Vu­ki­le brei uit on­der S­paan­se son

Beeld - - Geklassifiseerd - El­ma Klop­pers

Die Vu­ki­le Pro­per­ty Fund het ’n por­te­feul­je van ne­ge nu­we klein­han­del­par­ke in S­pan­je ge­koop deur sy nu­we S­paan­se fi­li­aal Cas­tel­la­na Pro­per­ties, waar­van hy 98,3% be­sit.

Dié ba­tes is soort­ge­lyk aan die waar­de­sen­trums in Suid-A­fri­ka.

Dié ver­kry­ging teen R2,8 mil­jard stoot Vu­ki­le se bui­te­land­se bloot­stel­ling tot so­wat 21% van sy to­ta­le ba­tes op en ver­hoog sy S­paan­se ba­tes tot 11.

Vu­ki­le het ook ’n be­lang in At­lan­tic Le­af, wat ei­en­dom­me in B­rit­tan­je het.

Die koop­som ver­teen­woor­dig ’n aan­trek­li­ke aan­vangs­op­brengs van 6,2%.

Vu­ki­le bied nou die mees ge­fo­kus­de bloot­stel­ling aan S­pan­je van al die rol­spe­lers in die Suid-A­fri­kaan­se sek­tor vir ge­no­teer­de ei­en­doms­be­leg­gings­trusts (reits).

Lau­ren­ce Rapp, uit­voe­ren­de hoof, sê die stra­te­gie om in die ont­wik­kel­de mark­te van Wes-Eu­ro­pa te di­ver­si­fi­seer, on­der­skei Vu­ki­le van die tal­le an­der Suid-A­fri­kaan­se ei­en­doms­fond­se wat groot­liks op die ont­lui­ken­de mark­te van Oos- en Sen­traal-Eu­ro­pa fo­kus.

Hy sê die tran­sak­sie voor­sien Vu­ki­le van ’n ste­wi­ge groei­plat­form in een van die oor­tui­gend­ste be­leg­gings­ge­bie­de in die eu­ro-ge­bied. “Die S­paan­se e­ko­no­mie het in 2016 teen 3,2% ge­groei en groei van 2,2% word vir van­jaar ver­wag, ver­ge­le­ke met 1,5% vir die eu­ro-ge­bied. S­pan­je se e­ko­no­mie­se groei word aan­ge­dryf deur ’n af­na­me in sy werk­loos­heid­sy­fer, wat op sy beurt klein­han­del­be­ste­ding aan­moe­dig.

Die ne­ge klein­han­del­par­ke het ’n ge­sa­ment­li­ke bru­to ver­hu­rings­ruim­te van on­ge­veer 117 670 m² en ’n lae leeg­staan­sy­fer van 2,7%.

Rapp sê die par­ke het ’n di­ver­se huur­ders­meng­sel met 73 win­kels, waar 95% van die in­kom­ste af­koms­tig is van plaas­li­ke na­si­o­na­le huur­ders. Die ge­weeg­de ge­mid­del­de huur­kon­trak is 15,6 jaar. Die huur­ders sluit in S­prin­ter, die groot­ste sport­kle­re­klein­han­de­laar in S­pan­je, Wor­ten, ’n huis­wa­re­klein­han­de­laar en Ki­wo­ko, ’n troe­tel­dier­ver­sor­gings­klein­han­de­laar.

Die tran­sak­sie is moont­lik ge­maak deur Vu­ki­le se ver­bin­te­nis met Lee Mor­ze, ’n suk­ses­vol­le Suid-A­fri­kaan­se en­tre­pre­neur wat nou in Ma­drid woon. Die Mor­ze-fa­mi­lie is Vu­ki­le se ven­noot in Cas­tel­la­na Pro­per­ties.

Om die ver­kry­ging te fi­nan­sier het Cas­tel­la­na skuld­fi­nan­sie­ring van € 94,8 mil­joen van S­paan­se le­nings­in­stel­lings ver­kry. Die oor­bly­wen­de € 103,3 mil­joen word ge­fi­nan­sier deur Cas­tel­la­na se be­dui­den­de krygs­kas vir in­ter­na­si­o­na­le uit­brei­ding.

Vu­ki­le het to­ta­le ba­tes van R18,7 mil­jard, waar­van R14,8 mil­jard, of 79%, SuidA­fri­kaan­se ei­en­doms­ba­tes is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.