Ap­pèl­swaard oor kop

‘Os­car ge­dra hom goed in tronk’

Beeld - - Nuus - Seug­net van Zyl Je­an­ne­Ma­rié Ver­sluis

en

Os­car Pis­to­ri­us “hou maar kop bo wa­ter”, hoe­wel hy baie on­se­ker voel oor die staat se ap­pèlaan­soek om sy tronk­straf te laat ver­leng, sê sy oom, Ar­nold Pis­to­ri­us.

Os­car, wat in No­vem­ber 31 jaar oud word, is van­dag ’n jaar in die tronk na­dat reg­ter T­ho­ko­zi­le Ma­si­pa hom ver­le­de jaar weens die moord op sy mei­sie, Ree­va S­teen­kamp, ge­von­nis het.

Hy is in No­vem­ber 2016 van die K­go­si Mam­pu­ru II-tronk in P­re­to­ria na die At­te­rid­ge­vil­le­tronk oor­ge­plaas so­dat hy met ’n re­ha­bi­li­ta­sie­pro­gram kon be­gin wat hy nie in K­go­si Mam­pu­ru kon kry nie. At­te­rid­ge­vil­le is op­ge­knap om ge­strem­des te ak­kom­mo­deer.

Ar­nold, van Wa­ter­kloof in P­re­to­ria, het gis­ter uit Ys­land ge­sê hy het Os­car in die tronk be­soek voor­dat hy tien dae ge­le­de na dié land is vir va­kan­sie en om sa­ke te doen.

“Ons het nog kom­mu­ni­ka­sie met die men­se wat Os­car se pros­te­se ge­maak het.”

Die ver­vaar­di­gers van Os­car se C­hee­tah F­lex-Feet-hard­loop­be­ne is in Reyk­ja­vik, hoof­stad van Ys­land.

Vol­gens Ar­nold hou Os­car moed. “Die groot­ste on­se­ker­heid is dat die ap­pèlaan­soek nog nie af­ge­han­del is nie. Dis ’n vrot, kor­rup­te stel­sel.”

Sin­ga­bak­ho Nxu­ma­lo, woord­voer­der van die de­par­te­ment van kor­rek­tie­we diens­te (DKD), het gis­ter ge­sê dit gaan “báie goed met Os­car Pis­to­ri­us”.

Vol­gens Nxu­ma­lo ge­dra Pis­to­ri­us hom goed en het ’n “po­si­tie­we in­ge­steld­heid”.

Os­car is ge­klas­si­fi­seer as ’n groep A-me­di­um-ge­van­ge­ne om­dat hy vol­ge­houe goeie ge­drag toon en deel­neem aan ’n ver­skei­den­heid van re­ha­bi­li­ta­sie­pro­gram­me.

Vol­gens Nxu­ma­lo is die tronk ge­noeg straf vir ’n oor­tre­der. “Die doel is nie om hul­le (ver­der) te straf nie, maar om hul­le te re­ha­bi­li­teer.”

Hy wou nie sê aan wat­ter re­ha­bi­li­ta­sie­pro­gram­me Os­car deel­neem nie, net dat dit in die tronk plaas­vind.

Pis­to­ri­us het S­teen­kamp op Va­len­tyns­dag 2013 in sy des­tyd­se huis in P­re­to­ria-Oos dood­ge­skiet.

Ma­si­pa het hom op 21 Ok­to­ber 2014 tot vyf jaar tronk­straf ge­von­nis weens straf­ba­re man­slag. Hy het ’n jaar tronk­straf uit­ge­dien voor­dat hy on­der kor­rek­tie­we toe­sig ge­plaas is. Hy het toe in Ar­nold se huis ge­bly.

Op 6 Ju­lie 2016 is hy ná ap­pèl deur die staat weer tronk toe ge­stuur; dié keer vir ses jaar weens moord.

Die staat doen by die ap­pèl­hof aan­soek om teen dié von­nis te mag ap­pel­leer.

Dr. Pix­ie du Toit, fo­ren­sie­se kri­mi­no­loog in ’n pri­va­te prak­tyk, sê sy was nog nie in die At­te­rid­ge­vil­le-tronk nie, maar tron­ke is in die al­ge­meen vuil en “reu­ke hang rond”.

Daar is ’n groot ver­skil in hoe ge­strem­des en nie­ge­strem­des in tron­ke aan­pas. “Dan kry jy am­per ’n der­de ka­te­go­rie: Dié wat glo hul­le hoort nie in die tronk nie, soos Os­car.”

Men­se soos dié is ek­stra ge­frus­treerd, want hul­le glo hul­le is on­skul­dig daar. Daar­die in­ge­steld­heid sal dit vir hom moei­lik maak om aan te pas.

“Dit moes ’n baie lang jaar vir hom ge­wees het. Hy sal ’n kop­skuif moet maak om aan te pas.”

Sy sê die swaard van die ap­pèlaan­soek wat oor sy kop hang, be­moei­lik din­ge.

“Hy het eint­lik niks wat hom po­si­tief kan stem nie.”

Hoe­wel hy voor­heen in die tronk was, sou dit nog­tans vir hom ’n aan­pas­sing wees toe hy op­nuut daar­heen ge­stuur is.

Os­car kom uit ’n “ryk­mans­wê­reld” en is nie ie­mand wat “van die straat af” tronk toe is nie. Hy is van ’n ge­goe­de om­ge­wing tronk toe, waar dit be­knop is.

“Jy kan nie gaan waar en wan­neer jy wil nie. Jy eet net op se­ke­re tye. Dít moes vir hom ’n ge­wel­di­ge aan­pas­sing ge­wees het.”

Hy was aan­vank­lik in K­go­si Mam­pu­ru se sen­trum vir ver­hoor­af­wag­ten­des wat heel­tyd­se ge­sond­heid­sorg be­no­dig. Dít is ge­doen om te voor­sien in sy be­hoef­tes as ge­strem­de.

Du Toit sê die sil­wer rand­jie om die don­ker wolk is dat Os­car nie in die tronk aan ben­de­ge­weld bloot­ge­stel is of deel van ’n ben­de moes word om in die tronk te kan oor­leef nie.

As hy aan sport­ak­ti­wi­tei­te deel­neem of an­der ge­van­ge­nes met sport help, kan dit help om sy aan­dag af te lei, sê Du Toit.

15 Fe­bru­a­rie 2013: Os­car bars in tra­ne uit by sy eer­ste hof­ver­sky­ning in P­re­to­ria.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.