Ku­ber­aan­val: S­tel­sels werk weer ná lang her­stel­pro­ses, sê Ma­ersk

Beeld - - Sakenuus - Fran­cois Wil­li­ams

Ma­ersk het gis­ter weer “by­na” nor­maal sa­ke ge­doen na­dat hy ver­le­de week deur die af­pers-re­ke­naar­vi­rus Pe­ty­aWrap ge­tref is.

Dit het tot ’n sta­di­ger vloei van sy vrag deur ha­wens wê­reld­wyd ge­lei en die Deens-be­heer­de groep, die groot­ste skeeps­re­de­ry ter wê­reld, moes al­ter­na­tie­we ma­nie­re vind om met kli­ën­te te kom­mu­ni­keer.

Baie vrag­tran­sak­sies wat ge­woon­lik e­lek­tro­nies plaas­vind, moes per hand ge­skied, wat lo­gis­tie­ke pro­ses­se ver­traag het.

Ma­ersk het laat weet sy e-pos­stel­sel werk weer en teen gis­ter het kli­ën­te vol­le toe­gang tot sy da­ta­stel­sels ge­had.

Teen die na­week was sy ver­kla­rings oor hoe die pro­ses vor­der om weer ten vol­le in be­dryf te wees, nog ge­pe­per met die woord “by­na”.

Vrag word deur by­na al die ha­wens in die wê­reld ver­skeep waar Ma­ersk be­trok­ke is en by­na al die ha­wens waar sy ha­we­o­pe­ra­teurs­af­de­ling APM Ter­mi­nals be­trok­ke is, is in be­dryf.

Sa­ke is weer heel­te­mal nor­maal in die mees­te van APM Ter­mi­nals se vrag­eind­pun­te.

Vol­gens ’n ver­kla­ring Son­dag­aand was dit nog net sy Maas­vlak­te II-eind­punt in die Rot­ter­dam-ha­we in Ne­der­land wat pro­ble­me ge­had het.

Ma­ersk het gis­ter­og­gend laat weet sy be­lang­rik­ste aan­lyn toe­pas­sings is weer in be­dryf.

“Die IT-in­fra­struk­tuur-her­stel­span­ne het in­ten­sief ge­werk en ons het nou die mees­te van ons hoof­stel­sels in be­dryf. Soos be­lo­we, is ons weer aan­lyn.

“Ons er­ken dat die pad na her­stel van so ’n ku­ber­aan­val lank en in­ge­wik­keld is. Ons doel is om na ’n ab­so­luut vei­li­ge be­dryf­stel­sel te­rug te keer. Om ons in­ter­na­si­o­na­le kli­ën­te te be­dien, be­dryf ons 1 500 s­tel­sels wat een vir een in die reg­te volg­or­de her­stel moes word om 49 000 eind­ge­brui­kers op 500 plek­ke toe­gang te gee.

“Dit verg tyd,” lui die ver­kla­ring.

Die groep sê hy werk hard om ses dae se ag­ter­stand i­uit te wis.

Vin­cent C­lerc, han­dels­hoof van Ma­ersk in Ko­pen­ha­gen, het in ’n on­der­houd met Ri­chard Qu­est van CNN Mo­ney ge­sê hy glo nie die ku­ber­aan­val­lers het Ma­ersk spe­si­fiek as tei­ken ge­kies nie.

Die groep sal eg­ter moei­li­ke vrae aan hom­self moet vra oor hoe om sul­ke ku­ber­aan­val­le in die toe­koms be­ter te han­teer en om vol­doen­de be­sker­ming te ver­se­ker.

C­lerc het be­ves­tig Ma­ersk het nie ’n los­prys in Bit­coin aan die ku­be­raf­per­sers be­taal nie. Hy sê hul­le het voor die ku­ber­aan­val ver­wag sul­ke aan­val­le sal in die toe­koms toe­neem, maar nie dat dit so ’n vin­ni­ge en ver­woes­ten­de uit­wer­king sal hê nie.

Ons het voor die aan­val ver­wag sul­ke aan­val­le sal toe­neem. — VIN­CENT C­LERC

Vin­cent C­lerc, han­dels­hoof van die Deen­se skeeps­re­de­ry Ma­ersk. Ma­ersk han­teer so­wat 15% van die wê­reld se skeeps­vrag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.