Nee vir JZ­fak­sie se ra­di­ka­le man­tras

Cy­ril­on­der­steu­ners laat dit on­der­spit delf

Beeld - - Front Page - Ver­slag­span – L­le­wel­lyn P­rin­ce, Sa­rel van der Walt, Sel­lo­a­ne K­ha­la­ne ) Nog op bl. 2 ) Rand se knieë knak – Sa­ke

Die ra­di­ka­le an­gel van die Zu­ma-fak­sie in die ANC is ge­trek.

Die ANC se na­si­o­na­le be­leids­kon­fe­ren­sie by Nas­rec, Jo­han­nes­burg, het ná ses dae se in­ten­se ge­sprek­ke be­sluit dat die Zu­ma-groep se man­tras van ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie, die ont­ei­e­ning van grond son­der ver­goe­ding en wit­mo­no­po­lie­ka­pi­taal ver­werp word.

Daar is voor­ge­stel dat die ANC-tak­ke dit ver­der be­spreek so­dat daar oor be­leids­ver­an­de­rings be­sluit kan word wan­neer die par­ty sy nu­we lei­ers in De­sem­ber ver­kies.

Prof. Su­san Booy­sen, po­li­tie­ke ont­le­der aan die U­ni­ver­si­teit van die Wit­wa­ters­rand, meen die ver­wer­ping van dié man­tras kan die re­de wees waar­om Zu­ma gis­ter in sy af­slui­tings­toe­spraak om een­heid in die par­ty ge­pleit het. Hy het in dié toe­spraak nie so­veel oemf uit­ge­straal as in sy o­pe­nings­re­de Vry­dag nie.

Hy het selfs voor­ge­stel dat die par­ty daar­aan dink om sy grond­wet te ver­an­der so­dat die ver­loor­der in De­sem­ber ook in die par­ty se top­struk­tuur kan dien.

Dr. N­ko­sa­za­na Dla­mi­ni-Zu­ma, Zu­ma se eks­vrou, het dié man­tras ook tot dus­ver in haar ver­kie­sings­veld­tog ge­bruik.

Sy het dui­de­lik steun van die Zu­ma-fak­sie en K­waZu­lu-Na­tal, Zu­ma se hart­land.

On­der­steu­ners van adj.p­res. Cy­ril Ra­map­ho­sa, Dla­mi­niZu­ma se groot­ste teen­stan­der in die stryd om die vol­gen­de ANC­pre­si­dent te word, het ’n groot rol op die kon­fe­ren­sie ge­speel om te ver­se­ker dat die ra­di­ka­le be­leids­voor­stel­le die on­der­spit delf deur dit met meer ge­ma­tig­de be­leids­rig­tings teen te staan.

Zu­ma, wat ge­lyk het soos ie­mand met sy rug teen die muur, het in sy af­slui­tings­re­de by die so­wat 4 000 af­ge­vaar­dig­des ge­pleit dat die ANC eens en vir al­tyd ont­slae moet raak van ver­de­len­de fak­sies wat die par­ty kan ver­nie­tig en dat die par­ty selfs sy grond­wet moet wy­sig om dit moont­lik te maak.

“Wil ons ’n ge­de­sta­bi­li­seer­de ANC hê wat al­e­wig met me­kaar ba­klei?

“Ons kan nie ’n si­tu­a­sie hê waar ka­me­ra­de me­kaar haat nie.”

Die ANC-tak­ke moet daar­om die voor­stel­le, soos dat die par­ty twee ad­junk­pre­si­den­te moet hê so­dat die ver­sla­ne pre­si­dents­kan­di­daat ook in die top­struk­tuur kan dien, erns­tig gaan oor­weeg en be­sluit of die par­ty se be­leid oor lei­ers­ver­kie­sings ver­an­der moet word, het hy ge­sê. “Ons moet ’n op­los­sing vind.” In­tus­sen het E­noch Go­dong­wa­na, voor­sit­ter van die ANC se sub­ko­mi­tee oor e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie, wat ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie en grond­sa­ke be­spreek het, be­sluit dat die sta­tus quo met be­trek­king tot die ont­ei­e­ning van grond bly – in die sin dat dit in oor­een­stem­ming met die Grond­wet ge­doen moet word.

“Al­mal het wel saam­ge­stem dat ra­di­ka­le trans­for­ma­sie met be­trek­king tot grond­her­vor­ming nood­saak­lik is en dat die toe­pas­sing van die Ont­ei­e­nings­wet, wat nou weer voor die par­le­ment dien, be­spoe­dig moet word.”

Vol­gens hom was daar ook baie ver­war­ring oor die eint­li­ke be­te­ke­nis van ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie, maar dat daar uit­ein­de­lik be­sluit is dat die ANC se be­staan­de be­leid oor ra­di­ka­le maat­skap­lik-e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie ook be­spoe­dig moet word – wat die trans­for­ma­sie van die e­ko­no­mie in­sluit.

Go­dong­wa­na se aan­kon­di­ging daar­oor het ge­volg op die nuus dat die kon­fe­ren­sie oor­wel­di­gend be­sluit het dat die ANC voort­aan oor mo­no­po­lie­ka­pi­taal sal praat, nie wit­mo­no­po­lie­ka­pi­taal nie.

Booy­sen sê dit is dui­de­lik dat Zu­ma be­sef Dla­mi­ni-Zu­ma kan in De­sem­ber ver­loor en die ver­skil­len­de fak­sies nou soe­bat om saam te werk.

“Hy wil ver­se­ker dat sy ’n ad­junk­pre­si­dent van die par­ty word as sy in die pre­si­dents­ver­kie­sing ver­loor en só nog in ’n ma­te in ’n po­si­sie sou wees om sy be­lan­ge te kan be­skerm.”

Vol­gens Booy­sen gaan die vol­gen­de ses maan­de daar­om baie in­te­res­sant in die ANC-po­li­tiek wees.

Fo­to: COET­ZEE ET AL, SAMJ

So ’n kleindwaal­spin­ne­kop ( P­hi­lo­dro­mus), wat ge­woon­lik in bo­me en strui­ke in Suid­A­fri­ka voor­kom, is in die al­ge­meen nie ska­de­lik vir men­se nie.

Fo­to: DEAAN VIVIER

Adj.p­res. Cy­ril Ra­map­ho­sa neem gis­ter ’n sel­f­ie by Nas­rec, Jo­han­nes­burg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.