Wa­pen­wet moet ge­wy­sig word; 300 000 word nie nou ver­volg

Beeld - - Front Page - Je­an­ne­Ma­rié Ver­sluis

Meer as 300 000 vuur­wa­pe­n­ei­e­naars wie se wa­pen­li­sen­sies ver­val het en ver­vol­ging vrees, kan a­sem skep.

Die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria het gis­ter be­slis die li­sen­sies van al­le vuur­wa­pens wat her­nu moet of moes word in­ge­vol­ge art. 24 van die vuur­wa­pen­be­heer­wet­ge­wing sal gel­dig bly tot­dat die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof uit­spraak daar­oor le­wer.

Die li­sen­si­ë­ring en ad­mi­nis­tra­sie van vuur­wa­pens in die land is cha­o­ties, blyk uit reg­ter Ro­nel Tol­may se uit­spraak.

Tol­may het art. 24 en art. 28 van dié wet on­grond­wet­lik ver­klaar en die par­le­ment 18 maan­de tyd ge­gee om dit te wy­sig. Die kon­sti­tui­si­o­ne­le hof moet haar uit­spraak be­ves­tig.

Tol­may het die uit­spraak ge­le­wer in die Suid-A­fri­kaan­se Jag­ters- en Wild­be­wa­rings­ver­e­ni­ging (SAJWV) se hof­aan­soek.

Fi­de­li­ty Se­cu­ri­ty Ser­vi­ces en die Suid-A­fri­kaan­se Vuur­wa­pen- en Am­mu­ni­sie­han­de­laars­ver­e­ni­ging (Saada) het die­self­de wet­ge­wing in af­son­der­li­ke hof- aan­soe­ke be­twis.

Mar­tin Hood, ’n pro­ku­reur wat in vuur­wa­pen­wet­ge­wing spe­si­a­li­seer, het na­mens Fi­de­li­ty en Saada op­ge­tree.

Vol­gens Hood dui ’n in­ge­lig­te ra­ming daar­op dat die li­sen­sies van meer as 300 000 vuur­wa­pe­n­ei­e­naars land­wyd ver­val het. Dit is 30% van al­le vuur­wa­pe­n­ei­e­naars.

Hy sê men­se wat ’n vuur­wa­pen by die po­li­sie in­ge­gee het om­dat die li­sen­sie ver­val het, moet dit gaan te­rug­vra.

Die po­li­sie­kom­mis­sa­ris be­hoort ’n op­drag daar­oor aan po- li­sie­kan­to­re uit te reik.

Tol­may het ge­sê art. 24 be­paal ’n li­sen­sie­hou­er moet min­stens 90 dae voor­dat die li­sen­sie ver­val aan­soek doen om die her­nu­wing daar­van.

Dan sal die hui­di­ge li­sen­sie gel­dig bly tot­dat die po­li­sie oor die her­nu­wing be­sluit het.

Die SAJWV het aan­ge­voer daar is pro­ble­me met dié artikels, want dit is ui­ters moei­lik om te vol­doen aan die ver­eis­tes van die wet­lik­heid van ’n vuur­wa­pen as jy nie aan die 90 da­e­be­pa­ling vol­doen nie.

As ie­mand nie min­stens 90 dae voor die tyd om her­nu­wing aan­soek doen nie, is daar geen be­pa­ling in die wet wat jou toe­laat om weer aan die wet te vol­doen nie.

Dít lei tot die on­wet­ti­ge be­sit van ’n wapen wat voor­heen wet­tig was met geen ma­nier om dit reg te stel nie.

Tol­may het ge­sê daar kan reg­ver­dig­ba­re re­des wees waar­om ie­mand nie be­tyds aan­soek doen nie.

Dit lyk of bit­ter min se­dert 2010 ge­doen is om ’n be­hoor­lik funk­si­o­ne­ren­de stel­sel te kry vir die li­sen­si­ë­ring en ad­mi­ni- stra­sie van vuur­wa­pens, het sy ge­sê.

Na­thi Nhle­ko, voor­ma­li­ge mi­nis­ter van po­li­sie, het dié jam­mer­li­ke toe­drag van sa­ke er­ken toe hy in Maart 2015 ge­sê het die sen­tra­le vuur­wa­pen­re­gis­ter is “wan­funk­si­o­neel en in kon­stan­te ag­ter­uit­gang”.

Tol­may het ge­sê wan­neer ’n li­sen­sie ver­val om­dat die li­sen­sie­tyd­perk ver­stryk het, sal die per­soon wet­lik nie daar­op ge­reg­tig wees om ’n vuur­wa­pen te be­sit nie.

Dit is dui­de­lik dat geen be­hoor­li­ke pro­se­du­re be­staan in ge­val­le waar die li­sen­sie­tyd­perk ver­stryk het nie.

Geen stel­sel is ge­skep vir die oor­han­di­ging van vuur­wa­pens om geld­waar­de daar­voor te kry nie. Dus word die ei­en­doms­reg­te van vuur­wa­pe­n­ei­e­naars ge­skend, het Tol­may ge­sê.

Die SAJWV se ver­kla­rings voor die hof toon die­ge­ne wat die wet­ge­wing moet ad­mi­nis­treer, weet nie hoe om dit te doen nie. Ver­skil­len­de tak­ke van die po­li­sie in ver­skil­len­de de­le van die land kry ver­skil­len­de op­drag­te, waar­van par­ty teen­stry­dig is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.