On­re­a­lis­tie­se uit­spra­ke knou Suid­A­fri­ka se plat­te­land

Beeld - - Kommentaar - Ge­or­ge Cra­ven, Ui­ten­ha­ge

Toe ons nog des­tyds die or­ga­ni­sa­sie Roep (Red Ons Eie Plat­te­land) be­dryf het, was daar kom­mer oor plat­te­land­se ont­vol­king soos weer­spie­ël in die af­na­me in die ge­tal boe­re en die toe­na­me in “grond­ba­ron­ne” (me­ga­boe­re).

In­tus­sen het die si­tu­a­sie nie veel ver­an­der nie, bui­ten die toe­voe­ging van tal­le be­staan­sen op­ko­men­de boe­re.

Po­li­tie­ke uit­spra­ke oor on­re­a­lis­tie­se be­per­kings op plaas­groot­te en ont­ei­e­ning son­der ver­goe­ding het na­tuur­lik nie ge­help om dit te ver­be­ter nie.

Die toe­na­me in me­ga­boe­re is bloot die ge­volg van doel­tref­fen­der boe­re en ’n af­na­me in fa­mi­lie­pla­se wat te klein ge­word het om wins­ge­wend te be­dryf.

Roep se voor­stel was dat ei­en­doms­be­las­ting op ’n gly­skaal vir ver­skil­len­de kli­maat­stre­ke moet wees son­der om doel­tref­fen­de boe­re te ver­hoed om gro­ter te boer, maar wat hul­le tog sou ont­moe­dig om ho­ri­son­taal uit te brei.

Boe­re moet eer­der aan­ge­moe­dig en in staat ge­stel word om “ver­ti­kaal” uit te brei, dit wil sê hul boer­de­rye te in­ten­si­veer deur die be­nut­ting van bes­te prak­ty­ke en nu­we teg­no­lo­gieë.

Selfs be­staans- en op­ko­men­de boe­re be­hoort so ’n be­na­de­ring suk­ses­vol te kan volg, maar dan moet dit met die no­di­ge op­lei­ding, na­sorg en fi­nan­si­ë­le on­der­steu­ning ge­skied.

Tal­le be­staan­de op­lei­dings­in­stan­sies en kom­mer­si­ë­le boe­re sal waar­skyn­lik be­reid wees om by so ’n pro­gram be­trok­ke te raak.

Boe­re moet “ver­ti­kaal” uit­brei.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.