Vir guns­lo­ne sê ANC ja en a­men

Beeld - - Kommentaar - R­ho­da Ka­da­lie

Die ANC het de­mo­kra­tie­se en e­ko­no­mie­se in­stel­lings ei­e­han­dig deur ka­der­ont­plooi­ing ver­nie­tig. Die lo­gie­se uit­ein­de van dié ver­nie­ti­gen­de prak­tyk is die al­om­teen­woor­di­ge Gup­ta-skan­daal.

Hul­le is po­li­tie­ke op­por­tu­nis­te van In­dië met geen in­trin­sie­ke waar­de om Suid-A­fri­ka se be­lan­ge te be­vor­der nie, en het ANC-lei­ers en p­res. Ja­cob Zu­ma so be­koor dat laas­ge­noem­de die slui­se van ons e­ko­no­mie vir hul ple­sier ge­o­pen het. Hul­le be­sit maat­skap­pye met ten­ta­kels in feit­lik el­ke groot staats­on­der­ne­ming. Hul­le het nie net toe­gang tot ons myn­bou­hulp­bron­ne nie (steen­kool, u­raan, staal en goud), maar ook me­di­a­be­lan­ge ( New Age, ANN7) wat re­ge­ring­steun ge­niet, en het ’n on­ver­klaar­ba­re in­vloed op se­ni­or po­li­tie­ke aan­stel­lings ge­had.

Hul­le is die be­guns­tig­des van ne­po­tis­me en boe­tie­skap en geld vloei deur hul­le na Zu­ma en sy fa­mi­lie via an­der ka­na­le soos staats­de­par­te­men­te, ban­ke, vals maat­skap­pye en ou­di­teu­re.

Tal­le staats­be­heer­de on­der­ne­mings het bron­ne mil­de­lik op hier­die niks­nut­te ver­kwis. Dit blyk nou die Vry­staat­se re­ge­ring het be­taal vir die span­da­be­le Gup­ta-troue, waar­voor 217 gas­te van In­dië ge­vlieg het in ’n vlieg­tuig wat op die Wa­ter­kloof-lug­mag­ba­sis, een van ons na­si­o­na­le sleu­tel­pun­te, ge­land het. Mil­jar­de het van Suid-A­fri­ka na hul pri­va­te bank­re­ke­nin­ge in Du­bai ge­vloei. Dié land is vir a­siel ge­oor­merk sou punt­jie by paal­tjie kom. Neem ken­nis dat ons nie ’n uit­le­we­rings­oor­een­koms met die Ver­e­nig­de Ara­bie­se E­mi­ra­te het nie!

Ons het se­dert 1999 ge­sien hoe ka­ders na stra­te­gie­se pos­te ont­plooi word, al­tyd ge­wil­lig om ’n “Faustie­se pakt” te sluit met die hoog­ste pos­be­kle­ër in die land. So­lank hul e­nig­ste doel be­haal word, naam­lik om Zu­ma te ver­ryk, met guns­lo­ne aan dié wat sy op­drag­te uit­voer, gee die ANC nie om nie. As hy het, sou die ANC die stort­vloed lank­al stop­ge­sit het.

Die aan­stel­ling van adv. Bu­si­si­we Mkhwe­ba­ne met haar veel­be­woë loop­baan­tra­jek om die be­kwa­me en eer­ba­re adv. T­hu­li Ma­don­se­la as o­pen­ba­re be­sker­mer te ver­vang, was ’n be­re­ken­de skuif. Sy was eers by die Men­se­reg­te­kom­mis­sie, toe by die S­taats­vei­lig­heids­a­gent­skap, het daar­na ’n di­plo­ma­tie­ke pos in C­hi­na be­klee, het ban­de met S­te­phen Good­son, ont­ken­ner van die Jood­se volks­moord, en so meer. Sy was pas­klaar om die werk van haar voor­gan­ger on­ge­daan te maak.

Zu­ma se da­ta­ba­sis van keu­ses be­staan uit ka­rak­ters son­der ’n grein­tjie in­te­gri­teit. Hul­le word juis ge­werf om stra­te­gie­se pos­te te be­klee so­dat hul­le sy wil sal uit­voer. B­ri­an Mo­le­fe, Du­du My­e­ni, El­len Ts­ha­ba­la­la, Hlau­di Mot­soe­neng, Ti­na Joe­mat-Pet­ters­son, van die ANC­pre­miers en an­der soort­ge­ly­ke men­se was ge­wil­lig om die rol van nut­ti­ge i­di­o­te te ver­vul om hul eie be­lan­ge en dié van Zu­ma te be­vor­der, ter­wyl hul­le die ein­ste in­stel­lings ver­nie­tig waar­van hul­le in be­heer ge­plaas is.

In die pro­ses het baie ont­plooi­de ka­ders on­ge­val­le van Zu­ma se vraat­sug ge­word en is óf weg­ge­smyt óf met am­bas­sa­deurs­pos­te be­loon. Dit was oog­lo­pend dat Bru­ce Ko­lo­a­ne die son­de­bok was na­dat hy die op­drag ge­gee het dat die Gup­ta-gas­te op die Wa­ter­kloof-lug­mag­ba­sis moet land, ter­wyl dié be­sluit on­ge­twy­feld van bo goed­ge­keur is.

Die keer­sy van ’n ka­der is ’n par­ty­lid wat ’n tit­sel ge­we­te toon. Fi­ki­le M­ba­lu­la ver­ge­lyk hul­le met “self­moord­bom­aan­val­lers” en waar­sku dat “met hul­le af­ge­re­ken sal word”.

“ANC-le­de het geen reg om hul eie baad­jies in die par­le­ment te ver­teen­woor­dig nie. Hul­le ver­teen­woor­dig die or­ga­ni­sa­sie. Hul­le is self­moord­bom­aan­val­lers. ’n Self­moord­bom­aan­val­ler sterf vir ’n i­de­o­lo­gie, het­sy reg of ver­keerd.”

Self­moord­bom­aan­val­lers word as mar­te­laars be­skou, maar nie deur die ANC nie!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.