Ma­cron wil he­le Eu­ro­pa reg­ruk

‘S­tel­sels moet gou her­vorm’

Beeld - - Wêreld­beeld - – Reuters

P­res. Em­ma­nu­el Ma­cron van Frank­ryk het Maan­dag ver­rei­ken­de trans­for­ma­sie in sy land en Eu­ro­pa be­lo­we in ’n bui­ten­ge­wo­ne toe­spraak voor ’n ge­sa­ment­li­ke sit­ting van die par­le­ment in die Ver­sail­les-pa­leis.

Hy het ook ’n ul­ti­ma­tum aan wet­ge­wers ge­stel en sê in­dien die par­le­ment nie vin­nig ge­noeg van sy be­oog­de in­sti­tu­si­o­ne­le her­vor­mings goed­keur nie, sal hy ’n re­fe­ren­dum daar­oor uit­roep.

Hy wil die ge­tal par­le­ments­le­de met ’n der­de ver­min­der, bur­gers meer mag gee om pe­ti­sies te ge­bruik om be­lang­ri­ke on­der­wer­pe op die par­le­ment se a­gen­da te kry en pro­por­si­o­ne­le ver­teen­woor­di­ging in die Fran­se par­le­ment ver­hoog.

Ma­cron het ook oor die her­vor­ming van Eu­ro­pa ge­praat. Hy meen bui­ten­spo­ri­ge bu­ro­kra­sie in die Eu­ro­pe­se U­nie (EU) het eu­ro­sep­ti­sis­me aan­ge­vuur.

“Die af­ge­lo­pe tien jaar was rof vir Eu­ro­pa. Ons het kri­sis­se oor­kom, maar ons het ons pad ver­loor,” sê Ma­cron.

“Ek glo sterk in Eu­ro­pa, maar ek vind dat die skep­ti­sis- me reg­ver­dig is.”

Ma­cron is twee maan­de ge­le­de met ’n groot meer­der­heid as pre­si­dent ver­kies.

Ma­cron se par­ty het ook ’n ge­mak­li­ke meer­der­heid in die na­si­o­na­le ver­ga­de­ring ge­kry, maar Frank­ryk se jong­ste lei­er se­dert Na­po­le­on sê hy is on­ge­dul­dig en wil die po­li­tie­ke stel­sel her­vorm.

“Die Fran­se bur­gers het nie ge­duld nie en word gekenmerk deur hul on­buig­saam­heid. Dit is daad­werk­li­ke her­vor­ming wat hul­le ver­wag,” sê Ma­cron.

“Ek wil al hier­die diep her­vor­mings van ons in­stel­lings bin­ne ’n jaar sien ge­beur.

“Die par­le­ment sal be­sluit oor die her­vor­mings, maar in­dien no­dig, sal ek dit aan kie­sers in ’n re­fe­ren­dum stel,” sê hy.

Fo­to: REUTERS

P­res. Em­ma­nu­el Ma­cron van Frank­ryk.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.