Ver­goe­ding: Daar is al­ter­na­tie­we

Beeld - - Sakenuus - Vi­da Booy­sen

Kyk na die struk­tu­re­ring van die to­ta­le ver­goe­dings­pak­ket

Wat kan ge­doen word om werk­ne­mers be­ter te ver­goed as hul werk­ge­wer nie sa­la­ris­ver­ho­gings kan be­kos­tig nie?

Daar is ve­le ma­nie­re, maar baie werk­ge­wers kry nie die mees­te uit die struk­tu­re­ring van hul ver­goe­dings­pak­ket­te nie, sê Ta­nya Tosen, belasting- en by­voor­deel­spe­si­a­lis van Re­mu­ne­ra­ti­on Con­sul­tants.

“Werk­ne­mers be­hoort toe­ge­laat te word om hul ver­goe­ding so te struk­tu­reer dat dit in hul per­soon­li­ke fi­nan­si­ë­le be­hoef­tes voor­sien.

“Ge­beur dit nie, be­taal die werk­ge­wer vir voor­de­le of toe­lae wat die werk­ne­mers nie wil hê nie.”

In moei­li­ke e­ko­no­mie­se tye kan werk­ge­wers dik­wels nie be­kos­tig om sa­la­ris­ver­ho­gings te gee nie. Dit raak ook moei­lik om ver­ho­gings te gee wan­neer werk­ne­mers uit diens ge­stel word. “Dan be­gin dit sin maak om na die struk­tu­re­ring van die to­ta­le ver­goe­dings­pak­ket te kyk en ’n kun­di­ge se hulp in te roep om buig­saam­heid in die pak­ket in te bou.”

Tosen sê die al­ge­meen­ste i­tems in ’n buig­sa­me ver­goe­dings­pak­ket sluit in af­treefi­nan­sie­ring, groeps­le­wens­ver­se­ke­ring, on­ge­skikt­heids­ver­se­ke­ring,

— TA­NYA TOSEN

in­kom­ste­be­sker­ming, be­graf­nis­voor­de­le, reis­toe­lae, maat­skap­py­voer­tuie, me­die­se­fonds­by­dra­es en ’n 13de tjek.

“Wan­neer werk­ne­mers dié voor­de­le as deel van ’n buig­sa­me pak­ket kan kies, kan ’n werk­ge­wer ook help dat sy werk­ne­mers hul ver­goe­ding mak­si­maal be­nut.”

Dit skrik baie werk­ge­wers af dat sul­ke keu­ses meer ad­mi­nis­tra­tie­we romp­slomp kan mee­bring, maar dit is in werk­lik­heid nie so ar­beids­in­ten­sief nie, ve­ral nie in­dien die werk­ge­wer in elk ge­val die werk­ne­mers­voor­de­le en be­taal­rol ad­mi­nis­treer nie.

’n Ap­pèl­hof­uit­spraak in No­vem­ber 2015 het be­ves­tig dat dit wet­tig is om ver­goe­ding so te struk­tu­reer dat ’n so­ge­naam­de “sa­la­ri­s­o­p­of­fe­ring” toe­ge­laat word, maar Tosen maan dat dit om­sig­tig ge­doen moet word.

“Die ap­pèl­hof het dit baie dui­de­lik ge­stel dat dit ver­plig­tend is om ’n oor­een­koms te sluit oor hoe die pak­ket ge­struk­tu­reer word. Die kor­rek­te do­ku­ment, in­slui­tend be­leid en ’n rig­lyn vir die struk­tu­re­ring, is nood­saak­lik so­dat daar geen dub­bel­sin­ni­ge in­ter­pre­ta­sie kan wees nie.”

Ken­ners meen dat om bui­te jou ge­mak­so­ne te be­weeg en om ’n ver­ho­ging te vra is ’n goeie ding, maar dat jy nie daar­voor moet smeek nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.