IAAF wil vroue weer só toets

Cas­ter se af­rig­ter tob nie hier­oor

Beeld - - Sport - Wim Pre­to­ri­us

’n Wolk van on­se­ker­heid kan bin­ne­kort oor Cas­ter Se­me­nya hang na­dat die In­ter­na­si­o­na­le Ver­e­ni­ging van At­le­tiek­fe­de­ra­sies (IAAF) aan­ge­dui het dat toet­se vir tes­tos­te­roon­vlak­ke in vrou­e­at­le­te moont­lik weer ge­doen gaan word.

Die aan­kon­di­ging volg na­dat ’n nu­we s­tu­die deur die dok­ters S­te­pha­ne Ber­mon en Pier­reY­ves Gar­nier, wat in die B­rit­se Joer­naal van S­port­me­di­sy­ne ge­pu­bli­seer is, be­vind het dat vrou­e­at­le­te met ’n hoë tes­tos­te­roon­vlak ’n voor­deel op die at­le­tiek­baan van tus­sen 1,8% en 4,5% het teen­oor hul vrou­li­ke e­we­knieë met min­der testosteroon. Die IAAF oor­weeg daar­om om be­per­kings te plaas op hoe­veel testosteroon vroue in hul lig­ga­me mag hê om aan by­een­koms­te deel te neem.

Se­me­nya het hi­perandro­gi­nis­me, wat be­te­ken dat haar tes­tos­te­roon­vlak­ke ho­ër as die norm is.

Je­an Ver­ster, Se­me­nya se brei­er, meen eg­ter dat dit nie iets is waar­oor hul­le nou veel sal tob nie. “Ons han­teer haar (Se­me­nya) soos e­ni­ge an­der at­leet,” sê hy. “Sy is soos sy is en sy is ’n vrou.”

Vol­gens Ver­ster sal die IAAF se aan­kon­di­ging nie hul plan­ne be­ïn­vloed nie. Die brei­er het sy twee­ma­li­ge O­lim­pie­se kam­pi­oen vir haar toe­wy­ding ge­loof.

“Ons fo­kus op die at­le­tiek en ek ken nie ’n at­leet wat har­der werk as Cas­ter nie,” meen hy. “Ons sal ons aan­dag spits op dit wat ons kan be­heer en die res moet maar sy gang gaan.”

In Ju­lie 2015 het die in­ter­na­si­o­na­le hof vir sportar­bi­tra­sie (CAS) die re­ëls waar­vol­gens at­le­te met ho­ër tes­tos­te­roon­vlak­ke ge­toets moet word, op­ge­skort vir twee jaar om ge­leent­heid vir meer na­vor­sing te skep.

Die saak volg na­dat die In­die­se na­el­lo­per Du­tee C­hand toe­ge­laat is om weer te hard­loop met CAS wat die gel­dig­heid van ge­slags­toet­se rond­om vrou­e­at­le­te be­vraag­te­ken het. C­hand het die IAAF hof toe ge­neem na­dat sy ge­skors is om­dat sy ’n hor­moon­toets ge­dop het.

Die s­tu­die deur Ber­mon, wat ’n lid van die IAAF en In­ter­na­si­o­na­le O­lim­pie­se Ko­mi­tee is, en Gar­nier, wat die di­rek­teur van die IAAF se de­par­te­ment van ge­sond­heid en we­ten­skap is, het be­staan uit die toets­uit­slae van 2 127 to­pat­le­te in mans- en vrou­e­ge­le­de­re na­dat hul­le aan die IAAF se Wê­reld­by­een­koms in 2011 so­wel as 2013 deel­ge­neem het.

In die s­tu­die is be­vind dat vroue met ho­ër tes­tos­te­roon­vlak­ke ve­ral in die 400 m, 400 m-hek­kies, 800 m, ha­mer­gooi en paal­spring ’n “aan­sien­li­ke voor­deel” ge­niet het.

Ber­mon sê hul­le wil ver­se­ker dat die speel­vlak ge­lyk is.

“Ons be­gin­punt is om reg­ver­di­ge vrou­e­me­de­din­ging te ver­de­dig en te be­skerm,” sê hy.

“In­dien vrou­e­at­le­te met ho­ër tes­tos­te­roon­vlak­ke in som­mi­ge i­tems ’n me­de­din­gen­de voor­deel trek, dink net die skaal van die voor­deel wat ’n vrou trek met ’n tes­tos­te­roon­vlak wat ge­lyk is aan dié van ’n ge­mid­del­de man.”

Vol­gens die IAAF sal die s­tu­die geen ef­fek hê op at­le­te wat aan die Wê­reld­by­een­koms in Au­gus­tus in Lon­den sal deel­neem nie.

Ver­ster glo dat Se­me­nya op die reg­te spoor is om in Lon­den haar kleim af te steek, met die 26-ja­ri­ge wat op 16 Ju­lie in Ra­bat in die Di­a­mant­li­ga-reeks aan die 400 sal deel­neem voor­dat sy op 21 Ju­lie in Mo­na­co die 800 sal aan­durf.

Cas­ter Se­me­nya

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.