ANC­hoë het ‘nu­we naam’, maar ou ge­raam­tes

Beeld - - Nuus - Ma­rie­tie Louw­Car­stens

Mi­ri­am Se­o­hat­se, ANC-NUK-lid wat eer­gis­ter­aand op die par­ty se be­leids­kon­fe­ren­sie in Jo­han­nes­burg ge­sê het Suid-A­fri­ka wil hom so vin­nig moont­lik aan die In­ter­na­si­o­na­le Straf­hof ont­trek, het ’n han­gen­de hof­saak oor be­weer­de be­drog en kor­rup­sie van R16 mil­joen oor haar kop.

Se­o­hat­se is die nooi­ens­van van Mi­ri­am Se­ga­but­la, ’n oud-LUR vir ge­sond­heid in Lim­po­po wat in 2013 in heg­te­nis ge­neem is om­dat sy in 2010 glo R16 mil­joen se ten­ders on­wet­tig toe­ge­ken het aan twee maat­skap­pye, T­ris­pen So­lu­ti­ons en T­se­po Techno­lo­gy Con­sulting, wat glo ou- dits oor die ge­sond­heids­in­lig­ting­sen­trum in Lim­po­po sou doen.

Dit is nie dui­de­lik wan­neer Mi­ri­am weer be­gin het om Se­o­hat­se te ge­bruik nie.

Sy is in 2010 van haar man, P­hil­lip Se­ga­but­la, ge­skei.

Gert van der Mer­we, die Gup­tas se pro­ku­reur, het haar in 2010 in die eg­skei­ding­saak ver­teen­woor­dig. Sy is in die­self­de jaar ge­skei as wat die be­weer­de on­wet­ti­ge ten­ders glo toe­ge­ken is.

Se­ga­but­la is saam met Pie­ter Eras­mus, wat by T­ris­pen So­lu­ti­ons ge­werk het, en John­ny Lu­cas van T­se­po Techno­lo­gy Con­sulting in Maart 2013 in heg­te­nis ge­neem. Lu­cas is ’n ja­re lan­ge vriend van Se­ga- but­la. Die drie is op R25 000 se borg­tog vry­ge­laat. Die saak teen hul­le word la­ter van­jaar in die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria aan­ge­hoor.

Die Val­ke het op die drie toe­ge- slaan na­dat adv. T­hu­li Ma­don­se­la, voor­ma­li­ge o­pen­ba­re be­sker­mer, in Maart 2012 ná ’n on­der­soek aan­be­veel het dat p­res. Ja­cob Zu­ma teen Se­ga­but­la moet op­tree. Ma­don­se­la het be­vind sy het on­be­hoor­lik op­ge­tree met die toe­ken­ning van die ten­ders in Ja­nu­a­rie 2010.

T­se­po Techno­lo­gy Con­sulting het ’n ten­der van R8 mil­joen los­ge­slaan ter­wyl T­ris­pen So­lu­ti­ons hul ten­der van R7 mil­joen glo uit­ge­kon­trak­teer het aan Gert van der Mer­we se pro­ku­reurs­fir­ma.

Van der Mer­we wil nou in die hof­saak vol­gens ar­ti­kel 204 vry­wa­ring van ver­vol­ging hê wat hom ’n staats­ge­tuie sal maak.

Die Pro­ku­reurs­or­de van die Noor- de­li­ke Pro­vin­sies doen ’n on­der­soek na die be­we­rings dat Van der Mer­we be­trok­ke was by kor­rup­sie en geld­was­se­ry. “Ek het nooit, we­tend, doel­be­wus of ak­tief aan e­ni­ge mis­da­di­ge ak­ti­wi­tei­te deel­ge­neem nie en die om­vang waar­toe my diens­te en in­fra­struk­tuur mis­kien mis­bruik is, is be­treu­rens­waar­dig,” sê Van der Mer­we.

Se­ga­but­la is in 2011 deur Cas­sel Mat­ha­le, des­tyd­se pre­mier van Lim­po­po, as LUR vir ge­sond­heid die trek­pas ge­gee na­dat sy nie ver­ant­woor­ding kon doen nie van R60 mil­joen se voer­tuie wat spoor­loos ver­dwyn het. Van Ma­don­se­la se aan­be­ve­ling aan Zu­ma om teen Se­ga­but­la op te tree het da­dels ge­kom.

Fo­to: MA­RIE­TIE LOUW­CAR­STENS

Mi­ri­am Se­ga­but­la

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.