N­Ko­rea toets bal­lis­tie­se mis­siel

Beeld - - Wêreld­beeld - – Reuters

Noord-Ko­rea gaan, on­danks kwaai di­plo­ma­tie­ke druk, voort met sy kern- en mis­siel­ont­wik­ke­lings­pro­gram­me en het eer­gis­ter ’n bal­lis­tie­se mis­siel in Ja­pan se rig­ting af­ge­vuur.

Die toets kom en­ke­le dae voor die G20-be­raad in Duits­land.

Lei­ers van die VSA, C­hi­na, Ja­pan en Suid-Ko­rea sal na ver­wag­ting Noord-Ko­rea se kernen mis­siel­ont­wik­ke­lings­pro­gram­me en ma­nie­re om dit stop te sit op die G20-be­raad be­spreek. Die be­raad word van 7 tot 8 Ju­lie ge­hou.

Noord-Ko­rea ont­wik­kel ’n kern­wa­pen wat die reik­af­stand het om die VSA te tei­ken.

Die mis­siel het so­wat 40 mi­nu­te deur die lug ge­trek en moont­lik in Ja­pan se eks­klu­sie­we e­ko­no­mie­se so­ne ge­land, sê die Ja­pan­se re­ge­ring. Ja­pan het hom sterk teen die toets uit­ge­spreek en be­stem­pel dit as ’n dui­de­li­ke sken­ding van re­so­lu­sies van die Ver­e­nig­de Na­sies (VN).

Die Suid-Ko­re­aan­se weer­mag sê die mis­siel is net ná mid­der­nag van ’n vlieg­veld in Pang­hyon, so­wat 100 km noord­wes van die hoof­stad, Pyongy­ang, af­ge­vuur.

Dit is Noord-Ko­rea se jong­ste toets se­dert hy in Ju­nie ver­skeie krui­ser­mis­sie­le af­ge­vuur het.

Vroe­ër van­dees­week was Noord-Ko­rea ’n be­lang­ri­ke on­der­werp in te­le­foon­op­roe­pe tus­sen p­res. Do­nald Trump van die VSA en die lei­ers van C­hi­na en Ja­pan. Lei­ers van al­bei die lan­de het hul ver­bin­te­nis tot ’n ont­wa­pe­ning van die Ko­re­aan­se skier­ei­land be­ves­tig. Trump het aan al­bei lan­de ge­sê die VSA se ge­duld met Noord-Ko­rea is op.

Eer­gis­ter se wa­pen­toets kom ook voor die VSA se on­af­hank­lik­heids­vie­ring op 4 Ju­lie. Noord-Ko­rea het al voor­heen om dié dag toet­se ge­doen.

Fo­to: AP

Noord­Ko­rea het ’n bal­lis­tie­se mis­siel soort­ge­lyk aan hier­die een af­ge­vuur.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.