Staat melk ons

Beeld - - Kommentaar - C.F.F.

Die re­ge­ring pomp jaar­liks mil­jar­de ran­de in staats­hos­pi­ta­le in, maar el­ke jaar is daar nog­tans ’n te­kort aan me­di­sy­ne en toe­rus­ting. Dan praat ons nie eens van die swak diens nie.

Staats­hos­pi­ta­le word leeg ge­steel en toe­rus­ting word nie in stand ge­hou het nie.

Daar was on­langs ’n be­rig oor ’n vrou van Kim­ber­ley wat nie kon werk nie om­dat die staats­kli­niek nie meer haar di­a­be­tesme­di­sy­ne in voor­raad ge­had het nie.

In B­rits staan ’n e­nor­me hos­pi­taal son­der toe­rus­ting of bed­dens. Daar is eg­ter ver­pleeg­sters in die sa­le wat sa­la­ris trek.

Nou is daar spra­ke daar­van dat die be­las­ting­voor­deel van Jan Pu­bliek wat wel lid van ’n me­die­se fonds is, ge­bruik gaan word om be­hoor­li­ke me­die­se sorg aan die mas­sa te voor­sien.

Ons be­taal reeds deur ons nek­ke om aan ’n me­die­se fonds te be­hoort.

Feit­lik die helf­te van my ka­ri­ge staats­pen­si­oen word ge­bruik vir me­die­se kos­te.

Dan is daar boon­op nog spra­ke daar­van dat ons pen­si­oen by die SAL be­lê gaan word.

Dis skrik­wek­kend!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.