SAL se red­dings­boei kry weer skerp kri­tiek

Beeld - - Sake - Fran­cois Wil­li­ams

Te mid­de van die skerp kri­tiek oor die nuut­ste red­dings­boei wat na die Suid-A­fri­kaan­se Lug­diens (SAL) ge­gooi word, het Transnet gis­ter sterk wins­sy­fers be­kend ge­maak.

’n Bom van kri­tiek het ge­bars oor die be­sluit van die na­si­o­na­le te­sou­rie die na­week om die R2,207 mil­jard wat die SAL S­tan­dard C­har­te­red Bank skuld uit die staats­kas te fi­nan­sier.

E­ko­no­me waar­sku dit sal die bood­skap aan kre­diet­gra­de­rings­a­gent­skap­pe oor­dra dat die re­ge­ring ook an­der staats­on­der­ne­mings, soos E­s­kom, met hul skuld sal help – iets wat die a­gent­skap­pe vroe­ër ge­waar­sku het Suid-A­fri­ka se skuld­gra­de­ring kan raak.

Hoe­wel Transnet ook on­langs af­ge­gra­deer is, het hy in die jaar tot ein­de Maart sy verdienste met 5% tot R27,6 mil­jard ver­be­ter. Maar sy pen­si­oe­na­ris­se kre­peer met jaar­lik­se ver­ho­gings van net 2% in hul uit­be­ta­lings.

An­ders as E­s­kom en die SAL het Transnet blyk­baar nog nie staats­waar­bor­ge no­dig nie en kon hy in die boek­jaar R17 mil­jard se fi­nan­sie­ring kry by ont­wik­ke­lings­ban­ke en deur ef­fek­te-uit­rei­kings en le­nings. Transnet spog hy het in 1998 laas staats­waar­bor­ge ge­bruik.

Ja­ni­ne My­burgh, pre­si­dent van die Kaap­se Ka­mer van Koop­han­del en Ny­wer­heid, sê die SAL is al te lank van die staats­kas af­hank­lik. Dis ’n kom­mer­si­ë­le on­der­ne­ming en nie ge­reg­tig op ge­reel­de geld­in­spui­tings van be­las­ting­be­ta­lers nie.

Sy het ver­wys na Tel­kom, wat ’n nood­saak­li­ke diens le­wer en suk­ses­vol ge­pri­va­ti­seer is. Tel­kom is nou self ’n be­las­ting­be­ta- ler eer­der as ’n las op kos­ba­re staats­hulp­bron­ne.

My­burgh sê as die SAL mô­re op­hou be­staan, sal hy nie ge­mis word nie. “An­der lug­diens­te sal bloot die ga­ping vul en ons sal nie meer jaar­liks mil­jar­de ran­de hoef te be­taal om hom aan die gang te hou nie.” ) Dit blyk Transnet wil meer geld maak uit die ver­koop van die Trans A­fri­ca-lo­ko­mo­tief in die res van A­fri­ka.

Sy in­kom­ste uit ek­ster­ne bron­ne het met 19,6% ge­groei tot R1,6 mil­jard dank­sy ’n gro­ter vraag na Transnet En­gi­neer­ing se pro­duk­te.

Dié af­de­ling ver­vaar­dig die Trans A­fri­ca-lo­ko­mo­tief, wat spe­si­fiek vir A­fri­ka-toe­stan­de ont­werp is. ) In­tus­sen sê Alf Lees, DA­woord­voer­der oor fi­nan­sies, hy gaan op 3 Au­gus­tus, wan­neer die SAL weer in die par­le­ment moet ver­skyn, vrae vra oor ’n be­weer­de be­drieg­li­ke kontrak van R1 mil­jard wat aan die SAL-fi­li­aal SAL Teg­nies toe­ge­ken is. SAL Teg­nies ver­sien vlieg­tuie en doen her­stel­werk, ook vir an­der lug­diens­te.

Fo­to: RAILWAYS A­FRI­CA

Een van die Trans A­fri­ca­lo­ko­mo­tie­we wat Transnet self ver­vaar­dig en wat ont­werp is vir A­fri­ka­toe­stan­de.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.