ANC moet ka­pers tug

Beeld - - Middelblad - Ralph Mat­hek­ga is ’n on­af­hank­li­ke po­li­tie­ke ont­le­der en skry­wer van die boek W­hen Zu­ma Goes. Hy skryf ’n week­lik­se ru­briek vir News24. Ralph Mat­hek­ga

Die ANC-be­leids­kon­fe­ren­sie het op ’n in­te­res­san­te noot be­gin met die uit­rei­king van die di­ag­nos­tie­se ver­slag.

Dit skets ’n prent­jie van ’n par­ty wat nog ten vol­le moet be­gryp wat dit be­te­ken om ’n mo­der­ne de­mo­kra­tie­se sa­me­le­wing of, trou­ens, ’n mark­e­ko­no­mie-sa­me­le­wing, te lei.

Die ver­slag wys die ANC is daar­van be­wus dat sy mo­re­le grond­slag as par­ty wat vroe­ër ver­trou is om die le­we van die meer­der­heid te ver­be­ter vin­nig aan die kwyn is. Sy beeld is nou eer­der dié van ’n par­ty wat in droom­land woon en sy sin vir reg en ver­keerd ver­loor het.

Die do­ku­ment er­ken dat som­mi­ge par­ty­le­de wat in die re­ge­ring ont­plooi is, ge­kom­pro­mit­teer is om­dat hul­le ei­e­be­lang na­jaag eer­der as om die par­ty­man­daat uit te voer. Dit maak o­pen­lik mel­ding van die Gup­ta-fa­mi­lie se ver­hou­ding met som­mi­ge par­ty­le­de, as­ook die im­pak daar­van op die ANC se sta­tuur en re­pu­ta­sie.

Die do­ku­ment stel dit dui­de­lik dat die ANC sy in­ter­ne pro­ses­se moet de­mo­kra­ti­seer so­dat hy par­ty­le­de se ge­drag kan be­stuur om dis­si­pli­ne te ver­se­ker.

Die do­ku­ment be­tree wel die troe­bel wa­ters van vin­ger­wy­sing en pro­beer die skuld ver­skuif na bui­te­land­se be­lan­ge­groe­pe wat die om­ver­wer­ping van die ANC wil be­werk­stel­lig.

Die vrees vir “re­gi­me­ver­an­de­ring” kom sterk in die do­ku­ment na vo­re. Dit is waar ’n mens hoop be­gin ver­loor vir die ANC se ver­moë om ’n nu­we rig­ting in te slaan en iets te doen aan die pro­ble­me wat die par­ty self ver­oor­saak het en wat hom ver­swelg.

Die pro­bleem met die nar­ra­tief van re­gi­me­ver­an­de­ring is dat dit die ANC in werk­lik­heid vry­skeld van toe­re­ken­baar­heid vir fou­te wat hy be­gaan het. Dié fou­te is ver­ant­woor­de­lik vir die la­er ver­trou­ens­vlak tus­sen die ANC en sy kern­groep kie­sers.

Dit is goed om te er­ken dat pro­ble­me in die par­ty be­staan, maar die vraag is wie daar­voor ver­ant­woor­de­lik is en hoe van die drin- gen­de pro­ble­me op­ge­los kan word.

Die ANC se di­ag­nos­tie­se pro­ses be­hoort dank­sy die Gup­ta-e-pos­sa­ge een­vou­dig te wees. Die e-pos­bood­skap­pe toon on­teen­seg­lik som­mi­ge ANC-le­de het hul mi­ni-kon­ses­sies in die ANC be­gin en bron­ne na die Gup­ta-fa­mi­lie ge­ka­na­li­seer.

Dit is ’n een­vou­di­ge kwes­sie en die ANC moet bloot tug­op­tre­de in­stel teen men­se wat be­trek word. Dié taak ver­eis nie te­rug­ver­wy­sing na die ANC se veel­be­spro­ke “stra­te­gie-en-tak­tiek-do­ku­ment” nie, maar bloot die sa­me­stel­ling van ’n lys men­se wat by die Gup­tas be­trok­ke is en tug­op­tre­de teen hul­le.

Pleks van om ba­sie­se kwes­sies gou te pak om o­pen­ba­re ver­troue te her­stel, be­stee die ANC dik­wels baie tyd daaraan om te ver­dui­de­lik hoe kom­pleks die pro­bleem is.

Dit is nie no­dig om dit op te haal om die al­le­daag­se kor­rup­sie te pak wat die ANC die laas­te tyd ver­swelg het nie.

Die soort pro­ble­me wat die ANC er­vaar, kan in werk­lik­heid in ’n paar sin­ne op een blad­sy op­ge­som word. Dit gaan al­les oor kor­rup­sie, wat die mo­re­le grond­slag van die par­ty on­der­myn en sy vor­de­ring as re­ge­ring oor­ska­du. Dis glad nie ge­kom­pli­seerd nie.

Om­dat sy pro­ble­me al­tyd as kom­pleks en struk­tu­reel aan­ge­dui word, al gaan dit oor ba­sie­se kwes­sies, word die ANC vas­ge­vang in ’n si­klus waar al­les on­der­ling ver­bind en geen op­los­sing ooit vol­doen­de is nie.

Stel jou voor dat men­se twee dae stoei oor of die pro­bleem “wit­mo­no­po­lie­ka­pi­taal” of net “mo­no­po­lie­ka­pi­taal” is. Dit is so ’n on­no­di­ge me­nings­ver­skil! )

Fo­to: REUTERS

P­res. Ja­cob Zu­ma by die o­pe­ning van die ANC se be­leids­kon­fe­ren­sie by Jo­han­nes­burg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.