Kry eers jou eie hos­pi­taal in or­de, dr. Mot­so­a­le­di

Beeld - - Kommentaar -

Lui­dens voor­stel­le in die fi­na­le wit­skrif oor Suid-A­fri­ka se na­si­o­na­le ge­sond­heids­ver­se­ke­ring (NGV) gaan ál­le geld vir ge­sond­heid­sorg – ook wat men­se nou vir me­die­se fond­se op­dok – in een fonds ge­stort word, waar­uit ál­mal se me­die­se uit­ga­wes dan be­taal word.

Dat mil­joe­ne Suid-A­fri­ka­ners wat nie ’n me­die­se fonds of or­dent­li­ke ge­sond­heid­sorg kan be­kos­tig nie by só ’n breë be­na­de­ring kan baat, is geen­sins te be­twy­fel nie.

Maar bui­ten die ver­dag­te tyds­be­re­ke­ning van die wit­skrif se pu­bli­ka­sie in die – die­self­de dag waar­op die ANC se na­si­o­na­le be­leids­kon­fe­ren­sie be­gin het – is daar nog tal­le kwel­vrae oor die NGV.

Eer­stens is daar die tyds­raam­werk. Die re­ge­ring wil die plan al teen 2025 vol­le­dig in­ge­stel hê, dus is daar net agt jaar oor om on­der meer tot 12 be­staan­de wet­te te wy­sig. En die NGV-wet is nog nie eens ge­skryf nie.

Dan is daar die in­fra­struk­tuur. Hoe die meest­al droe­wi­ge staats­hos­pi­ta­le en die staat se an­der ge­sond­heids­diens­te bin­ne agt jaar reg­ge­ruk gaan word om or­dent­li­ke ge­sond­heid­sorg aan mil­joe­ne lands­bur­gers te le­wer, sal net dr. Aa­ron Mot­so­a­le­di, mi­nis­ter van ge­sond­heid, weet.

Een van die ne­te­lig­ste kwes­sies is die on­dui­de­lik­heid rond­om die sta­tus en toe­koms van me­die­se fond­se, en die soort be­han­de­ling waar­op le­de van me­die­se fond­se ge­reg­tig sal wees.

Dit wil voor­kom of me­die­se fond­se uit­ein­de­lik net die diens­te sal mag dek wat nie in die NGV se pak­kie van voor­de­le in­ge­sluit is nie. Dít kan be­te­ken ie­mand sal nie vir ’n me­die­se fonds mag be­taal om eer­der in ’n pri­va­te hos­pi­taal op­ge­neem te word nie. Maar wat in­ge­sluit gaan wees in die NGV se voor­de­le, is iets wat nog nie be­paal is nie.

Een ding waar­van ons wel se­ker is, is dat die be­las­ting­be­ta­ler wéér ge­melk gaan word om die plan te fi­nan­sier.

Soos die NGV-plan tans daar uit­sien, skep dit erns­ti­ge voor­be­hou­de oor vry­heid van keu­se. As die staat ver­troue wil skep in die plan, sal hy eers sy hui­di­ge be­ste­ding aan ge­sond­heid­sorg veel doel­tref­fen­der moet in­span om staats­ge­sond­heid op in­ter­na­si­o­na­le stan­daard te bring.

Daar­son­der span hy net die kar voor die per­de.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.