Gup­tas nie net ag­ter geld aan

Beeld - - Kommentaar -

As die Gup­tas maar net ge­kom het om ons staats­geld te kom steel. Ons sien nou daag­liks om ons wat­ter ver­nie­ti­gen­de im­pak hul­le op ons de­mo­kra­sie, ons e­ko­no­mie en ons po­li­tie­ke kul­tuur het.

Gis­ter was ’n paar van ons joer­na­lis­te wat reg­streeks deur ’n Gup­ta-sur­ro­gaat ge­dreig is, ge­noop om on­der die vaan­del van die Suid-A­fri­kaan­se Na­si­o­na­le Re­dak­teurs­fo­rum ’n drin­gen­de hof­be­vel te vra.

Black First Land First (BLF), ’n hand­jie­vol foks­ter­ri­ërs wat, so weet ons nou, reg­streeks deur die Gup­tas ge­fi­nan­sier word, het laas week twee se­ni­or joer­na­lis­te fi­siek gaan in­ti­mi­deer en dreig om dit met die res van ons te doen. Dis die­self­de ben­de­tjie wat ’n tyd ge­le­de die Gup­tas se Saxon­wold-ves­ting teen be­to­gers gaan be­skerm het.

Die feit dat dit uit die uit­ge­lek­te Gup­ta-e-pos ge­blyk het dat die Gup­tas self erg ras­sis­tie­se hou­dings jeens swart men­se het (’n Gup­ta-broer het by­voor­beeld selfs na ’n swart werk­ne­mer as ’n “mon­key” ver­wys), maak die BLF se veld­tog­gie net deur­sig­ti­ger.

On­der­soe­ken­de joer­na­lis­te het uit­ge- vind dat die on­ge­hoor­de veld­tog van vals nuus en die on­der­duim­se aan­slag op so­si­a­le me­dia sy wor­tels in ’n Gup­ta-or­ga­ni­sa­sie of -me­de­wer­ker het. Hul­le fi­nan­sier ook ’n web­tuis­te met die naam WMC­le­aks wat on­der meer op Fa­ce­book ad­ver­teer en as ba­sis vir mas­sa-aan­val­le op T­wit­ter dien.

Maar dit gaan veel ver­der as pro­pa­gan­da en die on­der­my­ning van vrye spraak.

Neem die ge­val van Mo­se­ben­zi Z­wa­ne, mi­nis­ter van mi­ne­ra­le bron­ne. Ons weet dat hy as Vry­staat­se LUR vir land­bou die Gup­tas ge­help het om ’n melk­plaas by Vre­de te be­kom wat die staat hon­derd­mil­joe­ne ge­kos het. Ons weet ook nou dat dié geld vir die om­stre­de Gup­ta-troue in Sun Ci­ty be­taal het. Ons weet die Gup­tas het hom as mi­nis­ter laat aan­stel; ons weet hul­le het hom toe Eu­ro­pa toe laat vlieg om ’n myn te help koop wat sa­ke met die staat doen; ons weet hul­le het vir sy me­die­se kos­te be­taal; en ons weet dat hy die myn­hand­ves só her­skryf het dat die Gup­tas ook voort­aan as “voor­heen be­na­deel­de” swart sa­ke­man­ne be­skou gaan word.

En tog sit Z­wa­ne nog in sy stoel as mag­ti­ge mi­nis­ter; sit hy voor by die ANC se be­leids­kon­fe­ren­sie as­of bot­ter nie in sy mond kan smelt nie.

Ons sien die sterk in­vloed wat die pre­miers van ve­ral die Vry­staat en Noord­wes op die ANC en sy hui­di­ge kon­fe­ren­sie het, en ons wéét dat dié pre­miers sterk Gup­ta-ban­de het en hul be­lan­ge dien.

Daar is ge­noeg om­stan­dig­heids­ge­tui­e­nis dat dit die Gup­tas was wat druk op p­res. Ja­cob Zu­ma ge­plaas het om van hul ne­me­sis, Pra­vin Gord­han, as mi­nis­ter van fi­nan­sies ont­slae te raak. Ons weet hul­le het Zu­ma ge­druk om die man wat hul­le ge­help het om bur­gers te word en hul pi­on­ne op die ra­de van staats­on­der­ne­mings aan­ge­stel het, Ma­lu­si Gi­ga­ba, in sy plek aan te stel.

Ons ont­hou die Gup­ta-pi­on­ne se aan­slag op die Re­ser­we­bank, en ons is nie ver­baas nie dat die nu­we o­pen­ba­re be­sker­mer toe uit die blou­te by dié aan­slag aan­ge­sluit het.

Ons weet dat die Gup­tas vir M­ce­bi­si Jo­nas R600 mil­joen en die pos van mi­nis­ter van fi­nan­sies aan­ge­bied het as hy hul­le vuil­werk vir hul­le doen. Ver­skeie an­der se­ni­or ANC-po­li­ti­ci en amp­te­na­re ver­tel ’n soort­ge­ly­ke sto­rie, en niks ge­beur nie. Dit word net die nu­we “nor­maal”.

Waar­skyn­lik die erg­ste is hoe die Gup­tas bla­tant ras­se­haat aan­vuur om die aan­dag van hul­self te ver­plaas en hul eie be­lan­ge te be­skerm.

Die erg­ste son­daars is eg­ter die po­li­ti­ci en amp­te­na­re on­der Zu­ma se lei­ding wat die Gup­ta-aan­slag op SuidA­fri­ka moont­lik maak.

Dié spot­prent het op 6 Ju­nie in Die Bur­ger ver­skyn.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.