‘Die NGV sal me­die­se kos­te re­de­lik hou’

Beeld - - News - – L­le­wel­lyn P­rin­ce

Die doel van die be­oog­de Na­si­o­na­le Ge­sond­heids­ver­se­ke­ring (NGV) is nie om pri­va­te hos­pi­ta­le of prak­ty­ke toe te maak nie.

Dit is om ge­sond­heid­sorg toe­gank­lik vir al­le Suid-A­fri­ka­ners te maak, sê dr. Aa­ron Mot­so­a­le­di, mi­nis­ter van ge­sond­heid, vol­gens ANC To­day, die par­ty se amp­te­li­ke nuus­brief wat daag­liks op die ANC se na­si­o­na­le be­leids­kon­fe­ren­sie ver­sprei word.

Dit kom uit sy o­pe­nings­re­de voor die ANC­ko­mi­tee oor on­der­wys en ge­sond­heid op die kon­fe­ren­sie.

Ko­mi­tee­sit­tings op die be­leids­kon­fe­ren­sie in Nas­rec, Jo­han­nes­burg, vind ag­ter ge­slo­te deu­re plaas en net die so­wat 4 000 af­ge­vaar­dig­des mag dit by­woon. Joer­na­lis­te het nie toe­gang daar­toe nie. Mot­so­a­le­di het Maan­dag ’n voor­leg­ging oor die wit­skrif op die NGV aan die ko­mi­tee ge­doen.

Hy sê ’n mas­sie­we her­or­ga­ni­sa­sie van die pri­va­te en die o­pen­ba­re ge­sond­heid­sek­tor word vir die NGV be­plan.

“Die NGV sal as ’n nie­wins­ge­wen­de o­pen­ba­re en­ti­teit be­dryf word. Dit sal die ver­brui­ker se po­si­sie ver­sterk en die kos­te van ge­sond­heid­sorg re­de­lik hou, ter­wyl dit ook sal ver­se­ker dat ge­sond­heids­org­ver­skaf­fers reg­ver­dig vir hul diens­te be­taal word.

“Die NGV sal o­pen­ba­re en pri­va­te ver­skaf­fers op pre­sies die­self­de grond­slag ver­goed,” sê Mot­so­a­le­di.

Hy be­na­druk dit ook dat Suid-A­fri­ka­ners moet saam­werk vir hul eie wel­stand en dié van hul fa­mi­lie, vrien­de, ge­meen­skap­pe en me­de­bur­gers.

“Nie­mand sal daar­van hou as ’n me­de­mens sterf, ge­stremd word of in pyn moet leef net om­dat hy of sy nie re­de­li­ke ge­sond­heid­sorg kan kry nie. ’n Ge­son­de na­sie is ’n vei­li­ge, pro­duk­tie­we en e­ko­no­mies sta­bie­le een om in te leef.”

As die aan­be­ve­lings en -voor­stel­le op die be­leids­kon­fe­ren­sie aan­vaar word, sal dit op die ANC se ver­kie­sings­kon­fe­ren­sie in De­sem­ber ANC-be­leid word.

Fo­to: GCIS

Dr. Aa­ron Mot­so­a­le­di

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.