “on­ver­ant­woor­de­li­ke, im­pul­sie­we, sor­ge­lo­se leef­styl voort­ge­gaan en met tyd er­ger ge­word”.

Hy was ver­skeie ke­re in in­rig­tings vir re­ha­bi­li­ta­sie.

Sy sê vir die eer­ste keer in ja­re het hy nou or­dent­li­ke ver­blyf (in die af­tree­oord), wat sy ge­re­ël het.

Haar broer het “twee heel­te­mal ver­skil­len­de kan­te van sy per­soon­lik­heid”. Dit lyk of die snel­ler daar­voor stres en die vlak van be­so­pen­heid is.

Sy ver­wag hy gaan “oor­wel­dig” word deur sy erf­la­ting. Sy glo dat hy nie die ver­moë, er­va­ring, tem­pe­ra­ment of in­sig het om ver­ant­woor­de­lik na sy geld­sa­ke om te sien nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.