JZ vra SOE om de­par­te­ment se sa­ke te be­kyk

Beeld - - Wêreld­beeld - Vi­da Booy­sen

Die pro­ses is ook mak­lik vat­baar vir ma­ni­pu­la­sie en kor­rup­sie, het die MRK ge­waar­sku.

P­res. Ja­cob Zu­ma het die po­li­sie se spe­si­a­le on­der­soek­een­heid (SOE) op­drag ge­gee om be­weer­de on­ge­rymd­he­de in die de­par­te­ment van lan­de­li­ke ont­wik­ke­ling en grond­her­vor­ming te on­der­soek.

Hy het lui­dens ’n ver­kla­ring van die pre­si­den­sie gis­ter­mid­dag ge­vra dat on­der meer die vol­gen­de kwes­sies be­kyk word: ) Die de­par­te­ment se ver­kry­ging van se­ke­re pla­se en die ma­nier waar­op stra­te­gie­se ven­no­te en be­guns­tig­des vir sul­ke pla­se ge­ï­den­ti­fi­seer, ge­keur en aan­ge­stel is en wat­ter ver­kry­gings ge­maak is op e­ni­ge ma­nier wat nie “reg­ver­dig, deur­sig­tig of bil­lik is nie of wat in teen­stel­ling met toe­pas­li­ke wet­ge­wing is”. ) Die wan­be­ste­ding van geld van die de­par­te­ment se pro­gram van her­ka­pi­ta­li­sa­sie en ont­wik­ke­ling op e­ni­ge wy­se wat ver­band hou met die be­we­rings wat on­der­soek moet word. ) E­ni­ge on­be­hoor­li­ke of on­wet­ti­ge op­tre­de deur amp­te­na­re van die de­par­te­ment of e­ni­ge an­der per­so­ne of en­ti­tei­te in die aan­wy­sing van be­guns­tig­des.

Die Men­se­reg­te­kom­mis­sie (MRK) het on­langs in ’n ver­slag oor grond­her­vor­ming sy kom­mer uit­ge­spreek oor die tal­le pro­ble­me met die af­han­de­ling van grond­ei­se, on­der meer dat die nu­we ei­se die af­han­de­ling van be­staan­de ei­se kan on­der­myn, ver­der kom­pli­seer en gaan ver­traag.

Daar is ook kom­mer oor die re­gis­ter van staats­grond, as­ook die waar­da­sie daar­van, wat ná 20 jaar steeds nie af­ge­han­del is nie.

Tal­le van die 193 klag­tes wat by die kom­mis­sie oor grond­ei­se in­ge­dien is, han­del oor in­men­ging deur be­amp­tes. Die pro­ses is ook mak­lik vat­baar vir ma­ni­pu­la­sie en kor­rup­sie, het die MRK ge­waar­sku.

Vol­gens sy­fers wat in die par­le­ment be­kend ge­maak is, het die grond­ei­se­kom­mis­sie in die 2016-’17-boek­jaar R1 mil­jard be­stee om grond te koop.

Al­te­saam R322 mil­joen is aan her­ka­pi­ta­li­se­rings­toe­lae be­stee en R1,4 mil­jard aan gel­de­li­ke ver­goe­ding.

P­res. Ja­cob Zu­ma

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.