K­re­die­tre­gu­leer­der ver­tolk wet ver­keerd, voer Foschi­ni aan

Beeld - - Wêreld­beeld - Nel­lie Brand­Jon­ker

The Foschi­ni Group (TFG) sê aan be­leg­gers die Na­si­o­na­le K­re­die­tre­gu­leer­der (NKR) ver­tolk die wet ver­keerd oor die klub­geld wat van ver­brui­kers ver­haal word.

TFG het be­leg­gers op Sens, die JSE-nuus­diens, in­ge­lig sy vol­fi­li­aal Foschi­ni Re­tail Group is na die Na­si­o­na­le Ver­brui­ker­s­tri­bu­naal ver­wys om­dat hy glo met klub­geld die Na­si­o­na­le K­re­diet­wet oor­tree het.

Die NKR het vroe­ër gis­ter­og­gend ge­sê die saak is ná ’n on­der­soek ver­wys om­dat die klein­han­de­laar klub­gel­de op kre­die­toor­een­koms­te hef.

Die NKR sê hy het in ’n on­der­soek be­vind die klub­gel­de wat Foschi­ni sy kli­ën­te vra, word in hul kre­die­toor­een­koms­te ge­toon. ’n K­re­die­toor­een­koms mag nie klub­gel­de in­sluit nie, vol­gens die NKR.

TFG sê sy fi­li­aal “ver­koop sub­skrip­sies op die Club- tyd­skrif aan ver­brui­kers”. Vol­gens TFG be­skou die NKR dit as “geld wat ge­hef” word wat die K­re­diet­wet nie to­laat nie.

“TFG se Club- pro­duk­te is op­si­o­ne­le tyd­skrif­sub­skrip­sies met ver­se­ke­ring en an­der voor­de­le waar­op in­ge­te­ken kan word in die aan­soek­fa­se of la­ter deur te­le­be­mar­king en an­der be­mar­kings­ka­na­le.

“Ver­brui­kers kan hul in­skry­wing in e­ni­ge sta­di­um kan­sel­leer son­der dat hul­le be­boet word.”

TFG sê hy glo die ver­wy­sing van die saak is ge­grond op ’n ver­keer­de in­ter­pre­ta­sie van die wet om­dat die K­re­diet­wet nie ’n be­per­king plaas op wat­ter pro­duk­te klein­han­de­laars aan ver­brui­kers mag ver­koop op re­ke­ning nie.

“Dit is on­langs deur die Ver­brui­ker­s­tri­bu­naal in ’n soort­ge­ly­ke saak teen Le­wis Sto­res be­ves­tig.”

Vol­gens TFG is die ad­vies van se­ni­or regs­men­se in­ge­win wat aan­dui die NKR het geen ra­si­o­ne­le grond­slag vir die be- vel wat teen Foschi­ni ge­vra word nie. TFG sê dit is Club en Su­perClub waar­op ver­brui­kers kan in­te­ken wat die NKR as on­wet­tig be­skou.

Ja­c­que­li­ne Pe­ters, hoof van on­der­soe­ke en wets­toe­pas­sing van die NKR, het by na­vraag oor of die saak met die tyd­skrif­te ver­band hou om­dat die groep sê dit is tyd­skrif­te wat ver­koop word, ge­sê dit gaan nie oor hoe dit aan ver­brui­kers aan­ge­bied word nie, maar of dit op die k­re­die­toor­een­koms ver­skyn.

“Dit ver­skyn op die k­re­die­toor­een­koms on­der ver­se­ke­ring. Dit is on­wet­tig om­dat dit as die kos­te van k­re­diet op die k­re­die­toor­een­koms ge­hef word.”

Die Ver­brui­ker­s­tri­bu­naal het spe­si­fiek op 25 Mei in sy uit­spraak oor die saak teen Le­wis ge­sê dit kan on­der­skei word van die uit­spraak teen E­d­con om­dat daar in dié spe­si­fie­ke saak ge­vind is die “klub­geld en klub­lid­maat­skap het deel van die k­re­die­toor­een­koms ge­vorm en daar is nie ’n a­par­te kontrak vir die klub­lid­maat­skap met die kre­diet­ver­skaf­fer vol­tooi nie”.

“Die e­nig­ste ver­wy­sing na klub­lid­maat­skap is op die aan­soek­vorm vir ’n kre­diet­ge­rief (in dié ge­val ’n win­kel­kaart) as ’n reg­mer­kie-op­sie.”

Die voorblad van die be­ken­de Club­tyd­skrif van Foschi­ni wat on­langs ver­skyn het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.