Geen bin­ne­han­del in rand voor Gord­han gaan

Beeld - - Sake - – Nel­lie Brand­Jon­ker

Die Raad op Fi­nan­si­ë­le Diens­te (RFD) het geen bin­ne­han­del ge­vind in die ver­han­de­ling van ter­myn­kon­trak­te in die rand voor­dat Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, van ’n oor­se­se be­leg­gerstoer te­rug­ge­roep is nie.

Die RFD se di­rek­to­raat mark­mis­bruik sê in ’n ver­kla­ring geen bin­ne­han­del is ge­vind nie in die va­lu­ta­ter­myn­kon­trak­te vir Ju­nie en De­sem­ber 2017.

Die di­rek­to­raat moes kyk of art. 78 van die Wet op Fi­nan­si­ë­le Mark­te, wat bin­ne­han­del ver­bied, oor­tree is.

“Die di­rek­to­raat het be­vind dat in­sti­tu­si­o­ne­le be­leg­gers nor­ma­le ver­han­de­ling in die ter­myn­kon­trak­te ge­doen het,” sê Sol­ly Keet­se, hoof van die de­par­te­ment mark­mis­bruik, wat die di­rek­to­raat se man­daat uit­voer.

Die nuus dat p­res. Ja­cob Zu­ma vir Gord­han te­rug­ge­roep het, het Maan­dag­og­gend 27 Maart be­kend ge­word. Gord­han was in die bui­te­land om met groot be­leg­gers te gaan praat.

Die rand het skerp ver­swak ná die nuus dat hy te­rug­ge­roep is.

Vol­gens Keet­se het die in­sti­tu­si­o­ne­le be­leg­gers ten ty­de van die tran­sak­sies “geen voor­af ken­nis ge­had dat Gord­han van sy be­leg­gerstoer te­rug­ge­roep gaan word nie”.

Die RFD se de­par­te­ment mark­mis­bruik het op 4 Mei be­ves­tig dat hy “on­ge­wo­ne ver­han­de­ling in va­lu­ta­ter­myn­kon­trak­te” on­der­soek na­dat ’n JSE­ver­slag ont­vang is.

Die JSE het op 11 A­pril ’n ver­slag aan die de­par­te­ment ge­stuur. Die de­par­te­ment stel dan ge­woon­lik on­der­soek in en die ver­slag en be­vin­din­ge word aan die di­rek­to­raat ver­skaf wat be­sluit of dit na die RFD se wets­toe­pas­sings­ko­mi­tee ver­wys moet word as hy meen die wet is oor­tree.

Fin24 het voor­heen be­rig die JSEon­der­soek het ge­han­del oor ’n be­rig deur S­tu­art T­he­o­bald van In­tel­li­dex wat ge­lui het daar was ’n sprong in die twee kon­trak­te – 15% in die ge­tal kon­trak­te vir Ju­nie en 167% in dié vir De­sem­ber. Hy het aan­ge­voer ie­mand het ge­weet Gord­han word te­rug­ge­roep en wins daar­uit ge­maak.

Pra­vin Gord­han

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.