Slag vir JZ­fak­sie

Term op ANC se saam­trek ver­werp

Beeld - - Front Page - L­le­wel­lyn P­rin­ce en Sa­rel van der Walt

Die Z u ma-fak­sies e tjank is gis­ter op die ANC se na­si­o­na­le b e­leids kon­fe­ren­sie af­ge­trap toe sy man­tra van wit mo­no­po­lie ka­pi­taal klink­klaar ver­werp is.

Ne­ge van die 11 kom­mis­sies het die term in Nas­rec, Jo­han­nes­burg, af­ge­keur.

Die kon­fe­ren­sie gang ers het ook ver­soek dat “die kan­ker van fak­sies” uit­ge­wis en me­ga­nis­mes in­ge­stel word wat sal voor­kom dat fak­sies die par­ty ver­lam.

Die ANC moet ook al­les moont­lik doen om sy in­te­gri­teit te her­stel en hom o­pen­lik dis­tan­si­eer van e­ni­ge lei­er of lid wat by kor­rup­sie of staats- ka­ping be­trok­ke is of daar­van be­skul­dig word.

Dit kan as ’n be­dui­den­de te­rug­slag vir Zu­ma en sy fak­sie be­skou word, want hy het die laas­te tyd hard pro­beer om die aan­dag van sy Gup­ta-pro­ble­me af­tel ei met sy re­to­riek oor­wit­mo­no­po­lie ka­pi­taal en ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie.

Wit mo­no­po­lie ka­pi­taal is ook die ver­kie­sings man­tra van dr. N­ko­sa­za­na Dla­mi­ni-Zu­ma, sy eks­vrou wat hoop om adj.p­res. Cy­ril Ra­map­ho­sa in De­sem­ber te ver­slaan en ANC-pre­si­dent te word.

Die kom­mis­sie wat oor ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie moet be­sluit, gee van­og­gend te­rug­voe­ring op die kon­fe­ren­sie.

Na­dat die kom­mis­sie oor stra­te­gie en tak­tiek se ver­slag op die kon­fe­ren­sie voor­ge­lê is, het Joel Nets­hi­ten­z­he, ’n lid van die ANC se na­si­o­na­le uit­voe­ren­de ko­mi­tee( NUK ), op’ n me­di­a­kon­fe­ren­sie ge­sê die kon­fe­ren­sie­gang ers meen daar moet eer­der bloot van“mo­no­po­lie ka­pi­taal” ge­praat word.

Nets­hi­ten­z­he het ge­sê daar was ’n “in­ten­se de­bat” in die kom­mis­sie oor hier­die kwes­sie.

Hoe­wel daar nie ge­praat kan word van“wit mo­no­po­lie ka­pi­taal” nie, kan­nie ont­ken word nie dat daar steeds wit oor­heer­sing in die e­ko­no­mie is, het Nets­hi­ten­z­he ge­sê.

Hy het be­na­druk die ANC be­skou mo­no­po­lie ka­pi­taal nie as ’n “vy­and van die ANC” nie.

“Die ver­hou­ding tus­sen die ANC en mo­no­po­lie ka­pi­taal is ge­skoei op ‘een­heid, sa­me­wer­king en wed­y­we­ring’.”

Daar moet sa­me­wer­king met mo­no­po­lie ka­pi­taal wee swaar daar ge­meen­skap­li­ke be­lan­ge is en wed­y­we­ring waar daar ver­skil­le is.

Dit sluit in prys­be­heer en sa­me­swe­ring.

Waar daar ver­skil­le is, moet die skul­di­ges ge­re­gu­leer en ge­dis­si­pli­neer word.

Op die vraag of wit­mo­no­po­lie- ka­pi­taal die uit­vind­sel van die B­rit­se re­kla­me maat­skap­py Bel l Pot­tin­ger is wat die Gup­ta-fa­mi­lie se beeld­poet­ser was, het Nets­hi­ten­z­he ge­sê die term is reeds in 1962 deur die ANC se al­li­an­sie­ven­noot die SAKP ge­bruik.

Dit is wel moont­lik dat Bell Pot­tin­ger dit “vir sy eie mis­da­di­ge doel­ein­des ge­bruik het”.

Fe­be Pot­gie­ter-N­qubu­le, ook ’n NUK-lid, het ge­sê op die kon­fe­ren­sie is voor­ge­stel dat daar na me­ga­nis­mes ge­kyk word om doel­tref­fend af te re­ken met fak­sie­vor­ming, wat vol­gens die kon­fe­ren­sie gang ers en­de­mie­se n ’n kan­ker ge­word het.

Een van die voor­stel­le is om dit vir ’n en­ke­le fak­sie on­moont­lik te maak om al ses top­lei­ers­pos­te of ’n meer­der­heid in die NUK te ver­o­wer.

ANC-tak­ke sal ook ’n voor­stel moet be­spreek oor of die ver­loor­der in die ANC-pre­si­dent­stryd die ad­junk­pre­si­dent moet word en of al­le ANC-le­de land­wyd die pre­si­dent reg­streeks moet ver­kies in plaas van die af­ge­vaar­dig­des na die ver­kie­sings kon­gres.

Nog ’n voor­stel wat oor­weeg word, is dat die par­ty twee ad­junk­pre­si­den­te en twee ad­junk­se­kre­ta­ris-ge­ne­raals moet ver­kies.

Daar is vol­gens Pot­gie­ter-Nqu- bu­le ook ’n al­ge­me­ne ge­voel dat die NUK ver­klein moet word.

Nog ’n groot be­sluit op die kon­fe­ren­sie was vol­gens Pot­gie­ter-N­qubu­le dat die ANC sy in­te­gri­teit moet her­stel om­dat “dit nog nie te laat is om die par­ty te red nie”.

Fo­to: DEAAN VIVIER

P­res. Ja­cob Zu­ma toets eer­gis­ter ’n vir­tu­e­le­werk­lik­heids­bril by een van die uit­stal­lings by Nas­rec, waar die ANC­be­leids­kon­fe­ren­sie ge­hou word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.