Prasa­uit­spraak myl­paal in ge­veg teen staat­skaping

Beeld - - Kommentaar -

Die Prasa-skan­daal is by uit­stek ’n ge­val­le­stu­die van hoe kor­rup­te ANC-staat­ska­pers die land en sy be­vol­king van hul swaar ver­dien­de bron­ne ge­stroop het.

Na­dat die eer­ste ont­hul­lings oor kor­rup­sie met die in­voer van trein­wa­ens, wat nie eens op die land se spo­re pas nie, ver­skyn het, het kor­rup­te Prasa-amp­te­na­re en die re­ge­ring al­les in hul ver­moë ge­doen om dit toe te smeer en te ont­ken.

Nou het die wiel van ge­reg­tig­heid eg­ter be­gin draai. Die hoog­ge­regs­hof het die he­le tran­sak­sie on­gel­dig ver­klaar en amp­te­lik kor­rup be­vind. Die reg­ter het selfs ver­klaar dat “kor­rup­sie sal se­ë­vier as die hof hier­die ten­der nie ter­sy­de stel nie”.

Hy het on­der meer ook be­vind dat die ten­der­pro­ses on­wet­tig ge­ma­ni­pu­leer is om dit uit­ein­de­lik toe te ken aan S­wi­fam­bo Rail Le­a­sing, “wat ’n mis­da­di­ge ver­hou­ding met die Eu­ro­pe­se ver­vaar­di­ger van die trein­wa­ens ge­had het”.

In die uit­spraak word ook ver­wys na ’n lys pro­ble­me met die tran­sak­sie, wat in­sluit dat die no­di­ge toe­stem­ming vir die tran­sak­sie nie van die te­sou­rie ver­kry is nie.

Po­po Mo­le­fe, voor­sit­ter van die Prasa-raad en self ’n ge­re­spek­teer­de voor­ma­li­ge UDF- en ANC­po­li­ti­kus, se her­haal­de­li­ke be­ves­ti­ging dat hier er­ge kor­rup­sie be­trok­ke is, is in die ANC dood­ge­skreeu.

Hy is selfs met die dood ge­dreig. En daar is op ’n on­wet­ti­ge ma­nier pro­beer om hom en sy raad in die pad te steek – iets wat ook in­tus­sen deur die ho­we ver­hoed is.

Die een verweer van p­res. Ja­cob Zu­ma en sy kor­rup­te bin­ne­kring is dat be­we­rings van kor­rup­sie en staat­skaping bloot ver­dig­sels is wat nie be­wys kan word nie, ver­war word met swart be­mag­ti­ging en deel is van ’n veld­tog deur in­ter­na­si­o­na­le mag­te en wit ka­pi­taal om ’n “re­gi­me­ver­an­de­ring” te­weeg te bring.

Daar­om is die Prasa-uit­spraak ’n kri­tie­ke myl­paal in die stryd teen staat­skaping en kor­rup­sie. Dit is nou ’n amp­te­li­ke en regs­gel­di­ge be­vin­ding dat kor­rup­sie ge­pleeg is.

Die Zu­ma-re­ge­ring gaan nie ’n vin­ger ver­roer om dit op te volg met straf­reg­te­li­ke op­tre­de nie, maar uit­ein­de­lik gaan dit by­dra tot die val van die kor­rup­tes in dié don­ker fa­se van ons de­mo­kra­sie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.