Let op na dié ses nu­we din­ge op jou op­ga­we

Beeld - - Sakenuus - Niel Jou­bert 1. Me­die­se uit­ga­wes 2. Uit­tree­an­nu­ï­tei­te 3. Trusts 4. Ge­stremd­heid 5. Suid­A­fri­kaan­se in­wo­ner­sta­tus 6. In­diens­ne­ming­sta­tus

Jan Taks het van­jaar ’n paar ver­an­de­rin­ge aan per­soon­li­ke be­las­ting­op­ga­wes aan­ge­bring.

Be­las­ting­be­ta­lers kan hul be­las­ting­op­ga­we vir die 2017be­las­ting­jaar se­dert 1 Ju­lie deur eFi­ling in­dien. Men­se wat ’n tak van die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID) ge­bruik om hul op­ga­we in te dien, kan dit se­dert 3 Ju­lie doen.

Daar is eg­ter ’n paar ver­an­de­rin­ge aan die ITR12-be­las­ting­op­ga­we waar­van be­las­ting­be­ta­lers moet weet. Maak se­ker die in­lig­ting op jou me­die­se be­las­ting­ser­ti­fi­kaat is kor­rek. As dit nie is nie, raai die SAID men­se aan om hul me­die­se fonds te kon­tak en dit te laat reg­stel voor­dat ’n op­ga­we in­ge­dien word.

As jou werk­ge­wer jou pre­mies aan jou me­die­se ske­ma na­mens jou be­taal het, sal die be­drag op jou IRP5/IT3 (a)ser­ti­fi­kaat ver­skyn. Die SAID sal eg­ter nie dié be­drag ge­bruik om jou aan te slaan nie.

Be­las­ting­be­ta­lers moet die af­de­ling vir me­die­se uit­ga­wes op die ITR12 in­vul met die in­lig­ting op die me­die­se fonds se be­las­ting­ser­ti­fi­kaat. As jy af­trek­kings wil eis vir by­dra­es wat jy ge­le­wer het vir uit­tree-an­nu­ï­tei­te, moet jy die po­lis­nom­mer(s) en die naam van die ver­se­ke­raar(s) of fonds(e) aan­dui, sê die SAID. As jy in­kom­ste ont­vang het as be­guns­tig­de van ’n trust, moet die be­son­der­he­de van die trust(s), as­ook be­son­der­he­de van plaas­li­ke en bui­te­land­se in­kom­ste wat ont­vang is van el­ke trust, in­di­vi­du­eel ver­skaf word.

Die trust­in­kom­ste van meer as een trust moe­nie ge­kom­bi­neer word nie, sê die SAID, maar moet af­son­der­lik o­pen­baar ge­maak word. Bykomende in­lig­ting van el­ke kwa­li­fi­se­ren­de per­soon met ’n ge­stremd­heid moet op die ITR12 in­ge­vul word. As ’n ge­stremd­heid by jou, jou eg­ge­no­te of kwa­li­fi­se­ren­de kind of kin­ders ge­di­ag­no­seer is deur ’n ge­re­gis­treer­de me­die­se prak­ti­syn en jy af­trek­kings wil eis, moet die vol­gen­de in­lig­ting ver­skaf word: ) Die ge­boor­te­da­tum van die kwa­li­fi­se­ren­de per­soon. ) Die graad van die ge­stremd­heid vol­gens die ITR-DD. ) Die da­tum waar­op die mees on­lang­se ITR-DD-ser­ti­fi­kaat deur ’n me­die­se prak­ti­syn in­ge­vul is. ) Die prak­tyk­nom­mer van die me­die­se prak­ti­syn wat die ITR-DD in­ge­vul het. ) As daar meer as een per­soon met ’n ge­stremd­heid is, word vol­le­di­ge in­lig­ting per per­soon ver­eis. In­dien toe­pas­lik moet be­las­ting­be­ta­lers die da­tum in die jaar van aan­slag waar­op hul­le nie meer ’n in­wo­ner van Suid-A­fri­ka ge­word het nie, aan­dui. Be­las­ting­be­ta­lers wat werk­loos was vir die vol­le jaar van aan­slag en wat geen vorm van in­kom­ste ont­vang het nie, in­slui­tend geen ka­pi­taal­wins of -ver­lies nie, moet dit op die ITR12 aan­dui, sê die SAID.

Be­las­ting­be­ta­lers wat vir ’n spe­si­fie­ke tyd­perk in die jaar van aan­slag werk­loos was, moet die tyd­perk op die aan­slag aan­dui.

Neem ken­nis van die ver­an­de­rings wat die Suid­A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens op die vorm vir per­soon­li­ke belasting aan­ge­bring het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.